STAKPURE/ ĐỨC

MÁY LỌC NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT, Model: OmniaLabED+20, Hãng: STAKPURE / ĐỨC

MÁY LỌC NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT MODEL: OMNIALABED+20 HÃNG: STAKPURE/ĐỨC XUẤT XỨ: ĐỨC Đặc điểm: OmniaLabED + là hệ thống được lựa chọn khi cần cả nước tinh khiết và nước siêu tinh khiết cho toàn bộ phòng thí nghiệm....

MÁY LỌC NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT, Model: OmniaLabED+40, Hãng: STAKPURE / ĐỨC

MÁY LỌC NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT MODEL: OMNIALABED+40 HÃNG: STAKPURE/ĐỨC XUẤT XỨ: ĐỨC Đặc điểm: OmniaLabED + là hệ thống được lựa chọn khi cần cả nước tinh khiết và nước siêu tinh khiết cho toàn bộ phòng thí nghiệm....

MÁY LỌC NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT, Model: OmniaLabED+70, Hãng: STAKPURE / ĐỨC

MÁY LỌC NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT MODEL: OMNIALABED+70 HÃNG: STAKPURE/ĐỨC XUẤT XỨ: ĐỨC Đặc điểm: OmniaLabED + là hệ thống được lựa chọn khi cần cả nước tinh khiết và nước siêu tinh khiết cho toàn bộ phòng thí nghiệm....

MÁY LỌC NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT, Model: OmniaTap 6, Hãng: STAKPURE / ĐỨC

MÁY LỌC NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT MODEL: OMNIATAP 6 HÃNG: STAKPURE/ĐỨC XUẤT XỨ: ĐỨC Đặc điểm: OmniaTap là hệ thống cao cấp khi lọc được cùng lúc 2 loại nước là nước siêu tinh khiết và nước siêu sạch, nhưng với...

MÁY LỌC NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT, Model: OmniaTap 12, Hãng: STAKPURE / ĐỨC

MÁY LỌC NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT MODEL: OMNIATAP 12 HÃNG: STAKPURE/ĐỨC XUẤT XỨ: ĐỨC Đặc điểm: OmniaTap là hệ thống cao cấp khi lọc được cùng lúc 2 loại nước là nước siêu tinh khiết và nước siêu sạch, nhưng với...

MÁY LỌC NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT, Model: OmniaTap 6 UV, Hãng: STAKPURE / ĐỨC

MÁY LỌC NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT MODEL: OMNIATAP 6 UV HÃNG: STAKPURE/ĐỨC XUẤT XỨ: ĐỨC Đặc điểm: OmniaTap là hệ thống cao cấp khi lọc được cùng lúc 2 loại nước là nước siêu tinh khiết và nước siêu sạch, nhưng với...

MÁY LỌC NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT, Model: OmniaTap 12 UV, Hãng: STAKPURE / ĐỨC

MÁY LỌC NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT MODEL: OMNIATAP 12 UV HÃNG: STAKPURE/ĐỨC XUẤT XỨ: ĐỨC Đặc điểm: OmniaTap là hệ thống cao cấp khi lọc được cùng lúc 2 loại nước là nước siêu tinh khiết và nước siêu sạch, nhưng với...

MÁY LỌC NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT, Model: OmniaTap 12 UV/UF, Hãng: STAKPURE / ĐỨC

MÁY LỌC NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT MODEL: OMNIATAP 12 UV/UF HÃNG: STAKPURE/ĐỨC XUẤT XỨ: ĐỨC Đặc điểm: OmniaTap là hệ thống cao cấp khi lọc được cùng lúc 2 loại nước là nước siêu tinh khiết và nước siêu sạch, nhưng...

MÁY LỌC NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT, Model: OMNIAPURE UV, Hãng: STAKPURE / ĐỨC

MÁY LỌC NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT MODEL: OMNIAPURE UV HÃNG: STAKPURE/ĐỨC XUẤT XỨ: ĐỨC Đặc điểm: Bộ phân phối OptiFill  Giám sát TOC theo thời gian thực Bộ lọc đã qua sử dụng đơn giản và nhanh chóng thay đổi Cảm biến rò rỉ...

MÁY LỌC NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT, Model: OMNIAPURE UV-TOC, Hãng: STAKPURE / ĐỨC

MÁY LỌC NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT MODEL: OMNIAPURE UV-TOC HÃNG: STAKPURE/ĐỨC XUẤT XỨ: ĐỨC Đặc điểm: Bộ phân phối OptiFill  Giám sát TOC theo thời gian thực Bộ lọc đã qua sử dụng đơn giản và nhanh chóng thay đổi Cảm biến rò rỉ...

MÁY LỌC NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT, Model: OmniaPure UV/UF, Hãng: STAKPURE / ĐỨC

MÁY LỌC NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT MODEL: OMNIAPURE UV/UF HÃNG: STAKPURE/ĐỨC XUẤT XỨ: ĐỨC Đặc điểm: Bộ phân phối OptiFill  Giám sát TOC theo thời gian thực Bộ lọc đã qua sử dụng đơn giản và nhanh chóng thay đổi Cảm biến rò rỉ...

MÁY LỌC NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT, Model: OMNIAPURE UV-TOC/UF, Hãng: STAKPURE / ĐỨC

MÁY LỌC NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT MODEL: OMNIAPURE UV-TOC/UF HÃNG: STAKPURE/ĐỨC XUẤT XỨ: ĐỨC Đặc điểm: Bộ phân phối OptiFill  Giám sát TOC theo thời gian thực Bộ lọc đã qua sử dụng đơn giản và nhanh chóng thay đổi Cảm biến rò rỉ...

MÁY LỌC NƯỚC SIÊU SẠCH 20L/h, Model: OMINIALABED20, Hãng: STAKPURE/ĐỨC

MÁY LỌC NƯỚC SIÊU SẠCH 20L/H MODEL: OMINIALABED20 HÃNG: STAKPURE/ĐỨC XUẤT XỨ: ĐỨC Đặc điểm: Bộ phân phối OptiFill Loại bỏ muối dư liên tục bằng bể khử ion điện Hiển thị thể tích theo phần trăm Dung tích chứa 100L tuần hoàn...

MÁY LỌC NƯỚC SIÊU SẠCH 40L/h, Model: OMINIALABED40, Hãng: STAKPURE/ĐỨC

MÁY LỌC NƯỚC SIÊU SẠCH 40L/H MODEL: OMINIALABED40 HÃNG: STAKPURE/ĐỨC XUẤT XỨ: ĐỨC Đặc điểm: Bộ phân phối OptiFill Loại bỏ muối dư liên tục bằng bể khử ion điện Hiển thị thể tích theo phần trăm Dung tích chứa 100L tuần hoàn...

MÁY LỌC NƯỚC SIÊU SẠCH 70L/h, Model: OMINIALABDS70, Hãng: STAKPURE/ĐỨC

MÁY LỌC NƯỚC SIÊU SẠCH 70L/H MODEL: OMINIALABDS70 HÃNG: STAKPURE/ĐỨC XUẤT XỨ: ĐỨC Đặc điểm: Bộ phân phối OptiFill Loại bỏ muối dư liên tục bằng bể khử ion điện Hiển thị thể tích theo phần trăm Dung tích chứa 100L tuần hoàn...

MÁY LỌC NƯỚC SIÊU SẠCH 20L/h, Model: OMINIALABDS20, Hãng: STAKPURE/ĐỨC

MÁY LỌC NƯỚC SIÊU SẠCH 20L/H MODEL: OMINIALABDS20 HÃNG: STAKPURE/ĐỨC XUẤT XỨ: ĐỨC Đặc điểm: Type II + CLRW (CLSI) DIN EN 285 + ISO EN 15883 Bộ phân phối OptiFill là tiêu chuẩn Bể 100 l với tuần hoàn chất lượng...

MÁY LỌC NƯỚC SIÊU SẠCH 40L/h, Model: OMINIALABDS40, Hãng: STAKPURE/ĐỨC

MÁY LỌC NƯỚC SIÊU SẠCH 40L/H MODEL: OMINIALABDS40 HÃNG: STAKPURE/ĐỨC XUẤT XỨ: ĐỨC Đặc điểm: Type II + CLRW (CLSI) DIN EN 285 + ISO EN 15883 Bộ phân phối OptiFill là tiêu chuẩn Bể 100 l với tuần hoàn chất lượng...

MÁY LỌC NƯỚC SIÊU SẠCH 60L/H, Model: OMINIALABDS60, Hãng: STAKPURE/ĐỨC

MÁY LỌC NƯỚC SIÊU SẠCH 60L/H MODEL: OMINIALABDS60 HÃNG: STAKPURE/ĐỨC XUẤT XỨ: ĐỨC Đặc điểm: Type II + CLRW (CLSI) DIN EN 285 + ISO EN 15883 Bộ phân phối OptiFill là tiêu chuẩn Bể 100 l với tuần hoàn chất lượng...

MÁY LỌC NƯỚC SIÊU SẠCH 80L/h, Model: OMINIALABDS80, Hãng: STAKPURE/Đức

MÁY LỌC NƯỚC SIÊU SẠCH 80L/H MODEL: OMINIALABDS80 HÃNG: STAKPURE/ĐỨC XUẤT XỨ: ĐỨC Đặc điểm: Type II + CLRW (CLSI) DIN EN 285 + ISO EN 15883 Bộ phân phối OptiFill là tiêu chuẩn Bể 100 l với tuần hoàn chất lượng...

MÁY LỌC NƯỚC  SIÊU TINH KHIẾT , Model: OMNIAPURE, Hãng: STAKPURE/ĐỨC

MÁY LỌC NƯỚC SIÊU TINH KHIẾT MODEL: OMNIAPURE HÃNG: STAKPURE/ĐỨC XUẤT XỨ: ĐỨC Đặc điểm: Bộ phân phối OptiFill  Giám sát TOC theo thời gian thực Bộ lọc đã qua sử dụng đơn giản và nhanh chóng thay đổi Cảm biến rò rỉ là...

MÁY LỌC NƯỚC 20L/H, Model: OMNIALABUP20, Hãng: STAKPURE/ĐỨC

MÁY LỌC NƯỚC SIÊU SẠCH 20L/H MODEL: OMINIALABUP20 HÃNG: STAKPURE/ĐỨC XUẤT XỨ: ĐỨC Đặc điểm: Bộ phân phối OptiFill Hiển thị thể tích theo phần trăm Dung tích chứa 100L tuần hoàn và cửa xả áp suất Đơn giản, chi phí thay thế...

MÁY LỌC NƯỚC SIÊU SẠCH 40L/h, MODEL: OMINIALABUP40, Hãng: STAKPURE/ĐỨC

MÁY LỌC NƯỚC SIÊU SẠCH 40L/H MODEL: OMINIALABUP40 Hãng: STAKPURE/ĐỨC XUẤT XỨ: ĐỨC Đặc điểm: Bộ phân phối OptiFill Hiển thị thể tích theo phần trăm Dung tích chứa 100L tuần hoàn và cửa xả áp suất Đơn giản, chi phí thay thế...

Click me
0976677766