SHASHIN KAGAKU/ NHẬT BẢN

Máy đếm khuẩn lạc tự động, model: PSF-7100W, Hãng: SHASHIN KAGAKU

Máy đếm khuẩn lạc tự động Model: PSF-7100W Hãng: SHASHIN KAGAKU Đặc tính sản phẩm: ...

Máy đếm khuẩn lạc tự động, model: PSF-7100L, Hãng: SHASHIN KAGAKU

Máy đếm khuẩn lạc tự động Model: PSF-7100L Hãng: SHASHIN KAGAKU Đặc tính sản phẩm: ...

Máy đếm khuẩn lạc tự động, model: PSF-5100L, Hãng: SHASHIN KAGAKU

Máy đếm khuẩn lạc tự động Model: PSF-5100L Hãng: SHASHIN KAGAKU Đặc tính sản phẩm: ...

Máy đếm khuẩn lạc tự động, model: PSF-7100, Hãng: SHASHIN KAGAKU

Máy đếm khuẩn lạc tự động Model: PSF-7100 Hãng: SHASHIN KAGAKU Đặc tính sản phẩm: ...

Máy đếm khuẩn lạc tự động, model: PSF-5100, Hãng: SHASHIN KAGAKU

Máy đếm khuẩn lạc tự động Model: PSF-5100 Hãng: SHASHIN KAGAKU Đặc tính sản phẩm: ...

Máy đếm khuẩn lạc tự động, model: PSF-2100, Hãng: SHASHIN KAGAKU

Máy đếm khuẩn lạc tự động Model: PSF-2100 Hãng: SHASHIN KAGAKU Đặc tính sản phẩm: ...

Máy đếm khuẩn lạc tự động, model: PSF-1100, Hãng: SHASHIN KAGAKU

Máy đếm khuẩn lạc tự động Model: PSF-1100 Hãng: SHASHIN KAGAKU Đặc tính sản phẩm: ...

Máy đếm khuẩn lạc tự động, model: PDH-521T9, Hãng: SHASHIN KAGAKU

Máy đếm khuẩn lạc tự động Model: PDH-521T9 Hãng: SHASHIN KAGAKU Đặc tính sản phẩm: ...

Click me
0976677766