JEIO TECH/ HÀN QUỐC

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại PBV-070, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Buồng thử nghiệm nhiệt độ Model: PBV-070 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại PBV-100, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Buồng thử nghiệm nhiệt độ Model: PBV-100 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại PMV-012, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Buồng thử nghiệm nhiệt độ Model: PMV-012 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại PMV-025, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Buồng thử nghiệm nhiệt độ Model: PMV-025 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại PMV-040, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Buồng thử nghiệm nhiệt độ Model: PMV-040 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại PMV-070, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Buồng thử nghiệm nhiệt độ Model: PMV-070 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại PMV-100, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Buồng thử nghiệm nhiệt độ Model: PMV-100 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Tủ bảo hóa chất, model: FSC-140, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ bảo hóa chất Model: FSC-140 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Tủ bảo hóa chất, model: FSC-280, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ bảo hóa chất Model: FSC-280 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Tủ hút ẩm tự động loại DCL-21S/DC-21S, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ hút ẩm tự động Model: DCL-21S/DC-21S Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức hai buồng loại OF-02G-2C, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức hai buồng Model: OF-02G-2C Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức bốn buồng loại OF-02G-4C, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức bốn buồng Model: OF-02G-4C Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Lò nung loại MF2-12GF/MF2-12G, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Lò nung Model: MF2-12GF/MF2-12G Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành...

Lò nung loại MF2-22GF/MF2-22G, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Lò nung Model: MF2-22GF/MF2-22G Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành...

Lò nung loại MF2-32GF/MF2-32G, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Lò nung Model: MF2-32GF/MF2-32G Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành...

Lò nung loại MF2-12HF/MF2-12H, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Lò nung Model: MF2-12HF/MF2-12H Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành...

Lò nung loại MF2-22HF/MF2-22H, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Lò nung Model: MF2-22HF/MF2-22H Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành...

Lò nung loại MF2-32HF/MF2-32H, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Lò nung Model: MF2-32HF/MF2-32H Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành...

Tủ bảo quản acid/ các chất ăn mòn loại SC-C1912D4, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ bảo quản acid/ các chất ăn mòn Model: SC-C1912D4 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Tủ bảo quản acid/ các chất ăn mòn loại SC-C1912D2, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ bảo quản acid/ các chất ăn mòn Model: SC-C1912D2 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Tủ bảo quản acid/ các chất ăn mòn loại SC-C1906D2, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ bảo quản acid/ các chất ăn mòn Model: SC-C1906D2 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Bể cách thủy lắc (17L) loại BS-06, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Bể cách thủy lắc (17L) Model: BS-06 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Bể cách thủy lắc (25L) loại BS-11, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Bể cách thủy lắc (25L) Model: BS-11 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Bể cách thủy đo độ nhớt (25L) loại VB-25G, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Bể cách thủy đo độ nhớt (25L) Model: VB-25G Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Click me
0976677766