Tin chuyên ngành

Về Máy đo điểm nóng chảy (Melting point meter)

Phi Nguyễn 26/ 08/ 2022

Về Máy đo điểm nóng chảy (Melting point meter) Khái niệm Thiết bị đo điểm nóng chảy là một thiết bị trong phòng thí nghiệm được sử dụng để xác định điểm nóng chảy của một nguyên tố với độ chính xác và độ chính xác cao. Nhiệt độ mà trạng thái của một chất chuyển từ thể rắn sang thể lỏng được cho là nhiệt độ...

Về Bộ thổi khí Nito (Nitrogen Evaporator)

Phi Nguyễn 20/ 08/ 2022

Về Bộ thổi khí Nito Khái niệm Thiết bị thổi khí nitơ (còn được gọi là "thiết bị cô đặc mẫu nitơ" hoặc "thiết bị cô đặc xả đáy khí nitơ") là một thiết bị thường được sử dụng để cô đặc mẫu trước khi phân tích hoặc trước khi trao đổi dung môi. Thiết bị cô đặc xả đáy nitơ đẩy nhanh quá trình bay hơi...
0976677766