Accuris-USA

Nguồn điện MyVolt Touch , model: E2301*, Hãng: Accuris/USA

Nguồn điện MyVolt Touch Model: E2301* Hãng: Accuris/USA Đặc tính thiết bị Điều khiển màn hình cảm ứng Màn hình...

Nguồn điện MyVolt Mini , model: E2100*, Hãng: Accuris/USA

Nguồn điện MyVolt Mini Model: E2100* Hãng: Accuris/USA Đặc tính thiết bị Accuris myVolt Mini là một bộ nguồn điện di...

Hệ thống bể điện di MyGel Mini InstaView , model: E1101*, Hãng: Accuris/USA

Hệ thống bể điện di MyGel InstaView Model: E1101* Hãng: Accuris/USA Đặc tính thiết bị Hệ thống điện di Accuris myGel...

Hệ thống bể điện di MyGel InstaView , model: E1201, Hãng: Accuris/USA

Hệ thống bể điện di MyGel InstaView Model: E1201 Hãng: Accuris/USA Đặc tính thiết bị Accuris Instruments đã đưa sự đổi...

Hệ thống tinh sạch axit nucleic IsoPure™ Mini, model: AP1016, Hãng: Accuris/USA

Hệ thống tinh sạch axit nucleic IsoPure™ Mini Model: AP1016 Hãng: Accuris/USA Đặc tính thiết bị Kết quả nhanh chóng, đáng...

Hệ thống tinh sạch axit nucleic IsoPure™ 96, model: AP1096, Hãng: Accuris/USA

Hệ thống tinh sạch axit nucleic IsoPure™ 96 Model: AP1096 Hãng: Accuris/USA Đặc tính thiết bị Hệ thống tự động để...

Máy đếm tế bào tự động QuadCount™, model: E7500, Hãng: Accuris/USA

Máy đếm tế bào tự động QuadCount™ Model: E7500 Hãng: Accuris/USA Đặc tính thiết bị Accuris QuadCount ™ cải tiến kỹ...

Máy quang phổ SmartReader 96 model: MR9600, Hãng: Accuris/USA

Máy đọc quang phổ SmartReader UV-Vis Model:MR9600 Hãng: Accuris/USA Đặc tính thiết bị Accuris SmartReader 96, model MR9600 và MR9600-T là...

Máy rửa The Accuris SmartWasher™ 96, model: MW9600, Hãng: Accuris/USA

Máy rửa The Accuris SmartWasher™ 96 Model: MW9600 Hãng: Accuris/USA Đặc tính thiết bị Accuris SmartWasher ™ 96 tự động hóa...

Máy quang phổ SmartReader UV-Vis, model: MR9610, Hãng: Accuris/USA

Máy đọc quang phổ SmartReader UV-Vis Model:MR9610 Hãng: UV-Vis Đặc tính thiết bị Accuris SmartReader ™ UV-Vis Microplate Reader (model MR9610)...

Click me
0976677766