THIẾT BỊ Y TẾ - KHOA HỌC ĐỜI SỐNG

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh 7L, model: LT ecocool 150, hãng: Grant Instruments / Anh

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh 7L Model: LT ecocool 150 Hãng: Grant Instruments / Anh Sản...

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh 7L, model: LT ecocool 100, hãng: Grant Instruments / Anh

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh 7L Model: LT ecocool 100 Hãng: Grant Instruments / Anh Sản...

Máy ủ nhiệt có làm lạnh, model: CH3-150, hãng: Grant Instruments / Anh

Máy ủ nhiệt có làm lạnh Model: CH3-150 Hãng: Grant Instruments / Anh Sản xuất tại: Latvia...

Máy ủ nhiệt có làm lạnh, model: PCH-3, hãng: Grant Instruments / Anh

Máy ủ nhiệt có làm lạnh Model: PCH-3 Hãng: Grant Instruments / Anh Sản xuất tại: Latvia...

Máy ủ nhiệt có làm lạnh, model: PCH-2, hãng: Grant Instruments / Anh

Máy ủ nhiệt có làm lạnh Model: PCH-2 Hãng: Grant Instruments / Anh Sản xuất tại: Latvia...

Máy ủ nhiệt có làm lạnh, model: PCH-1, hãng: Grant Instruments / Anh

Máy ủ nhiệt có làm lạnh Model: PCH-1 Hãng: Grant Instruments / Anh Sản xuất tại: Latvia...

Máy ủ nhiệt khô vi ống, model: BTD, hãng: Grant Instruments / Anh

Máy ủ nhiệt khô vi ống Model: BTD Hãng: Grant Instruments / Anh Sản xuất tại: Latvia...

Máy ủ nhiệt khô nhiệt độ cao, model: BT5D, hãng: Grant Instruments / Anh

Máy ủ nhiệt khô nhiệt độ cao Model: BT5D Hãng: Grant Instruments / Anh Sản xuất tại:...

Máy ủ nhiệt khô, model: QBH2, hãng: Grant Instruments / Anh

Máy ủ nhiệt khô Model: QBH2 Hãng: Grant Instruments / Anh Sản xuất tại: Latvia ...

Máy ủ nhiệt khô, model: QBD4, hãng: Grant Instruments / Anh

Máy ủ nhiệt khô Model: QBD4 Hãng: Grant Instruments / Anh Sản xuất tại: Latvia ...

Máy ủ nhiệt khô, model: QBD2, hãng: Grant Instruments / Anh

Máy ủ nhiệt khô Model: QBD2 Hãng: Grant Instruments / Anh Sản xuất tại: Latvia ...

Máy ủ nhiệt khô, model: QBD1, hãng: Grant Instruments / Anh

Máy ủ nhiệt khô Model: QBD1 Hãng: Grant Instruments / Anh Sản xuất tại: Latvia ...

Bể rửa siêu âm 2.75L, model: XUBA3, hãng: Grant Instruments / Anh

Bể rửa siêu âm 2.75 Model: XUBA3 Hãng: Grant Instruments / Anh Sản xuất tại: Latvia ...

Bể rửa siêu âm 1.75L, model: XUBA1, hãng: Grant Instruments / Anh

Bể rửa siêu âm 1.75 Model: XUBA1 Hãng: Grant Instruments / Anh Sản xuất tại: Latvia ...

Bể rửa siêu âm 28L, model: XUB25, hãng: Grant Instruments / Anh

Bể rửa siêu âm 28L Model: XUB25 Hãng: Grant Instruments / Anh Sản xuất tại: Latvia ...

Bể rửa siêu âm 18.5L, model: XUB18, hãng: Grant Instruments / Anh

Bể rửa siêu âm 18.5L Model: XUB18 Hãng: Grant Instruments / Anh Sản xuất tại: Latvia ...

Bể rửa siêu âm 14L, model: XUB12, hãng: Grant Instruments / Anh

Bể rửa siêu âm 14L Model: XUB12 Hãng: Grant Instruments / Anh Sản xuất tại: Latvia ...

Bể rửa siêu âm 10.5L, model: XUB10, hãng: Grant Instruments / Anh

Bể rửa siêu âm 10.5L Model: XUB10 Hãng: Grant Instruments / Anh Sản xuất tại: Latvia ...

Bể rửa siêu âm 5L, model: XUB5, hãng: Grant Instruments / Anh

Bể rửa siêu âm 5L Model: XUB5 Hãng: Grant Instruments / Anh Sản xuất tại: Latvia ...

Bể ổn nhiệt lắc, 18L, model: LSB18, hãng: Grant Instruments / Anh

Bể ổn nhiệt lắc, 18L Model: LSB18 Hãng: Grant Instruments / Anh Sản xuất tại: Latvia ...

Bể ổn nhiệt lắc, 12L, model: LSB12, hãng: Grant Instruments / Anh

Bể ổn nhiệt lắc, 12L Model: LSB12 Hãng: Grant Instruments / Anh Sản xuất tại: Latvia ...

Bể ổn nhiệt lắc, 26L, model: OLS26, hãng: Grant Instruments / Anh

Bể ổn nhiệt lắc, 26L Model: OLS26 Hãng: Grant Instruments / Anh Sản xuất tại: Latvia ...

Bể cách thủy 100oC, 26L, model: SBB Aqua 26 Plus, hãng: Grant Instruments / Anh

Bể cách thủy 100oC, 26L Model: SBB Aqua 26 Plus Hãng: Grant Instruments / Anh Sản xuất...

Bể cách thủy 100oC, 18L, model: SBB Aqua 18 Plus, hãng: Grant Instruments / Anh

Bể cách thủy 100oC, 18L Model: SBB Aqua 18 Plus Hãng: Grant Instruments / Anh Sản xuất...

Click me
0976677766