Tất cả sản phẩm

Máy quét tiêu bản tự động, Model: Proscanner Apro5, Hãng: AMOS/ Úc

Máy quét tiêu bản tự động Model: Proscanner Apro5 Hãng: AMOS/ Úc Sản xuất: Trung Quốc ...

Máy đọc chất chỉ thị sinh học, Model:UG-AR901, Hãng:UGAIYA/Nhật Bản

Máy đọc chất chỉ thị sinh học Model: UG-AR901 Hãng: UGAIYA/Nhật Bản Đặc tính sản phẩm: ...

Máy đọc chất chỉ thị sinh học, Model:UG-AR500, Hãng:UGAIYA/Nhật Bản

Máy đọc chất chỉ thị sinh học Model: UG-AR500 Hãng: UGAIYA/Nhật Bản Đặc tính sản phẩm: ...

Máy đọc chất chỉ thị sinh học, Model:UG-AR300, Hãng:UGAIYA/Nhật Bản

Máy đọc chất chỉ thị sinh học Model: UG-AR300 Hãng: UGAIYA/Nhật Bản Đặc tính sản phẩm: ...

Máy đọc chất chỉ thị sinh học, Model:UG-AR100, Hãng:UGAIYA/Nhật Bản

Máy đọc chất chỉ thị sinh học Model: UG-AR100 Hãng: UGAIYA/Nhật Bản Đặc tính sản phẩm: ...

Máy đọc chất chỉ thị sinh học, Model:UG-AR400, Hãng:UGAIYA/Nhật Bản

Máy đọc chất chỉ thị sinh học Model: UG-AR400 Hãng: UGAIYA/Nhật Bản Đặc tính sản phẩm: ...

Máy đọc chất chỉ thị sinh học, Model:UG-AR400, Hãng:UGAIYA/Nhật Bản

Máy đọc chất chỉ thị sinh học Model: UG-AR200 Hãng: UGAIYA/Nhật Bản Đặc tính sản phẩm: ...

Máy đọc chất chỉ thị sinh học, Model:UG-AR200, Hãng:UGAIYA/Nhật Bản

Máy đọc chất chỉ thị sinh học Model: UG-AR200 Hãng: UGAIYA/Nhật Bản Đặc tính sản phẩm: ...

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại PBV-070, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Buồng thử nghiệm nhiệt độ Model: PBV-070 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại PBV-100, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Buồng thử nghiệm nhiệt độ Model: PBV-100 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại PMV-012, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Buồng thử nghiệm nhiệt độ Model: PMV-012 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại PMV-025, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Buồng thử nghiệm nhiệt độ Model: PMV-025 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại PMV-040, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Buồng thử nghiệm nhiệt độ Model: PMV-040 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại PMV-070, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Buồng thử nghiệm nhiệt độ Model: PMV-070 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại PMV-100, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Buồng thử nghiệm nhiệt độ Model: PMV-100 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Tủ bảo hóa chất, model: FSC-140, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ bảo hóa chất Model: FSC-140 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Tủ bảo hóa chất, model: FSC-280, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ bảo hóa chất Model: FSC-280 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Tủ hút ẩm tự động loại DCL-21S/DC-21S, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ hút ẩm tự động Model: DCL-21S/DC-21S Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức hai buồng loại OF-02G-2C, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức hai buồng Model: OF-02G-2C Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức bốn buồng loại OF-02G-4C, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức bốn buồng Model: OF-02G-4C Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Lò nung loại MF2-12GF/MF2-12G, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Lò nung Model: MF2-12GF/MF2-12G Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành...

Lò nung loại MF2-22GF/MF2-22G, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Lò nung Model: MF2-22GF/MF2-22G Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành...

Lò nung loại MF2-32GF/MF2-32G, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Lò nung Model: MF2-32GF/MF2-32G Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành...

Lò nung loại MF2-12HF/MF2-12H, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Lò nung Model: MF2-12HF/MF2-12H Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành...

Click me
0976677766