SHASHIN KAGAKU/ NHẬT BẢN

Máy đếm khuẩn lạc tự động, model: PSF-7100W, Hãng: SHASHIN KAGAKU

Máy đếm khuẩn lạc tự động Model: PSF-7100W Hãng: SHASHIN KAGAKU Đặc tính sản phẩm: PDH series là bộ xử lý đĩa petri tự động cho dòng PSF Colony Counter. Đo lường tự động dễ dàng có thể được thực hiện...

Máy đếm khuẩn lạc tự động, model: PSF-7100L, Hãng: SHASHIN KAGAKU

Máy đếm khuẩn lạc tự động Model: PSF-7100L Hãng: SHASHIN KAGAKU Đặc tính sản phẩm: PDH series là bộ xử lý đĩa petri tự động cho dòng PSF Colony Counter. Đo lường tự động dễ dàng có thể được thực hiện...

Máy đếm khuẩn lạc tự động, model: PSF-5100L, Hãng: SHASHIN KAGAKU

Máy đếm khuẩn lạc tự động Model: PSF-5100L Hãng: SHASHIN KAGAKU Đặc tính sản phẩm: PDH series là bộ xử lý đĩa petri tự động cho dòng PSF Colony Counter. Đo lường tự động dễ dàng có thể được thực...

Máy đếm khuẩn lạc tự động, model: PSF-7100, Hãng: SHASHIN KAGAKU

Máy đếm khuẩn lạc tự động Model: PSF-7100 Hãng: SHASHIN KAGAKU Đặc tính sản phẩm: PDH series là bộ xử lý đĩa petri tự động cho dòng PSF Colony Counter. Đo lường tự động dễ dàng có thể được thực...

Máy đếm khuẩn lạc tự động, model: PSF-5100, Hãng: SHASHIN KAGAKU

Máy đếm khuẩn lạc tự động Model: PSF-5100 Hãng: SHASHIN KAGAKU Đặc tính sản phẩm: PDH series là bộ xử lý đĩa petri tự động cho dòng PSF Colony Counter. Đo lường tự động dễ dàng có thể được thực...

Máy đếm khuẩn lạc tự động, model: PSF-2100, Hãng: SHASHIN KAGAKU

Máy đếm khuẩn lạc tự động Model: PSF-2100 Hãng: SHASHIN KAGAKU Đặc tính sản phẩm: PDH series là bộ xử lý đĩa petri tự động cho dòng PSF Colony Counter. Đo lường tự động dễ dàng có thể được thực...

Máy đếm khuẩn lạc tự động, model: PSF-1100, Hãng: SHASHIN KAGAKU

Máy đếm khuẩn lạc tự động Model: PSF-1100 Hãng: SHASHIN KAGAKU Đặc tính sản phẩm: PDH series là bộ xử lý đĩa petri tự động cho dòng PSF Colony Counter. Đo lường tự động dễ dàng có thể được thực...

Máy đếm khuẩn lạc tự động, model: PDH-521T9, Hãng: SHASHIN KAGAKU

Máy đếm khuẩn lạc tự động Model: PDH-521T9 Hãng: SHASHIN KAGAKU Đặc tính sản phẩm: Dòng PDH là một hệ thống xử lý đĩa petri tự động cho các quầy khuẩn lạc. Với PDH-521T9, Bạn có thể đặt 21 đĩa cùng...

Click me
0976677766