Taisitelab - USA

Máy Ly Tâm 4 x 1000 ml  Model: D5B  Hãng sản xuất: TaisiteLab-Mỹ

Máy Ly Tâm 4 x 1000 ml Model: D5B Hãng sản xuất: TaisiteLab-Mỹ Xuất xứ: Trung Quốc ...

Máy kiểm tra độ kín bao bì, Model: MFY-01, Hãng Taisite/USA

Máy kiểm tra độ kín bao bì Model: MFY-01 Hãng sản xuất: TaisiteLab Sciences Inc - USA ...

Tủ lạnh bảo quản máu  , Model: HBC-4L160 , Hãng: Taisite/ USA

Tủ lạnh âm sâu Model: HBC-4L160 Hãng: Taisite/ USA ...

Tủ lạnh âm sâu  , Model: HCD-25L210, Hãng: Taisite/ USA

Tủ lạnh âm sâu Model: HCD-25L210 Hãng: Taisite/ USA Sản xuất: Trung...

Tủ lạnh âm sâu  , Model: HCD-25L305, Hãng: Taisite/ USA

Tủ lạnh âm sâu Model: HCD-25L305 Hãng: Taisite/ USA Sản xuất: Trung...

Tủ lạnh âm sâu  , Model: HCD-40L305, Hãng: Taisite/ USA

Tủ lạnh âm sâu Model: HCD-40L305 Hãng: Taisite/ USA Sản xuất: Trung...

Tủ âm sâu -25°C Freezer , Model: HD-25W203, Hãng: Taisite/ USA

Tủ âm sâu -25°C Freezer Model: HD-25W203 Hãng: Taisite/ USA Sản xuất: Trung...

Tủ âm sâu -25°C Freezer , Model: HD-25W310, Hãng: Taisite/ USA

Tủ âm sâu -25°C Freezer Model: HD-25W310 Hãng: Taisite/ USA Sản xuất: Trung...

Tủ âm sâu -25°C Freezer , Model: HD-25W520, Hãng: Taisite/ USA

Tủ âm sâu -25°C Freezer Model: HD-25W520 Hãng: Taisite/ USA Sản xuất: Trung...

Tủ  âm sâu -25°C Freezer , Model: HD-25L290, Hãng: Taisite/ USA

Tủ âm sâu -25°C Freezer Model: HD-25L290 Hãng: Taisite/ USA Sản xuất: Trung...

Tủ  âm sâu -40°C Freezer , Model: HD-40L100, Hãng: Taisite/ USA

Tủ âm sâu -40°C Freezer Model: HD-40L100 Hãng: Taisite/ USA Sản xuất: Trung...

Tủ  âm sâu -40°C Freezer , Model: HD-40L290, Hãng: Taisite/ USA

Tủ âm sâu -40°C Freezer Model: HD-40L290 Hãng: Taisite/ USA Sản xuất:...

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator, Model: HC-5L219L, Hãng: Taisite/ USA

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator Model: HC-5L219L Hãng: Taisite/ USA...

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator, Model: HC-5L221L, Hãng: Taisite/ USA

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator Model: HC-5L221L Hãng: Taisite/ USA...

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator, Model: HC-5L319L, Hãng: Taisite/ USA

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator Model: HC-5L319L Hãng: Taisite/ USA...

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator, Model: HC-5L321L, Hãng: Taisite/ USA

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator Model: HC-5L321L Hãng: Taisite/ USA...

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator, Model: HC-5L360L, Hãng: Taisite/ USA

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator Model: HC-5L360L Hãng: Taisite/ USA...

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator, Model: HC-5L75, Hãng: Taisite/ USA

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator Model: HC-5L75 Hãng: Taisite/ USA...

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator, Model: HC-5L75F, Hãng: Taisite/ USA

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator Model: HC-5L75F Hãng: Taisite/ USA...

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator, Model: HC-5L260, Hãng: Taisite/ USA

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator Model: HC-5L260 Hãng: Taisite/ USA...

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator, Model: HC-5L360, Hãng: Taisite/ USA

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator Model: HC-5L360 Hãng: Taisite/ USA...

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator, Model: HC-5L400, Hãng: Taisite/ USA

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator Model: HC-5L400 Hãng: Taisite/ USA...

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator, Model: HC-5L760, Hãng: Taisite/ USA

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator Model: HC-5L760 Hãng: Taisite/ USA...

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator, Model: HC-5L1000, Hãng: Taisite/ USA

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator Model: HC-5L1000BP Hãng: Taisite/ USA ...

Click me
0976677766