JEIO TECH/ HÀN QUỐC

Máy khấy từ gia nhiệt đa vị trí loại MS-33MH, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Máy khấy từ gia nhiệt Model: MS-53MH Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Máy khấy từ gia nhiệt đa vị trí loại MS-53MH, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Máy khấy từ gia nhiệt Model: MS-53MH Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Máy khấy đũa kỹ thuật số loại MSD-0420, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Máy khuấy đũa Model: MSD-0420 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo...

Tủ ấm lạnh đối lưu cưỡng bức loại IL3-15, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ ấm lạnh đối lưu cưỡng bức Model: IL3-15 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Tủ ấm lạnh đối lưu cưỡng bức loại IL3-25, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ ấm lạnh đối lưu cưỡng bức Model: IL3-25 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Tủ ấm lạnh loại áo khí bức loại IL3-15A, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ ấm lạnh loại áo khí Model: IL3-15A Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Tủ ấm lạnh loại áo khí bức loại IL3-25A, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ ấm lạnh loại áo khí Model: IL3-25A Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Tủ ấm lạnh cá nhân loại ILP-12, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ ấm lạnh 2 buồng Model: IL-11-2C Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Tủ ấm lạnh 2 buồng loại IL-11-2C, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ ấm lạnh 2 buồng Model: IL-11-2C Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Tủ ấm lạnh 4 buồng loại IL-11-4C, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ ấm lạnh 4 buồng Model: IL-11-4C Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Tủ sấy lai hóa loại HO-10, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ sấy lai hóa Model: HO-10 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Máy lắc gia nhiệt loại CBS-350, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Máy lắc gia nhiệt Model: CBS-350 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Máy lắc gia nhiệt loại CBS-350, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ sấy chân không Model: OV4-30 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Tủ sấy chân không 28L, model: OV4-30, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ sấy chân không Model: OV4-30 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Tủ sấy chân không loại OV4-65, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ sấy chân không Model: OV4-65 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Máy lắc tác động kép loại OS-2000, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Máy lắc tác động kép Model: OS-2000 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Máy lắc tác động kép loại OS-3000, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Máy lắc tác động kép Model: OS-3000 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Máy lắc tác động kép loại OS-4000, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Máy lắc tác động kép Model: OS-4000 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Máy lắc loại nâng cao loại SKC-6100, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Máy lắc loại nâng cao Model: SKC-6200 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Máy lắc loại nâng cao loại SKC-6200, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Máy lắc loại nâng cao Model: SKC-6200 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Máy lắc loại nâng cao loại SKC-7075, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Máy lắc loại nâng cao Model: SKC-7075 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Máy lắc loại nâng cao loại SKC-7100, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Máy lắc loại nâng cao Model: SKC-7100 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Máy lắc loại nâng cao loại SKC-7200, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Máy lắc loại nâng cao Model: SKC-7200 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại LCH-11, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Buồng thử nghiệm nhiệt độ Model: LCH-11 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Click me
0976677766