THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC ĐỜI SỐNG

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại PBV-070, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Buồng thử nghiệm nhiệt độ Model: PBV-070 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng Đặc tính kỹ thuật   Hiệu suất Thích hợp cho sử dụng cụ thể như xử lý nhiệt và quá trình sấy khô. Điều khiển vi xử lý...

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại PBV-100, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Buồng thử nghiệm nhiệt độ Model: PBV-100 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng Đặc tính kỹ thuật   Hiệu suất Thích hợp cho sử dụng cụ thể như xử lý nhiệt và quá trình sấy khô. Điều khiển vi xử lý...

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại PMV-012, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Buồng thử nghiệm nhiệt độ Model: PMV-012 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng Đặc tính kỹ thuật   Hiệu suất Thích hợp cho sử dụng cụ thể như xử lý nhiệt và quá trình sấy khô. Điều khiển vi xử lý...

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại PMV-025, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Buồng thử nghiệm nhiệt độ Model: PMV-025 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng Đặc tính kỹ thuật   Hiệu suất Thích hợp cho sử dụng cụ thể như xử lý nhiệt và quá trình sấy khô. Điều khiển vi xử lý...

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại PMV-040, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Buồng thử nghiệm nhiệt độ Model: PMV-040 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng Đặc tính kỹ thuật   Hiệu suất Thích hợp cho sử dụng cụ thể như xử lý nhiệt và quá trình sấy khô. Điều khiển vi xử lý...

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại PMV-070, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Buồng thử nghiệm nhiệt độ Model: PMV-070 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng Đặc tính kỹ thuật   Hiệu suất Thích hợp cho sử dụng cụ thể như xử lý nhiệt và quá trình sấy khô. Điều khiển vi xử lý...

Buồng thử nghiệm nhiệt độ loại PMV-100, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Buồng thử nghiệm nhiệt độ Model: PMV-100 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng Đặc tính kỹ thuật Hiệu suất Thích hợp cho sử dụng cụ thể như xử lý nhiệt và quá trình sấy khô. Điều khiển vi xử lý...

Tủ bảo hóa chất, model: FSC-140, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ bảo hóa chất Model: FSC-140 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng BS 7989 2001 Khả năng lọc của tủ của chúng tôi được thử nghiệm bởi BS 7989, mô tả các thông số kỹ thuật cho tủ...

Tủ bảo hóa chất, model: FSC-280, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ bảo hóa chất Model: FSC-280 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng BS 7989 2001 Khả năng lọc của tủ của chúng tôi được thử nghiệm bởi BS 7989, mô tả các thông số kỹ thuật cho tủ...

Tủ hút ẩm tự động loại DCL-21S/DC-21S, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ hút ẩm tự động Model: DCL-21S/DC-21S Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng Đặc tính thiết bị Hiệu suất Bộ sấy khô tự động điện tử. Chất hút ẩm hoàn toàn không cần thiết. Độ ẩm bên trong được...

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức hai buồng loại OF-02G-2C, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức hai buồng Model: OF-02G-2C Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng Đặc tính kỹ thuật Hiệu suất Phạm vi nhiệt độ từ môi trường xung quanh + 10 ° C đến 200 °...

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức bốn buồng loại OF-02G-4C, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức bốn buồng Model: OF-02G-4C Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng Đặc tính kỹ thuật Hiệu suất Phạm vi nhiệt độ từ môi trường xung quanh + 10 ° C đến 200 ° C. Điều...

Lò nung loại MF2-12GF/MF2-12G, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Lò nung Model: MF2-12GF/MF2-12G Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng Đặc tính kỹ thuật MF2-12GF: Chế độ điều khiển cố định MF2-12G: Chế độ điều khiển lập trình Đặc điểm chức năng cấu trúc Nhiệt độ tối đa: 1100℃ / 2012℉ Cải...

Lò nung loại MF2-22GF/MF2-22G, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Lò nung Model: MF2-22GF/MF2-22G Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng Đặc tính kỹ thuật MF2-22GF: Chế độ điều khiển cố định MF2-22G: Chế độ điều khiển lập trình Đặc điểm chức năng cấu trúc Nhiệt độ tối đa: 1100℃ / 2012℉ Cải...

Lò nung loại MF2-32GF/MF2-32G, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Lò nung Model: MF2-32GF/MF2-32G Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng Đặc tính kỹ thuật MF2-32GF: Chế độ điều khiển cố định MF2-32G: Chế độ điều khiển lập trình Đặc điểm chức năng cấu trúc Nhiệt độ tối đa: 1100℃ / 2012℉ Cải...

Lò nung loại MF2-12HF/MF2-12H, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Lò nung Model: MF2-12HF/MF2-12H Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng Đặc tính kỹ thuật MF2-12HF: Chế độ điều khiển cố định MF2-12H: Chế độ điều khiển lập trình Đặc điểm chức năng cấu trúc Nhiệt độ tối đa: 1500℃ / 2732℉ Cải...

Lò nung loại MF2-22HF/MF2-22H, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Lò nung Model: MF2-22HF/MF2-22H Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng Đặc tính kỹ thuật MF2-22HF: Chế độ điều khiển cố định MF2-22H: Chế độ điều khiển lập trình Đặc điểm chức năng cấu trúc Nhiệt độ tối đa: 1500℃ / 2732℉ Cải...

Lò nung loại MF2-32HF/MF2-32H, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Lò nung Model: MF2-32HF/MF2-32H Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng Đặc tính kỹ thuật MF2-32HF: Chế độ điều khiển cố định MF2-32H: Chế độ điều khiển lập trình Đặc điểm chức năng cấu trúc Nhiệt độ tối đa: 1500℃ / 2732℉ Cải...

Tủ bảo quản acid/ các chất ăn mòn loại SC-C1912D4, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ bảo quản acid/ các chất ăn mòn Model: SC-C1912D4 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng Đặc tính kỹ thuật Hệ thống thông gió thuận tiện và an toàn Tích hợp lỗ thông gió - Lỗ thông gió trên...

Tủ bảo quản acid/ các chất ăn mòn loại SC-C1912D2, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ bảo quản acid/ các chất ăn mòn Model: SC-C1912D2 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng Đặc tính kỹ thuật Hệ thống thông gió thuận tiện và an toàn Tích hợp lỗ thông gió - Lỗ thông gió trên...

Tủ bảo quản acid/ các chất ăn mòn loại SC-C1906D2, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Tủ bảo quản acid/ các chất ăn mòn Model: SC-C1906D2 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng Đặc tính kỹ thuật   Hệ thống thông gió thuận tiện và an toàn Tích hợp lỗ thông gió - Lỗ thông gió trên...

Bể cách thủy lắc (17L) loại BS-06, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Bể cách thủy lắc (17L) Model: BS-06 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng Đặc tính thiết bị   Hiệu suất Phạm vi nhiệt độ: môi trường + 5 ° C đến 100 ° C. Điều khiển PID vi xử lý...

Bể cách thủy lắc (25L) loại BS-11, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Bể cách thủy lắc (25L) Model: BS-11 Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng Đặc tính thiết bị Hiệu suất Phạm vi nhiệt độ: môi trường + 5 ° C đến 100 ° C. Điều khiển PID vi xử lý...

Bể cách thủy đo độ nhớt (25L) loại VB-25G, Hãng JeioTech/Hàn Quốc

Bể cách thủy đo độ nhớt (25L) Model: VB-25G Hãng: JeioTech Xuất xứ: Hàn Quốc Bảo hành 12 tháng Đặc tính thiết bị Hiệu suất Phạm vi nhiệt độ từ môi trường xung quanh + 5 ° C đến 150 ° C. Điều...

Click me
0976677766