TAN BEAD/ ĐÀI LOAN

MÁY TINH SẠCH AXIT NUCLEIC TỰ ĐỘNG 32 MẪU , MODEL: SLA-E13200, HÃNG: TAN BEAD/ ĐÀI LOAN

MÁY TINH SẠCH AXIT NUCLEIC TỰ ĐỘNG 32 MẪU MODEL: SLA-E13200 HÃNG: TAN BEAD/ ĐÀI LOAN  Đặc trưng SLA-E13200 là một hệ thống chiết xuất axit nucleic dựa trên hạt từ tính, hoàn toàn tự động, có thể xử lý...

MÁY CHIẾT XUẤT AXIT NUCLEIC TỰ ĐỘNG 48 MẪU , MODEL: MAELSTROM 4800, HÃNG: TAN BEAD/ ĐÀI LOAN

MÁY CHIẾT XUẤT AXIT NUCLEIC TỰ ĐỘNG 48 MẪU  MODEL: MAELSTROM 4800 HÃNG: TAN BEAD/ ĐÀI LOAN Đặc trưng Công nghệ trộn Spin Maelstrom được cấp bằng sáng chế Sản phẩm TANBead Maelstrom là hiện thân của công nghệ mới...

Máy tinh sạch axit nucleic tự động, 96 mẫu , MODEL: MAELSTROM 9600, HÃNG: TAN BEAD/ ĐÀI LOAN

Máy tinh sạch axit nucleic tự động 96 mẫu Model: MAELSTROM 9600 Hãng: TAN BEAD/ ĐÀI LOAN  Đặc trưng Công nghệ trộn Spin Maelstrom được cấp bằng sáng chế Sản phẩm TANBead Maelstrom là hiện thân của công nghệ mới và mang...

Click me
0976677766