CHCLAB/ HÀN QUỐC

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 2 CHC-777A2-03 , HÃNG CHC LAB/ HÀN QUỐC

  Tủ an toàn sinh học cấp 2 Model:  CHC-777A2-03 Hãng sản xuất: CHC Lab Xuất xứ: Hàn Quốc   Đặc tính sản phẩm Chức năng cảnh báo vị trí khung cửa được cung cấp an toàn cho người nghiên cứu. Chức...

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 2 CHC-222A2-05 , HÃNG CHC LAB/ HÀN QUỐC

  Tủ an toàn sinh học cấp 2 Model: CHC-222A2-05 Hãng sản xuất: CHC Lab Xuất xứ: Hàn Quốc   Đặc tính sản phẩm Chức năng cảnh báo vị trí khung cửa được cung cấp an toàn cho người nghiên cứu. Chức...

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 2 CHC-777A2-04 , HÃNG CHC /LAB HÀN QUỐC

  Tủ an toàn sinh học cấp 2 Model: CHC-777A2-04 Hãng sản xuất: CHC Lab Xuất xứ: Hàn Quốc   Đặc tính sản phẩm Chức năng cảnh báo vị trí khung cửa được cung cấp an toàn cho người nghiên cứu. Chức...

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 2 CHC-777A2-05 , HÃNG CHC /LAB HÀN QUỐC

  Tủ an toàn sinh học cấp 2 Model: CHC-777A2-05 Hãng sản xuất: CHC Lab Xuất xứ: Hàn Quốc   Đặc tính sản phẩm Chức năng cảnh báo vị trí khung cửa được cung cấp an toàn cho người nghiên cứu. Chức...

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 2 CHC-777A2-06 , HÃNG CHC /LAB HÀN QUỐC

  Tủ an toàn sinh học cấp 2 Model: CHC-777A2-06 Hãng sản xuất: CHC Lab Xuất xứ: Hàn Quốc   Đặc tính sản phẩm Chức năng cảnh báo vị trí khung cửa được cung cấp an toàn cho người nghiên cứu. Chức...

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 2 LOẠI B2 CHC-888B2-04 , HÃNG CHC LAB HÀN QUỐC

  Tủ an toàn sinh học cấp 2 Model: CHC-888B2-04 Hãng sản xuất: CHC Lab Xuất xứ: Hàn Quốc   Đặc tính sản phẩm Chức năng cảnh báo vị trí khung cửa được cung cấp an toàn cho người nghiên cứu. Chức...

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 2 LOẠI B2 CHC-888B2-06 , HÃNG CHC LAB HÀN QUỐC

  Tủ an toàn sinh học cấp 2 Model: CHC-888B2-06 Hãng sản xuất: CHC Lab Xuất xứ: Hàn Quốc   Đặc tính sản phẩm Chức năng cảnh báo vị trí khung cửa được cung cấp an toàn cho người nghiên cứu. Chức...

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 2 LOẠI A2 NB-704 , HÃNG CHC LAB/ HÀN QUỐC

  Tủ an toàn sinh học cấp 2 loại A2 Model: NB-704 Hãng sản xuất: CHC Lab Xuất xứ: Hàn Quốc   Đặc tính sản phẩm Chức năng cảnh báo vị trí khung cửa được cung cấp an toàn cho người nghiên cứu....

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP 2 LOẠI A2 NB-706 , HÃNG CHC LAB/ HÀN QUỐC

  Tủ an toàn sinh học cấp 2 loại A2 Model: NB-706 Hãng sản xuất: CHC Lab Xuất xứ: Hàn Quốc   Đặc tính sản phẩm Chức năng cảnh báo vị trí khung cửa được cung cấp an toàn cho người nghiên...

TỦ THAO TÁC PCR CLB-060-04 HÃNG CHCLAB/HÀN QUỐC

  Tủ thao tác PCR Model: CLB-060-04 Hãng sản xuất: CHC Lab Xuất xứ: Hàn Quốc    Thiết kế Bộ lọc Hepa Van xả Màn hình hiển thị LCD   Thông số kỹ thuật Kích thước ngoài: rộng 1340 x cao 1230 x sâu 742 mm Màu tủ:...

TỦ THAO TÁC PCR CLB-060-05 HÃNG CHCLAB/HÀN QUỐC

  Tủ thao tác PCR Model: CLB-060-05 Hãng sản xuất: CHC Lab Xuất xứ: Hàn Quốc    Thiết kế Bộ lọc Hepa Van xả Màn hình hiển thị LCD   Thông số kỹ thuật Kích thước ngoài: rộng 1650 x cao 1230 x sâu 742 mm Màu tủ:...

TỦ THAO TÁC PCR CLB-060-06 HÃNG CHCLAB/ HÀN QUỐC

 Tủ thao tác PCR Model: CLB-060-06 Hãng sản xuất: CHC Lab Xuất xứ: Hàn Quốc    Thiết kế Bộ lọc Hepa Van xả Màn hình hiển thị LCD   Thông số kỹ thuật Kích thước ngoài: rộng 1960 x cao 1230 x sâu 742 mm Màu tủ:...

TỦ THAO TÁC PCR CLB-060-03 HÃNG CHCLAB/ HÀN QUỐC

Tủ thao tác PCR Model: CLB-060-03 Hãng sản xuất: CHC Lab Xuất xứ: Hàn Quốc   Thiết kế Bộ lọc Hepa Van xả Màn hình hiển thị LCD   Thông số kỹ thuật Kích thước ngoài: rộng 1040 x cao 1230 x sâu 742 mm Màu tủ:...

Click me
0976677766