HAMILTON/Anh

Máy cất nước 1 lần 4L/giờ, model: WSE/4S, Hãng: Hamilton/Anh Quốc

Máy cất nước 1 lần 4L/giờ Model: WSE/4S Hãng sản xuất: Hamilton/Anh Quốc Xuất xứ: Anh Quốc Thông số kỹ thuật Công suất cất nước: 4L/giờ Thanh gia nhiệt: Silica Sinh hàn: Thủy tinh Borosilicate Công suất điện: 2 x 1.5 Kw Cầu chì: 13A Áp lực nước cấp tối...

Máy cất nước 1 lần 4L/giờ, model: WSB/4, Hãng: Hamilton/Anh Quốc

Máy cất nước 1 lần 4L/giờ Model: WSB/4 Hãng sản xuất: Hamilton/Anh Quốc Xuất xứ: Anh Quốc Thông số kỹ thuật Công suất cất nước: 4L/giờ Thanh gia nhiệt: Kim loại Sinh hàn: Thủy tinh Borosilicate Công suất điện: 1 x 3 Kw Cầu chì: 13A Áp lực nước cấp...

Máy cất nước 1 lần 4L/giờ, model: WSC/4, Hãng: Hamilton/Anh Quốc

Máy cất nước 1 lần 4L/giờ Model: WSC/4 Hãng sản xuất: Hamilton/Anh Quốc Xuất xứ: Anh Quốc Thông số kỹ thuật Công suất cất nước: 4L/giờ Thanh gia nhiệt: Kim loại Sinh hàn: Thủy tinh Borosilicate Công suất điện: 1 x 3 Kw Cầu chì: 13A Áp lực nước cấp...

Máy cất nước 1 lần 4L/giờ, model: WSC/4S, Hãng: Hamilton/Anh Quốc

Máy cất nước 1 lần 4L/giờ Model: WSC/4S Hãng sản xuất: Hamilton/Anh Quốc Xuất xứ: Anh Quốc Thông số kỹ thuật Công suất cất nước: 4L/giờ Thanh gia nhiệt: Silica Sinh hàn: Thủy tinh Borosilicate Công suất điện: 2 x 1.5 Kw Cầu chì: 13A Áp lực nước cấp tối...

Máy cất nước 1 lần 8L/giờ, model: WSC/8, Hãng: Hamilton/Anh Quốc

Máy cất nước 1 lần 8L/giờ Model: WSC/8 Hãng sản xuất: Hamilton/Anh Quốc Xuất xứ: Anh Quốc Thông số kỹ thuật Công suất cất nước: 8L/giờ Thanh gia nhiệt: Kim loại Sinh hàn: Thủy tinh Borosilicate Công suất điện: 2 x 3 Kw Cầu chì: 2 x 13A Áp lực...

Máy cất nước 1 lần 8L/giờ, model: WSC/8S, Hãng: Hamilton/Anh Quốc

Máy cất nước 1 lần 8L/giờ Model: WSC/8S Hãng sản xuất: Hamilton/Anh Quốc Xuất xứ: Anh Quốc Thông số kỹ thuật Công suất cất nước: 8L/giờ Thanh gia nhiệt: Silica Sinh hàn: Thủy tinh Borosilicate Công suất điện: 4 x 1.5 Kw Cầu chì: 2 x 13A Áp lực nước...

Máy cất nước 2 lần 4L/giờ, model: WSC/4D, Hãng: Hamilton/Anh Quốc

Máy cất nước 2 lần 4L/giờ Model: WSC/4D Hãng sản xuất: Hamilton/Anh Quốc Xuất xứ: Anh Quốc Thông số kỹ thuật Công suất cất nước: 4L/giờ Thanh gia nhiệt: Silica Sinh hàn: Thủy tinh Borosilicate Công suất điện: 4 x 1.5 Kw Cầu chì: 2 x 13A Áp lực nước...

Máy cất nước 1 lần 4L/giờ, model: AWC/4, Hãng: Hamilton/Anh Quốc

Máy cất nước 1 lần 4L/giờ Model: AWC/4 Hãng sản xuất: Hamilton/Anh Quốc Xuất xứ: Anh Quốc Thông số kỹ thuật Công suất cất nước: 4L/giờ Thanh gia nhiệt: Kim loại Sinh hàn: Thủy tinh Borosilicate Công suất điện: 1 x 3 Kw Cầu chì: 13A Áp lực nước...

Máy cất nước 1 lần 4L/giờ, model: AWC/4S, Hãng: Hamilton/Anh Quốc

Máy cất nước 1 lần 4L/giờ Model: AWC/4S Hãng sản xuất: Hamilton/Anh Quốc Xuất xứ: Anh Quốc Thông số kỹ thuật Công suất cất nước: 4L/giờ Thanh gia nhiệt: Silica Sinh hàn: Thủy tinh Borosilicate Công suất điện: 2 x 1.5 Kw Cầu chì: 13A Áp lực nước cấp...

Máy cất nước 1 lần 8L/giờ, model: AWC/8, Hãng: Hamilton/Anh Quốc

Máy cất nước 1 lần 8L/giờ Model: AWC/8 Hãng sản xuất: Hamilton/Anh Quốc Xuất xứ: Anh Quốc Thông số kỹ thuật Công suất cất nước: 8L/giờ Thanh gia nhiệt: Kim loại Sinh hàn: Thủy tinh Borosilicate Công suất điện: 2 x 3 Kw Cầu chì: 2 x 13A Áp lực...

Máy cất nước 1 lần 8L/giờ, model: AWC/8S, Hãng: Hamilton/Anh Quốc

Máy cất nước 1 lần 8L/giờ Model: AWC/8S Hãng sản xuất: Hamilton/Anh Quốc Xuất xứ: Anh Quốc Thông số kỹ thuật Công suất cất nước: 8L/giờ Thanh gia nhiệt: Silica Sinh hàn: Thủy tinh Borosilicate Công suất điện: 4 x 1.5 Kw Cầu chì: 2 x 13A Áp lực nước...

Máy cất nước 2 lần 4L/giờ, model: AWC/4D, Hãng: Hamilton/Anh Quốc

Máy cất nước 2 lần 4L/giờ Model: AWC/4D Hãng sản xuất: Hamilton/Anh Quốc Xuất xứ: Anh Quốc Thông số kỹ thuật Công suất cất nước: 4L/giờ Thanh gia nhiệt: Silica Sinh hàn: Thủy tinh Borosilicate Công suất điện: 4 x 1.5 Kw Cầu chì: 2 x 13A Áp...

MÁY CẤT NƯỚC 2 LẦN 4L/GIỜ WSC/4D, HÃNG: HAMILTON/ANH QUỐC

Máy cất nước 2 lần 4L/giờ Model: WSC/4D Hãng sản xuất: Hamilton/Anh Quốc Xuất xứ: Anh Quốc   Thông số kỹ thuật ·Công suất cất nước: 4L/giờ ·Thanh gia nhiệt: Silica ·Sinh hàn: Thủy tinh Borosilicate ·Công suất điện: 4 x 1.5 Kw ·Cầu chì: 2 x 13A ·Áp lực nước...

Click me
0976677766