SIGMA-ĐỨC

MÁY LY TÂM, MODEL: SIGMA 1-14, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

Máy ly tâm Model: Sigma 1-14 Hãng: Sigma/Đức Xuất xứ: Đức Đặc...

MÁY LY TÂM, MODEL: SIGMA 1-7, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

Máy ly tâm Model: Sigma 1-7 Hãng: Sigma/Đức Xuất xứ: Đức Đặc...

MÁY LY TÂM, MODEL: SIGMA 1-16, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

Máy ly tâm Model: Sigma 1-16 Hãng: Sigma/Đức Xuất xứ: Đức Đặc...

MÁY LY TÂM, MODEL: SIGMA 6-16S, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

Máy ly tâm Model: Sigma 6-16S Hãng: Sigma/Đức Xuất xứ: Đức ...

MÁY LY TÂM, MODEL: SIGMA 4-16S, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

Máy ly tâm Model: Sigma 4-16S Hãng: Sigma/Đức Xuất xứ: Đức ...

MÁY LY TÂM, MODEL: SIGMA 3-16L, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

Máy ly tâm Model: Sigma 3-16L Hãng: Sigma/Đức Xuất xứ: Đức ...

MÁY LY TÂM, MODEL: SIGMA 2-16P, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

Máy ly tâm Model: Sigma 2-16P Hãng: Sigma/Đức Xuất xứ: Đức ...

MÁY LY TÂM, MODEL: SIGMA 2-7, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

Máy ly tâm Model: Sigma 2-7 Hãng: Sigma/Đức Xuất xứ: Đức Đặc...

MÁY LY TÂM LẠNH, MODEL: SIGMA 8KS, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

Máy ly tâm Model: Sigma 8KS Hãng: Sigma/Đức Xuất xứ: Đức ...

MÁY LY TÂM, MODEL: SIGMA 4-5L, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

Máy ly tâm Model: Sigma 4-5L Hãng: Sigma/Đức Xuất xứ: Đức ...

MÁY LY TÂM LẠNH, MODEL: SIGMA 6-16HS, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

Máy ly tâm lạnh Model: Sigma 6-16HS Hãng: Sigma/Đức Xuất xứ: Đức ...

MÁY LY TÂM LẠNH, MODEL: SIGMA 6-16KS, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

MÁY LY TÂM LẠNH Model: SIGMA 6-16KS Hãng: Sigma/Đức Xuất xứ: Đức ...

MÁY LY TÂM LẠNH/NÓNG, MODEL: SIGMA 6-16KHS, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

MÁY LY TÂM LẠNH/NÓNG Model: Sigma 6-16KHS Hãng: Sigma/Đức Xuất xứ: Đức ...

MÁY LY TÂM LẠNH TÚI MÁU CÔNG SUẤT LỚN, MODEL: SIGMA 8KBS, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

Máy ly tâm lạnh túi máu công suất lớn Model: Sigma 8KBS Hãng: Sigma/Đức Xuất...

MÁY LY TÂM LẠNH/NÓNG, MODEL: SIGMA 4-16KHS, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

Máy ly tâm lạnh Model: Sigma 4-16KHS Hãng: Sigma/Đức Xuất xứ: Đức ...

MÁY LY TÂM LẠNH, MODEL: SIGMA 4-16KS, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

Máy ly tâm lạnh Model: Sigma 4-16KS Hãng: Sigma/Đức Xuất xứ: Đức ...

MÁY LY TÂM LẠNH, MODEL: SIGMA 3-30KS, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

Máy ly tâm lạnh Model: Sigma 3-30KS Hãng: Sigma/Đức Xuất xứ: Đức ...

MÁY LY TÂM LẠNH/NÓNG, MODEL: SIGMA 3-30KHS, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

Máy ly tâm lạnh/nóng Model: Sigma 3-30KHS Hãng: Sigma/Đức Xuất xứ: Đức ...

MÁY LY TÂM LẠNH, MODEL: SIGMA 3-18KS, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

Máy ly tâm lạnh Model: Sigma 3-18KS Hãng: Sigma/Đức Xuất xứ: Đức ...

MÁY LY TÂM LẠNH/NÓNG, MODEL: SIGMA 3-18KHS, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

Máy ly tâm lạnh/nóng Model: Sigma 3-18KHS Hãng: Sigma/Đức Xuất xứ: Đức ...

MÁY LY TÂM LẠNH/NÓNG, MODEL: SIGMA 3-16KL, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

MÁY LY TÂM LẠNH/NÓNG Model: SIGMA 3-16KL Hãng: Sigma/Đức Xuất xứ: Đức ...

MÁY LY TÂM LẠNH, MODEL: SIGMA 2-16KL, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

MÁY LY TÂM LẠNH Model: SIGMA 2-16KL Hãng: Sigma/Đức Xuất xứ: Đức ...

MÁY LY TÂM LẠNH/NÓNG, MODEL: SIGMA 2-16KHL, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

MÁY LY TÂM LẠNH/NÓNG Model: SIGMA 2-16KHL Hãng: Sigma/Đức Xuất xứ: Đức ...

MÁY LY TÂM, MODEL: SIGMA 2-7 CYTO, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

Máy ly tâm Model: Sigma 2-7 Cyto Hãng: Sigma/Đức Xuất xứ: Đức ...

Click me
0976677766