EDINBURGH INSTRUMENTS/ ANH

MÁY ĐO ĐỘ HẤP THỤ QUANG PHỔ LP980, HÃNG: EDINBURGH/ANH

MÁY ĐO ĐỘ HẤP THỤ QUANG PHỔ MODEL: LP980 HÃNG: EDINBURGH/ANH ĐẶC TÍNH THIẾT BỊ ...

MÁY QUANG PHỔ TIA KÉP UV-VIS DS5, HÃNG: EDINBURGH/ANH

MÁY QUANG PHỔ TIA KÉP UV-VIS MODEL: DS5 HÃNG: EDINBURGH/ANH ĐẶC TÍNH THIẾT BỊ ...

KÍNH HIỂN VI RAMAN RM5, HÃNG: EDINBURGH/ANH

KÍNH HIỂN VI MODEL: RAMAN RM5 HÃNG: EDINBURGH/ ANH Đặc tính thiết bị: ...

KÍNH HIỂN VI RAMAN RMS1000, HÃNG: EDINBURGH/ANH

KÍNH HIỂN VI MODEL: RAMAN RMS1000 HÃNG: EDINBURGH/ ANH Đặc tính thiết bị: ...

MÁY QUANG PHỔ HUỲNH QUANG MINI-TAU, HÃNG: EDINBURGH/ ANH

MÁY QUANG PHỔ HUỲNH QUANG MODEL: MINI-TAU HÃNG: EDINBURGH/ ANH Đặc tính thiết bị: ...

MÁY QUANG PHỔ HUỲNH QUANG LifeSpec II, HÃNG: EDINBURGH/ ANH

MÁY QUANG PHỔ HUỲNH QUANG MODEL: LIFESPEC II HÃNG: EDINBURGH/ ANH Đặc tính thiết bị: ...

MÁY QUANG PHỔ HUỲNH QUANG, LÂN QUANG FS5, HÃNG: EDINBURGH/ ANH

MÁY QUANG PHỔ HUỲNH QUANG, LÂN QUANG MODEL: FS5 HÃNG: EDINBURGH/ ANH Đặc tính thiết bị: ...

MÁY QUANG PHỔ HUỲNH QUANG FLS1000, HÃNG: EDINBURGH/ ANH

MÁY QUANG PHỔ HUỲNH QUANG MODEL: FLS1000 HÃNG: EDINBURGH/ ANH Đặc tính thiết bị: ...

Click me
0976677766