Genolution - Hàn

Máy tách chiết Nextractor® NX-Jr, Model: Nextractor® NX-Jr, Hãng: Genolution/Hàn

Máy tách chiết Nextractor® NX-Jr, Model: Nextractor® NX-Jr, Hãng: Genolution/Hàn Model:  Nextractor® NX-Jr Hãng: Genolution/Hàn Tính năng thiết bị Nextractor® NX-Jr là hệ thống chiết xuất axit nucleic tự động xử lý các mẫu khác nhau trong vòng 15 phút. Thông...

Máy tách chiết Nextractor® NX-48S, Model: Nextractor® NX-48S, Hãng: Genolution/Hàn

Máy tách chiết Nextractor® NX-48S, Model: Nextractor® NX-48S, Hãng: Genolution/Hàn Model: Nextractor® NX-48S Hãng: Genolution/Hàn Tính năng thiết bị Nextractor® là hệ thống tự động để phân lập nhanh chóng DNA và RNA từ nhiều mẫu khác nhau. Nextractor® có...

Máy tách chiết Nextractor® NX-48N, Model: Nextractor® NX-48N, Hãng: Genolution/Hàn

Máy tách chiết Nextractor® NX-48N, Model: Nextractor® NX-48N, Hãng: Genolution/Hàn Model: Nextractor® NX-48N Hãng: Genolution/Hàn Tính năng thiết bị Nextractor® NX-48N là hệ thống chiết xuất axit nucleic tự động xử lý tới 48 mẫu đồng thời trong vòng 25...

Máy tách chiết Nextractor® NX-Duo, Model: Nextractor® NX-Duo, Hãng: Genolution/Hàn

Máy tách chiết Nextractor® NX-Duo, Model: Nextractor® NX-Duo, Hãng: Genolution/Hàn Model: Nextractor® NX-Duo Hãng: Genolution/Hàn Tính năng thiết bị Nextractor® NX-Duo là hệ thống chiết xuất axit nucleic tự động xử lý 24 hoặc 96 mẫu đồng thời trong vòng...

Click me
0976677766