YIDI - Trung Quốc

Máy nhuộm tiêu bản tự động, model: YABO-700, hãng: YIDI / Trung Quốc

Máy nhuộm tiêu bản tự động Model: YABO-700 Hãng: YIDI / Trung Quốc Xuất xứ: Trung Quốc...

Máy xử lý mô chân không, model: YD-2900, hãng: YIDI / Trung Quốc

Máy xử lý mô Model: YD-2900 Hãng: YIDI / Trung Quốc Xuất xứ: Trung Quốc ...

Máy xử lý mô, model: YD-14P1.8, hãng: YIDI / Trung Quốc

Máy xử lý mô Model: YD-14P1.8 Hãng: YIDI / Trung Quốc Xuất xứ: Trung Quốc ...

Bể làm căng mô, model: YD-A, hãng: YIDI / Trung Quốc

Bể làm căng mô Model: YD-A Hãng: YIDI / Trung Quốc Xuất xứ: Trung Quốc ...

Bể làm căng mô và sấy lam kính, model: YD-AB, hãng: YIDI / Trung Quốc

Bể làm căng mô và sấy lam kính Model: YD-AB Hãng: YIDI / Trung Quốc Xuất xứ:...

Bàn sấy lam kính, model: YD-BH, hãng: YIDI / Trung Quốc

Bàn sấy lam kính Model: YD-BH Hãng: YIDI / Trung Quốc Xuất xứ: Trung Quốc ...

Bàn sấy lam kính, model: YD-B, hãng: YIDI / Trung Quốc

Bàn sấy lam kính Model: YD-B Hãng: YIDI / Trung Quốc Xuất xứ: Trung Quốc ...

Máy đúc mô bệnh phẩm, model: YD-6K, hãng: YIDI / Trung Quốc

Máy đúc mô bệnh phẩm Model: YD-6K Hãng: YIDI / Trung Quốc Xuất xứ: Trung Quốc ...

Máy đúc mô bệnh phẩm, model: YD-6L, hãng: YIDI / Trung Quốc

Máy đúc mô bệnh phẩm Model: YD-6L Hãng: YIDI / Trung Quốc Xuất xứ: Trung Quốc ...

Máy đúc mô bệnh phẩm, model: YD-6D, hãng: YIDI / Trung Quốc

Máy đúc mô bệnh phẩm Model: YD-6D Hãng: YIDI / Trung Quốc Xuất xứ: Trung Quốc ...

Máy đúc mô bệnh phẩm, model: YD-6LA, hãng: YIDI / Trung Quốc

Máy đúc mô bệnh phẩm Model: YD-6LA Hãng: YIDI / Trung Quốc Xuất xứ: Trung Quốc ...

Hệ thống làm lạnh cho máy cắt tiêu bản, model: YD-III, hãng: YIDI / Trung Quốc

Hệ thống làm lạnh cho máy cắt tiêu bản Model: YD-III Hãng: YIDI / Trung Quốc Xuất...

Máy cắt tiêu bản lạnh, model: YD-3100, hãng: YIDI / Trung Quốc

Máy cắt tiêu bản lạnh Model: YD-3100 Hãng: YIDI / Trung Quốc Xuất xứ: Trung Quốc ...

Máy cắt tiêu bản lạnh, model: YD-2235, hãng: YIDI / Trung Quốc

Máy cắt tiêu bản lạnh Model: YD-2235 Hãng: YIDI / Trung Quốc Xuất xứ: Trung Quốc ...

Máy cắt tiêu bản lạnh, model: YD-1900, hãng: YIDI / Trung Quốc

Máy cắt tiêu bản lạnh Model: YD-1900 Hãng: YIDI / Trung Quốc Xuất xứ: Trung Quốc ...

Máy cắt tiêu bản thủ công, model: YD-1508R, hãng: YIDI / Trung Quốc

Máy cắt tiêu bản thủ công Model: YD-1508R Hãng: YIDI / Trung Quốc Xuất xứ: Trung Quốc...

Máy cắt tiêu bản tự động, model: YD-335AT, hãng: YIDI / Trung Quốc

Máy cắt tiêu bản tự động Model: YD-335AT Hãng: YIDI / Trung Quốc Xuất xứ: Trung Quốc...

Máy cắt tiêu bản bán tự động, model: YD-335A, hãng: YIDI / Trung Quốc

Máy cắt tiêu bản bán tự động Model: YD-335A Hãng: YIDI / Trung Quốc Xuất xứ: Trung...

Máy cắt tiêu bản bán tự động, model: YD-335, hãng: YIDI / Trung Quốc

Máy cắt tiêu bản bán tự động Model: YD-335 Hãng: YIDI / Trung Quốc Xuất xứ: Trung...

Máy cắt tiêu bản thủ công, model: YD-315, hãng: YIDI / Trung Quốc

Máy cắt tiêu bản thủ công Model: YD-315 Hãng: YIDI / Trung Quốc Xuất xứ: Trung Quốc...

Máy cắt tiêu bản thủ công, model: YD-202A, hãng: YIDI / Trung Quốc

Máy cắt tiêu bản thủ công Model: YD-202A Hãng: YIDI / Trung Quốc Xuất xứ: Trung Quốc...

Máy cắt tiêu bản thủ công, model: YD-202, hãng: YIDI / Trung Quốc

Máy cắt tiêu bản thủ công Model: YD-202 Hãng: YIDI / Trung Quốc Xuất xứ: Trung Quốc...

Click me
0976677766