CHCLAB/ HÀN QUỐC

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 2 CHC-777A2-03 , HÃNG CHC LAB/ HÀN QUỐC

Tủ an toàn sinh học cấp 2 Model: CHC-777A2-03 Hãng sản xuất: CHC Lab...

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 2 CHC-222A2-05 , HÃNG CHC LAB/ HÀN QUỐC

Tủ an toàn sinh học cấp 2 Model: CHC-222A2-05 Hãng sản xuất: CHC Lab ...

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 2 CHC-777A2-04 , HÃNG CHC /LAB HÀN QUỐC

Tủ an toàn sinh học cấp 2 Model: CHC-777A2-04 Hãng sản xuất: CHC Lab ...

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 2 CHC-777A2-05 , HÃNG CHC /LAB HÀN QUỐC

Tủ an toàn sinh học cấp 2 Model: CHC-777A2-05 Hãng sản xuất: CHC Lab ...

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 2 CHC-777A2-06 , HÃNG CHC /LAB HÀN QUỐC

Tủ an toàn sinh học cấp 2 Model: CHC-777A2-06 Hãng sản xuất: CHC Lab ...

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 2 LOẠI B2 CHC-888B2-04 , HÃNG CHC LAB HÀN QUỐC

Tủ an toàn sinh học cấp 2 Model: CHC-888B2-04 Hãng sản xuất: CHC Lab ...

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 2 LOẠI B2 CHC-888B2-06 , HÃNG CHC LAB HÀN QUỐC

Tủ an toàn sinh học cấp 2 Model: CHC-888B2-06 Hãng sản xuất: CHC Lab ...

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 2 LOẠI A2 NB-704 , HÃNG CHC LAB/ HÀN QUỐC

Tủ an toàn sinh học cấp 2 loại A2 Model: NB-704 Hãng sản xuất: CHC...

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 2 LOẠI A2 NB-706 , HÃNG CHC LAB/ HÀN QUỐC

Tủ an toàn sinh học cấp 2 loại A2 Model: NB-706 Hãng sản xuất: CHC...

TỦ THAO TÁC PCR CLB-060-04 HÃNG CHCLAB/HÀN QUỐC

Tủ thao tác PCR Model: CLB-060-04 Hãng sản xuất: CHC Lab ...

TỦ THAO TÁC PCR CLB-060-05 HÃNG CHCLAB/HÀN QUỐC

Tủ thao tác PCR Model: CLB-060-05 Hãng sản xuất: CHC Lab ...

TỦ THAO TÁC PCR CLB-060-06 HÃNG CHCLAB/ HÀN QUỐC

Tủ thao tác PCR Model: CLB-060-06 Hãng sản xuất: CHC Lab Xuất xứ: Hàn...

TỦ THAO TÁC PCR CLB-060-03 HÃNG CHCLAB/ HÀN QUỐC

Tủ thao tác PCR Model: CLB-060-03 Hãng sản xuất: CHC Lab Xuất xứ: Hàn Quốc ...

Click me
0976677766