PRIMIX Corporation /Nhật Bản

MÁY ĐỒNG HÓA 50 Lít AUTOMIXER Model 40 Hãng: PRIMIX Corporation /Nhật Bản

  MÁY ĐỒNG HÓA 50 LÍT AUTOMIXER  MODEL: AUTOMIXER MODEL 40 HÃNG: PRIMIX Corporation /Nhật Bản Mô tả Để nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển sản phẩm. Đa chức năng và có độ tin cậy cao. Cấu tạo rôto / stato để...

MÁY ĐỒNG HÓA KHỬ TRÙNG TẠI CHỖ LABOLUTION Hãng: PRIMIX Corporation /Nhật Bản

  MÁY ĐỒNG HÓA KHỬ TRÙNG TẠI CHỖ LABOLUTION  MODEL: LABOLUTION  HÃNG: PRIMIX Corporation /Nhật Bản Mô tả Loại SIP dành cho nghiên cứu về liều lượng và các loại thuốc điều tra. Vì huyền phù đối với các sản phẩm vô...

MÁY ĐỒNG HÓA, NHŨ HÓA HOMOGENIZING DISPER Model 2.5 (5L)  Hãng: PRIMIX Corporation /Nhật Bản

  MÁY ĐỒNG HÓA HOMOGENIZING DISPER  MODEL: DISPER Model 2.5 (5L) HÃNG: PRIMIX Corporation /Nhật Bản Mô tả Homogenizing Disper là một đơn vị phòng thí nghiệm quy mô nhỏ cho các ứng dụng phân tán đồng đều. Đầu trộn có thể...

MÁY ĐỒNG HÓA, NHŨ HÓA HOMOGENIZING MIXER MARK II Hãng: PRIMIX Corporation /Nhật Bản

  MÁY ĐỒNG HÓA HOMOGENIZING MIXER MARK II MODEL: MIXER MARK II HÃNG: PRIMIX Corporation /Nhật Bản Mô tả Đầu trộn có thể tháo rời dễ dàng để vệ sinh. Đầu trộn sử dụng kết cấu rôto / stato để trộn, tạo nhũ...

Click me
0976677766