Taisitelab - USA

Máy Ly Tâm 4 x 1000 ml  Model: D5B  Hãng sản xuất: TaisiteLab-Mỹ

Máy Ly Tâm 4 x 1000 ml Model: D5B Hãng sản xuất: TaisiteLab-Mỹ Xuất xứ: Trung Quốc Tính năng Nó có điều khiển vi máy tính, khóa điện tử và động cơ chuyển đổi biến thiên AC mang lại...

Máy kiểm tra độ kín bao bì, Model: MFY-01, Hãng Taisite/USA

Máy kiểm tra độ kín bao bì Model: MFY-01 Hãng sản xuất: TaisiteLab Sciences Inc - USA Xuất xứ: Trung Quốc Ứng dụng chính Máy kiểm tra độ kín MFY-01 (Loại tự động). Nó thích hợp để kiểm tra độ...

Tủ lạnh bảo quản máu  , Model: HBC-4L160 , Hãng: Taisite/ USA

Tủ lạnh âm sâu  Model: HBC-4L160 Hãng: Taisite/ USA Sản xuất: Trung Quốc Đặc tính sản phẩm: Máy nén đôi hoạt động độc lập, cấu hình máy nén kép làm lạnh nhanh, máy nén hiệu suất cao từ thương hiệu...

Tủ lạnh âm sâu  , Model: HCD-25L210, Hãng: Taisite/ USA

Tủ lạnh âm sâu  Model: HCD-25L210 Hãng: Taisite/ USA Sản xuất: Trung Quốc Đặc tính sản phẩm: Máy nén đôi hoạt động độc lập, cấu hình máy nén kép làm lạnh nhanh, máy nén hiệu suất cao từ thương hiệu nhập...

Tủ lạnh âm sâu  , Model: HCD-25L305, Hãng: Taisite/ USA

Tủ lạnh âm sâu  Model: HCD-25L305 Hãng: Taisite/ USA Sản xuất: Trung Quốc Đặc tính sản phẩm: Máy nén đôi hoạt động độc lập, cấu hình máy nén kép làm lạnh nhanh, máy nén hiệu suất cao từ thương hiệu nhập...

Tủ lạnh âm sâu  , Model: HCD-40L305, Hãng: Taisite/ USA

Tủ lạnh âm sâu  Model: HCD-40L305 Hãng: Taisite/ USA Sản xuất: Trung Quốc Đặc tính sản phẩm: Máy nén đôi hoạt động độc lập, cấu hình máy nén kép ref rigeratiomdouble nhanh, máy nén hiệu suất cao từ thương hiệu nhập...

Tủ âm sâu -25°C Freezer , Model: HD-25W203, Hãng: Taisite/ USA

Tủ âm sâu -25°C Freezer Model: HD-25W203 Hãng: Taisite/ USA Sản xuất: Trung Quốc Đặc tính sản phẩm: Máy nén từ máy nén khí nổi tiếng quốc tế, chất làm lạnh hydrocacbon: tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, chất...

Tủ âm sâu -25°C Freezer , Model: HD-25W310, Hãng: Taisite/ USA

Tủ âm sâu -25°C Freezer Model: HD-25W310 Hãng: Taisite/ USA Sản xuất: Trung Quốc Đặc tính sản phẩm: Máy nén từ máy nén khí nổi tiếng quốc tế, chất làm lạnh hydrocacbon: tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, chất...

Tủ âm sâu -25°C Freezer , Model: HD-25W520, Hãng: Taisite/ USA

Tủ âm sâu -25°C Freezer Model: HD-25W520 Hãng: Taisite/ USA Sản xuất: Trung Quốc Đặc tính sản phẩm: Máy nén từ máy nén khí nổi tiếng quốc tế, chất làm lạnh hydrocacbon: tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, chất...

Tủ  âm sâu -25°C Freezer , Model: HD-25L290, Hãng: Taisite/ USA

Tủ âm sâu -25°C Freezer Model: HD-25L290 Hãng: Taisite/ USA Sản xuất: Trung Quốc Đặc tính sản phẩm: Máy nén từ máy nén khí nổi tiếng quốc tế, chất làm lạnh hydrocacbon: tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, chất...

Tủ  âm sâu -40°C Freezer , Model: HD-40L100, Hãng: Taisite/ USA

Tủ âm sâu -40°C Freezer Model: HD-40L100 Hãng: Taisite/ USA Sản xuất: Trung Quốc Đặc tính sản phẩm: Máy nén từ thương hiệu quốc tế, hiệu suất lạnh cao Máy nén từ thương hiệu quốc tế, làm lạnh hiệu suất cao, chất...

Tủ  âm sâu -40°C Freezer , Model: HD-40L290, Hãng: Taisite/ USA

Tủ  âm sâu -40°C Freezer Model: HD-40L290 Hãng: Taisite/ USA Sản xuất: Trung Quốc Đặc tính sản phẩm: Máy nén từ thương hiệu quốc tế, hiệu suất lạnh cao Máy nén từ thương hiệu quốc tế, làm lạnh hiệu suất cao,...

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator, Model: HC-5L219L, Hãng: Taisite/ USA

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator Model: HC-5L219L Hãng: Taisite/ USA Sản xuất: Trung Quốc Đặc tính sản phẩm: Nhiệt độ và độ ẩm kiểm soát Nhiệt độ được kiểm soát chính xác trong khoảng 2 ° c ~ 8 ° c...

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator, Model: HC-5L221L, Hãng: Taisite/ USA

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator Model: HC-5L221L Hãng: Taisite/ USA Sản xuất: Trung Quốc Đặc tính sản phẩm: Nhiệt độ và độ ẩm kiểm soát Nhiệt độ được kiểm soát chính xác trong khoảng 2 ° c ~ 8 ° c...

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator, Model: HC-5L319L, Hãng: Taisite/ USA

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator Model: HC-5L319L Hãng: Taisite/ USA Sản xuất: Trung Quốc Đặc tính sản phẩm: Nhiệt độ và độ ẩm kiểm soát Nhiệt độ được kiểm soát chính xác trong khoảng 2 ° c ~ 8 ° c...

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator, Model: HC-5L321L, Hãng: Taisite/ USA

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator Model: HC-5L321L Hãng: Taisite/ USA Sản xuất: Trung Quốc Đặc tính sản phẩm: Nhiệt độ và độ ẩm kiểm soát Nhiệt độ được kiểm soát chính xác trong khoảng 2 ° c ~ 8 ° c...

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator, Model: HC-5L360L, Hãng: Taisite/ USA

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator Model: HC-5L360L Hãng: Taisite/ USA Sản xuất: Trung Quốc Đặc tính sản phẩm: Nhiệt độ và độ ẩm kiểm soát Nhiệt độ được kiểm soát chính xác trong khoảng 2 ° c ~ 8 ° c...

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator, Model: HC-5L75, Hãng: Taisite/ USA

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator Model: HC-5L75 Hãng: Taisite/ USA Sản xuất: Trung Quốc Đặc tính sản phẩm: Máy nén biến tần nhập khẩu Hiệu suất cao và chất lượng đáng tin cậy. Hoạt động ít tiếng ồn Tiếng ồn 46dB, môi...

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator, Model: HC-5L75F, Hãng: Taisite/ USA

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator Model: HC-5L75F Hãng: Taisite/ USA Sản xuất: Trung Quốc Đặc tính sản phẩm: Máy nén biến tần nhập khẩu Hiệu suất cao và chất lượng đáng tin cậy. Hoạt động ít tiếng ồn Tiếng ồn 46dB, môi...

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator, Model: HC-5L260, Hãng: Taisite/ USA

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator Model: HC-5L260 Hãng: Taisite/ USA Sản xuất: Trung Quốc Đặc tính sản phẩm: Máy nén biến tần nhập khẩu Hiệu suất cao và chất lượng đáng tin cậy. Hoạt động ít tiếng ồn Tiếng ồn 46dB, môi...

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator, Model: HC-5L360, Hãng: Taisite/ USA

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator Model: HC-5L360 Hãng: Taisite/ USA Sản xuất: Trung Quốc Đặc tính sản phẩm: Máy nén biến tần nhập khẩu Hiệu suất cao và chất lượng đáng tin cậy. Hoạt động ít tiếng ồn Tiếng ồn 46dB, môi...

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator, Model: HC-5L400, Hãng: Taisite/ USA

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator Model: HC-5L400 Hãng: Taisite/ USA Sản xuất: Trung Quốc Đặc tính sản phẩm: Máy nén biến tần nhập khẩu Hiệu suất cao và chất lượng đáng tin cậy. Hoạt động ít tiếng ồn Tiếng ồn 46dB, môi...

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator, Model: HC-5L760, Hãng: Taisite/ USA

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator Model: HC-5L760 Hãng: Taisite/ USA Sản xuất: Trung Quốc Đặc tính sản phẩm: Máy nén biến tần nhập khẩu Hiệu suất cao và chất lượng đáng tin cậy. Hoạt động ít tiếng ồn Tiếng ồn 46dB, môi...

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator, Model: HC-5L1000, Hãng: Taisite/ USA

Tủ lạnh y sinh Biomedical Refrigerator Model: HC-5L1000BP Hãng: Taisite/ USA Sản xuất: Trung Quốc Đặc tính sản phẩm: Máy nén biến tần nhập khẩu Hiệu suất cao và chất lượng đáng tin cậy. Hoạt động ít tiếng ồn Tiếng ồn 46dB, môi...

Click me
0976677766