Y sinh học là một trong những lĩnh vực khoa học “nóng” trên thế giới hiện nay, vì sự tiến triển cực nhanh của các bộ môn như di truyền học và công nghệ sinh học. Tuy nhiên ngành y sinh học nước ta trên trường quốc tế còn quá khiêm tốn. Để nâng cao hiệu quả nghiên cứu y sinh học, một yếu tố có tính quyết định là cần phải cải cách hệ thống hoạt động khoa học, chú trọng đầu tư cả vấn đề kinh phí cho nghiên cứu, thiết bị nghiên cứu,… Với nhận thức trên, công ty An Hòa cùng với ban cố vấn chuyên gia trong lĩnh vực đã tìm hiểu và đưa ra thị trường nhiều trang thiết bị công nghệ tiên tiến hiện đại, đáp ứng các công trình,đề án nghiên cứu cho các tổ chức mang tầm cỡ Quốc tế.

Hotline Zalo Facebook
Messenger