N-BIOTEK/ Hàn Quốc

TỦ ẤM CO2 179 LÍT NB-203XL HÃNG N-BIOTEK

Tủ ấm CO2 NB-203 hãng N-BIOTEK Model: NB-203XL Hãng sản xuất: N-BIOTEK Xuất xứ: Hàn Quốc Đặc điểm nổi bật: - Hệ thống...

TỦ ẤM LẮC CO2 850 LÍT NB-206CXXL HÃNG N-BIOTEK

TỦ ẤM LẮC CO2 NB-206 CXXL HÃNG : N-BIOTEK Model: 206 CXXXL Hãng: N-Biotek (Hàn Quốc) ...

TỦ ẤM LẮC CO2 650 LÍT NB-206 CXL HÃNG N-BIOTEK

TỦ ẤM LẮC CO2 NB-206 CXL HÃNG : N-BIOTEK Model: NB-206 CXL Hãng: N-Biotek (Hàn Quốc) ...

TỦ ẤM MINI XÁCH TAY 15,2 LÍT NB-230M HÃNG N-BIOTEK

Tủ ấm mini xách tay NB-230M Model: NB-203M Hãng sản xuất: N-BIOTEK Xuất xứ: Hàn Quốc...

MÁY LẮC ỔN NHIỆT NB-205L HÃNG N-BIOTEK

Máy lắc ổn nhiệt NB-205L Model: NB-205L Hãng sản xuất: N-BIOTEK Xuất xứ: Hàn Quốc ...

MÁY LẮC ỔN NHIỆT NB-205LF HÃNG N-BIOTEK

Máy lắc ổn nhiệt NB-205LF hãng N-BIOTEK Model: NB-205LF Hãng sản xuất: N-BIOTEK Xuất xứ: Hàn Quốc...

TỦ ẤM LẠNH CÓ LẮC NB-205V HÃNG N-BIOTEK

Tủ ấm lạnh có lắc Model: NB-205V Hãng: N-Biotek (Hàn Quốc) Đặc tính máy...

TỦ ẤM LẠNH CÓ LẮC NB-205VL HÃNG N-BIOTEK

Tủ ấm lạnh có lắc Model: NB-205VL Hãng: N-Biotek (Hàn Quốc) Đặc tính máy : ...

TỦ ẤM 42 LÍT NB-201 HÃNG N-BIOTEK HÀN QUỐC

Tủ ấm Model: NB-201 Hãng sản xuất: N-BIOTEK Xuất xứ: Hàn Quốc ...

TỦ ẤM 179 LÍT NB-201L HÃNG N-BIOTEK HÀN QUỐC

Tủ ấm Model: NB-201L Hãng sản xuất: N-BIOTEK Xuất xứ: Hàn Quốc ...

TỦ ẤM LẮC BẬP BÊNH NB-202 HÃNG N-BIOTEK HÀN QUỐC

Tủ ấm lắc bập bênh Model: NB-202 Hãng sản xuất: N-BIOTEK Xuất xứ: Hàn Quốc ...

TỦ ẤM LẮC BẬP BÊNH NB-202R HÃNG N-BIOTEK HÀN QUỐC

Tủ ấm lắc bập bênh Model: NB-202R Hãng sản xuất: N-BIOTEK Xuất...

MÁY LY TÂM CHÂN KHÔNG MICRO CENVAC NB-503CIR HÃNG N-BIOTEK HÀN QUỐC

Máy ly tâm chân không Micro Cenvac Model: NB-503CIR Hãng sản xuất: N-Biotek - Hàn Quốc ...

MÁY LY TÂM CHÂN KHÔNG MAX-UP NB-504CIR HÃNG N-BIOTEK HÀN QUỐC

Máy ly tâm chân không MAX-UP Model: NB-504CIR Hãng sản xuất: N-Biotek - Hàn Quốc ...

TỦ ẤM LẠNH 42 LÍT NB-201C HÃNG N-BIOTEK HÀN QUỐC

Tủ ấm lạnh Model: NB-201C Hãng sản xuất: N-BIOTEK Xuất xứ: Hàn...

MÁY THỔI KHÔ MẪU BẰNG KHÍ NITO NB-503GB HÃNG N-BIOTEK HÀN QUỐC

Máy thổi khô mẫu bằng khí nito Model: NB-503GB Hãng sản xuất: N-Biotek - Hàn Quốc ...

TỦ CẤY VI SINH ĐA NĂNG NB-803MS HÃNG N-BIOTEK HÀN QUỐC

Tủ cấy vi sinh đa năng NB-803MS hãng N-BIOTEK Model: NB-803MS Hãng sản xuất: N-Biotek – Hàn Quốc Xuất xứ: Hàn Quốc ...

TỦ CẤY VI SINH ĐA NĂNG NB-803MSF HÃNG N-BIOTEK HÀN QUỐC

Tủ cấy vi sinh đa năng NB-803MS hãng N-BIOTEK Model: NB-803MS Hãng sản xuất: N-Biotek – Hàn Quốc Xuất xứ: Hàn Quốc ...

MÁY LẮC TRÒN NB-101M HÃNG N-BIOTEK HÀN QUỐC

Máy lắc tròn NB-101M hãng N-BIOTEK Model: NB-101M Hãng sản xuất: N-BIOTEK ...

MÁY LẮC ĐA NĂNG NB-101MT HÃNG N-BIOTEK HÀN QUỐC

MÁY LẮC ĐA NĂNG NB-101MT Model: NB-101MT Hãng sản xuất: N-BIOTEK Xuất...

MÁY LẮC ĐA NĂNG NB-101MC HÃNG N-BIOTEK HÀN QUỐC

MÁY LẮC ĐA NĂNG NB-101MC Model: NB-101MC Hãng sản xuất: N-BIOTEK ...

MÁY LẮC MINI NB-101SRC HÃNG N-BIOTEK HÀN QUỐC

MÁY LẮC MINI Model: NB-101SRC Hãng sản xuất: N-BIOTEK HÀN QUỐC ...

MÁY LẮC TRÒN NB-101SRC HÃNG N-BIOTEK HÀN QUỐC

MÁY LẮC TRÒN Model: NB-101SRC Hãng sản xuất: N-BIOTEK HÀN QUỐC Xuất...

MÁY LẮC BẬP BÊNH ROCKER NB-104 HÃNG N-BIOTEK HÀN QUỐC

MÁY LẮC BẬP BÊNH ROCKER Model: NB-104 Hãng sản xuất: N-BIOTEK ...

Click me
0976677766