Tất cả sản phẩm

Máy Ly Tâm 4 x 1000 ml  Model: D5B  Hãng sản xuất: TaisiteLab-Mỹ

Máy Ly Tâm 4 x 1000 ml Model: D5B Hãng sản xuất: TaisiteLab-Mỹ Xuất xứ: Trung Quốc Tính năng Nó có điều khiển vi máy tính, khóa điện tử và động cơ chuyển đổi biến thiên AC mang lại...

Lò nung 1100 độ C 12 lít ( loại có chương trình cài đặt) , Model: LF-MS513P  ,Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Lò nung 1100 độ C 12 lít ( loại có chương trình cài đặt) Model: LF-MS513P Hãng: LKLAB/Hàn Quốc Xuất xứ:Hàn Quốc Đặc tính: Thích hợp để nghiên cứu với sấy khô, dẻo, mẻ, đo lường, vật liệu mới và nung kết gốm Ngăn...

Lò nung 1100 độ C 14 lít ( loại có chương trình cài đặt), Model: LF-MS550P  ,Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Lò nung 1100 độ C 14 lít ( loại có chương trình cài đặt) Model: LF-MS550P Hãng: LKLAB/Hàn Quốc Xuất xứ:Hàn Quốc Đặc tính: Thích hợp để nghiên cứu với sấy khô, dẻo, mẻ, đo lường, vật liệu mới và nung...

Lò nung 1100 độ C 27 lít (loại có chương trình cài đặt) , Model: LF-MS627P ,Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Lò nung 1100 độ C 27 lít (loại có chương trình cài đặt) Model: LF-MS627P Hãng: LKLAB/Hàn Quốc Xuất xứ:Hàn Quốc Đặc tính: Thích hợp để nghiên cứu với sấy khô, dẻo, mẻ, đo lường, vật liệu mới và nung kết...

Lò nung 1100 độ C 3 lít ( loại có chương trình cài đặt) , Model: LF-MS230P ,Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Lò nung 1100 độ C 3 lít ( loại có chương trình cài đặt) Model: LF-MS230P Hãng: LKLAB/Hàn Quốc Xuất xứ:Hàn Quốc Đặc tính: Thích hợp để nghiên cứu với sấy khô, dẻo, mẻ, đo lường, vật liệu mới và nung kết gốm Ngăn...

Lò nung 1100 độ C 3 lít , Model: LF-MS230  ,Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Lò nung 1100 độ C 3 lít Model: LF-MS230 Hãng: LKLAB/Hàn Quốc Xuất xứ:Hàn Quốc Đặc tính: Thích hợp để nghiên cứu với sấy khô, dẻo, mẻ, đo lường, vật liệu mới và nung kết gốm Ngăn chặn các hư hỏng của...

Lò nung 1100 độ C 4.5 lít , Model: LF-MS350  ,Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Lò nung 1100 độ C 4.5 lít Model: LF-MS350 Hãng: LKLAB/Hàn Quốc Xuất xứ:Hàn Quốc Đặc tính: Thích hợp để nghiên cứu với sấy khô, dẻo, mẻ, đo lường, vật liệu mới và nung kết gốm Ngăn chặn các hư hỏng của lò...

Lò nung 1100 độ C 12 lít , Model: LF-MS513  ,Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Lò nung 1100 độ C 12 lít Model: LF-MS513 Hãng: LKLAB/Hàn Quốc Xuất xứ:Hàn Quốc Đặc tính: Thích hợp để nghiên cứu với sấy khô, dẻo, mẻ, đo lường, vật liệu mới và nung kết gốm Ngăn chặn các hư hỏng của lò...

Lò nung 1100 độ C 14 lít , Model: LF-MS550  ,Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Lò nung 1100 độ C 14 lít Model: LF-MS550 Hãng: LKLAB/Hàn Quốc Xuất xứ:Hàn Quốc Đặc tính: Thích hợp để nghiên cứu với sấy khô, dẻo, mẻ, đo lường, vật liệu mới và nung kết gốm Ngăn chặn các hư hỏng của lò...

Lò nung 1100 độ C 27 lít , Model: LF-MS627 ,Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Lò nung 1100 độ C 27 lít Model: LF-MS627 Hãng: LKLAB/Hàn Quốc Xuất xứ:Hàn Quốc Đặc tính: Thích hợp để nghiên cứu với sấy khô, dẻo, mẻ, đo lường, vật liệu mới và nung kết gốm Ngăn chặn các hư hỏng của lò...

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh nằm ngang âm 20 độ 8 lít, Model: LC-LT308, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh nằm ngang âm 20 độ 8 lít Model: LC-LT308 Hãng: LKLAB/Hàn Quốc Xuất xứ:Hàn Quốc Đặc tính: Kiểm soát nhiệt độ với dải nhiệt độ từ -20 đến 150 độ C Bộ điều khiển công suất...

Bể tuần hoàn lạnh Chiller 23 lít, Model: LCH700, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bể tuần hoàn lạnh Chiller 23 lít Model: LCH700 Hãng: LKLAB/Hàn Quốc Xuất xứ:Hàn Quốc Đặc tính: Kiểm soát nhiệt độ của thiết bị của người sử dụng bằng cách chất lỏng tuần hoàn (Nước, Rượu) Thích hợp để sử dụng để loại bỏ...

Bể tuần hoàn lạnh Chiller 14 lít, Model: LCH500, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bể tuần hoàn lạnh Chiller 14 lít Model: LCH500 Hãng: LKLAB/Hàn Quốc Xuất xứ:Hàn Quốc Đặc tính: Kiểm soát nhiệt độ của thiết bị của người sử dụng bằng cách chất lỏng tuần hoàn (Nước, Rượu) Thích hợp để sử dụng để loại...

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh nằm ngang âm 20 độ 8 lít, Model: LC-LT308, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh nằm ngang âm 20 độ 8 lít Model: LC-LT308 Hãng: LKLAB/Hàn Quốc Xuất xứ:Hàn Quốc Đặc tính: Kiểm soát nhiệt độ với dải nhiệt độ từ -20 đến 150 độ C Bộ điều khiển công suất...

Bể điều nhiệt tuần hoàn dải nhiệt độ rộng 22 lít, Model: LC-HT422, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt tuần hoàn dải nhiệt độ rộng 22 lít Model: LC-HT422 Hãng: LKLAB/Hàn Quốc Xuất xứ:Hàn Quốc Đặc tính: Kiểm soát nhiệt độ với dải nhiệt độ từ -40 đến 250 độ C Bộ điều khiển công suất bơm (tốc...

Bể điều nhiệt tuần hoàn dải nhiệt độ rộng 12 lít, Model: LC-HT412, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt tuần hoàn dải nhiệt độ rộng 12 lít Model: LC-HT412 Hãng: LKLAB/Hàn Quốc Xuất xứ:Hàn Quốc Đặc tính: Kiểm soát nhiệt độ với dải nhiệt độ từ -40 đến 250 độ C Bộ điều khiển công suất bơm (tốc...

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh âm 40 độ 8 lít, Model: LC-LT408, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh âm 40 độ 8 lít Model: LC-LT408 Hãng: LKLAB/Hàn Quốc Xuất xứ:Hàn Quốc Đặc tính: Bộ điều khiển công suất bơm (tốc độ dòng chảy) 10 bước Kiểm soát độ chính xác với độ phân giải 0,01 °...

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh âm 40 độ 12 lít, Model: LC-LT412, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh âm 40 độ 12 lít Model: LC-LT412 Hãng: LKLAB/Hàn Quốc Xuất xứ:Hàn Quốc Đặc tính: Bộ điều khiển công suất bơm (tốc độ dòng chảy) 10 bước Kiểm soát độ chính xác với độ phân giải 0,01 °...

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh âm 40 độ 22 lít, Model: LC-LT422, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh âm 40 độ 22 lít Model: LC-LT422 Hãng: LKLAB/Hàn Quốc Xuất xứ:Hàn Quốc Đặc tính: Bộ điều khiển công suất bơm (tốc độ dòng chảy) 10 bước Kiểm soát độ chính xác với độ phân giải 0,01 °...

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh âm 40 độ 30 lít, Model: LC-LT430, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh âm 40 độ 30 lít Model: LC-LT430 Hãng: LKLAB/Hàn Quốc Xuất xứ:Hàn Quốc Đặc tính: Bộ điều khiển công suất bơm (tốc độ dòng chảy) 10 bước Kiểm soát độ chính xác với độ phân giải 0,01 °...

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh âm 20 độ 30 lít, Model: LC-LT230, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh âm 20 độ 30 lít Model: LC-LT230 Hãng: LKLAB/Hàn Quốc Xuất xứ:Hàn Quốc Đặc tính: Bộ điều khiển công suất bơm (tốc độ dòng chảy) 10 bước Kiểm soát độ chính xác với độ phân giải 0,01...

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh âm 20 độ 22 lít, Model: LC-LT222, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh âm 20 độ 22 lít Model: LC-LT222 Hãng: LKLAB/Hàn Quốc Xuất xứ:Hàn Quốc Đặc tính: Bộ điều khiển công suất bơm (tốc độ dòng chảy) 10 bước Kiểm soát độ chính xác với độ phân...

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh âm 20 độ 12 lít, Model: LC-LT212, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh âm 20 độ 12 lít Model: LC-LT212 Hãng: LKLAB/Hàn Quốc Xuất xứ:Hàn Quốc Đặc tính: Bộ điều khiển công suất bơm (tốc độ dòng chảy) 10 bước Kiểm soát độ chính xác với độ phân...

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh âm 20 độ 8 lít, Model: LC-LT208, Hãng: LKLAB/Hàn Quốc

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh âm 20 độ 8 lít Model: LC-LT208 Hãng: LKLAB/Hàn Quốc Xuất xứ:Hàn Quốc Đặc tính: Bộ điều khiển công suất bơm (tốc độ dòng chảy) 10 bước Kiểm soát độ chính xác với độ phân...

Click me
0976677766