JIAHANG/ TRUNG QUỐC

Khúc xạ kế ABBE , Model:WYA2S Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC

Khúc xạ kế ABBE Model: WYA2S Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC Sản xuất: TRUNG QUỐC Đặc tính sản phẩm Khúc xạ kế Abbe tự động là một công cụ có thể đo chỉ số khúc xạ nD và độ phân tán trung bình...

Khúc xạ kế ABBE ,Model:2WAJ Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC

Khúc xạ kế ABBE Model: 2WAJ  Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC Sản xuất: TRUNG QUỐC Đặc tính sản phẩm Khúc xạ kế Abbe tự động là một công cụ có thể đo chỉ số khúc xạ nD và độ phân tán trung...

Khúc xạ kế đo đá quý , Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC

Khúc xạ kế đo đá quy Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC Sản xuất: TRUNG QUỐC Đặc tính sản phẩm Khúc xạ kế đá quý là công cụ chính để xác định đá quý, và nó cũng là một công cụ hữu...

Khúc xạ kế  Model: JH-SR, Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC

Khúc xạ kế  Model: JH-SR Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC Sản xuất: TRUNG QUỐC Đặc tính sản phẩm Màn hình LCD màu thực TFT; Chức năng điều khiển mạnh mẽ, điều khiển PID tích hợp, điều khiển giới hạn trên và dưới, đầu...

Khúc xạ kế đo độ Brix, Model: JH-SB, Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC

Khúc xạ kế đo độ Brix Model: JH-SB Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC Sản xuất: TRUNG QUỐC Đặc tính sản phẩm Màn hình LCD màu thực TFT; Chức năng điều khiển mạnh mẽ, điều khiển PID tích hợp, điều khiển giới hạn trên...

Bút khúc xạ kế đo độ mặn,Model: HT214ATC, Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC

Bút khúc xạ kế đo độ mặn Model: HT214ATC Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC Sản xuất: TRUNG QUỐC Đặc tính sản phẩm Khúc xạ kế kỹ thuật số Brix có thể đo chỉ số khúc xạ và hàm lượng đường của chất lỏng,...

Bút khúc xạ kế đo nước hồ cá ,Model: HT201-RS, Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC

Bút khúc xạ kế đo nước hồ ca Model: HT201-RS Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC Sản xuất: TRUNG QUỐC Đặc tính sản phẩm Khúc xạ kế kỹ thuật số Brix có thể đo chỉ số khúc xạ và hàm lượng đường của chất...

Bút khúc xạ kế đo độ mặn ,Model: HT213ATC, Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC

Bút khúc xạ kế đo độ mặn Model: HT213ATC Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC Sản xuất: TRUNG QUỐC Đặc tính sản phẩm Khúc xạ kế kỹ thuật số Brix có thể đo chỉ số khúc xạ và hàm lượng đường của chất lỏng,...

Bút khúc xạ kế đo độ mặn ,Model: HT212ATC, Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC

Bút khúc xạ kế đo độ mặn Model: HT212ATC Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC Sản xuất: TRUNG QUỐC Đặc tính sản phẩm Khúc xạ kế kỹ thuật số Brix có thể đo chỉ số khúc xạ và hàm lượng đường của chất lỏng,...

Bút khúc xạ kế đo độ mặn ,Model: HT211ATC, Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC

Bút khúc xạ kế đo độ mặn Model: HT211ATC Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC Sản xuất: TRUNG QUỐC Đặc tính sản phẩm Khúc xạ kế kỹ thuật số Brix có thể đo chỉ số khúc xạ và hàm lượng đường của chất lỏng,...

Bút khúc xạ kế đo độ Brix ,Model: HT119, Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC

Bút khúc xạ kế đo độ Brix Model: HT119 Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC Sản xuất: TRUNG QUỐC Đặc tính sản phẩm Khúc xạ kế kỹ thuật số Brix có thể đo chỉ số khúc xạ và hàm lượng đường của chất lỏng,...

Bút khúc xạ kế đo độ Brix ,Model: HT118, Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC

Bút khúc xạ kế đo độ Brix Model: HT118 Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC Sản xuất: TRUNG QUỐC Đặc tính sản phẩm Khúc xạ kế kỹ thuật số Brix có thể đo chỉ số khúc xạ và hàm lượng đường của chất lỏng,...

Bút khúc xạ kế đo độ Brix ,Model: HT117, Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC

Bút khúc xạ kế đo độ Brix Model: HT117 Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC Sản xuất: TRUNG QUỐC Đặc tính sản phẩm Khúc xạ kế kỹ thuật số Brix có thể đo chỉ số khúc xạ và hàm lượng đường của chất lỏng,...

Bút khúc xạ kế  ,Model: HT1152ATC, Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC

Bút khúc xạ kế  Model: HT1152ATC Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC Sản xuất: TRUNG QUỐC Đặc tính sản phẩm Khúc xạ kế kỹ thuật số Brix có thể đo chỉ số khúc xạ và hàm lượng đường của chất lỏng, độ Brix và...

Bút khúc xạ kế đo độ Brix ,Model: HT1150, Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC

Bút khúc xạ kế đo độ Brix Model: HT1150 Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC Sản xuất: TRUNG QUỐC Đặc tính sản phẩm Khúc xạ kế kỹ thuật số Brix có thể đo chỉ số khúc xạ và hàm lượng đường của chất lỏng,...

Bút khúc xạ kế đo độ Brix ,Model: HT115, Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC

Bút khúc xạ kế đo độ Brix Model: HT115 Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC Sản xuất: TRUNG QUỐC Đặc tính sản phẩm Khúc xạ kế kỹ thuật số Brix có thể đo chỉ số khúc xạ và hàm lượng đường của chất lỏng,...

Bút khúc xạ kế đo độ Brix ,Model: HT114ATC, Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC

Bút khúc xạ kế đo độ Brix Model: HT114ATC Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC Sản xuất: TRUNG QUỐC Đặc tính sản phẩm Khúc xạ kế kỹ thuật số Brix có thể đo chỉ số khúc xạ và hàm lượng đường của chất lỏng,...

Bút khúc xạ kế đo độ Brix ,Model: HT113ATC, Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC

Bút khúc xạ kế đo độ Brix Model: HT113ATC Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC Sản xuất: TRUNG QUỐC Đặc tính sản phẩm Khúc xạ kế kỹ thuật số Brix có thể đo chỉ số khúc xạ và hàm lượng đường của chất lỏng,...

Bút khúc xạ kế đo độ Brix ,Model: HT112ATC, Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC

Bút khúc xạ kế đo độ Brix Model: HT112ATC Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC Sản xuất: TRUNG QUỐC Đặc tính sản phẩm Khúc xạ kế kỹ thuật số Brix có thể đo chỉ số khúc xạ và hàm lượng đường của chất lỏng,...

Bút khúc xạ kế đo độ Brix ,Model: HT115ATC, Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC

Bút khúc xạ kế đo độ Brix Model: HT115ATC Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC Sản xuất: TRUNG QUỐC Đặc tính sản phẩm Khúc xạ kế kỹ thuật số Brix có thể đo chỉ số khúc xạ và hàm lượng đường của chất lỏng,...

Bút khúc xạ kế đo độ Brix ,Model: HT111ATC, Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC

Bút khúc xạ kế đo độ Brix Model: HT111ATC Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC Sản xuất: TRUNG QUỐC Đặc tính sản phẩm Khúc xạ kế kỹ thuật số Brix có thể đo chỉ số khúc xạ và hàm lượng đường của chất lỏng,...

Bút khúc xạ kế đo độ Brix ,Model: HT110ATC, Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC

Bút khúc xạ kế đo độ Brix Model: HT110ATC Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC Sản xuất: TRUNG QUỐC Đặc tính sản phẩm Khúc xạ kế kỹ thuật số Brix có thể đo chỉ số khúc xạ và hàm lượng đường của chất lỏng,...

Bút khúc xạ kế đo độ Brix ,Model: HT119, Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC

Bút khúc xạ kế đo độ Brix Model: HT119 Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC Sản xuất: TRUNG QUỐC Đặc tính sản phẩm Pen Brix Meter đo độ Brix của chất lỏng và có thể được sử dụng để phát hiện và phân tích...

Bút khúc xạ kế đo độ Brix ,Model: HT118, Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC

Bút khúc xạ kế đo độ Brix Model: HT118 Hãng: JIAHANG/TRUNG QUỐC Sản xuất: TRUNG QUỐC Đặc tính sản phẩm Pen Brix Meter đo độ Brix của chất lỏng và có thể được sử dụng để phát hiện và phân tích...

Click me
0976677766