SIGMA-ĐỨC

MÁY LY TÂM, MODEL: SIGMA 1-14, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

Máy ly tâm Model: Sigma 1-14 Hãng: Sigma/Đức Xuất xứ: Đức Đặc tính thiết bị Máy ly tâm nhỏ gọn Phạm vi tốc độ lên đến 14.800 vòng / phút Dung tích tối đa: 24 x 2 ml Kiểm soát thuận tiện Màn hình...

MÁY LY TÂM, MODEL: SIGMA 1-7, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

Máy ly tâm Model: Sigma 1-7 Hãng: Sigma/Đức Xuất xứ: Đức Đặc tính kỹ thuật Máy ly tâm nhỏ cho một lượng nhỏ mẫu Phạm vi tốc độ lên đến 8.000 vòng / phút Dung tích tối đa: 6 x 15 ml RCF...

MÁY LY TÂM, MODEL: SIGMA 1-16, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

Máy ly tâm Model: Sigma 1-16 Hãng: Sigma/Đức Xuất xứ: Đức Đặc tính thiết bị Máy ly tâm đa năng Phạm vi tốc độ lên đến 15.000 vòng / phút Dung tích tối đa: 36 x 2 ml Bộ điều khiển Spincontrol Basic...

MÁY LY TÂM, MODEL: SIGMA 6-16S, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

Máy ly tâm Model: Sigma 6-16S Hãng: Sigma/Đức Xuất xứ: Đức Đặc tính kỹ thuật Máy ly tâm để bàn đa năng Phạm vi tốc độ lên đến 13500 vòng / phút Công suất tối đa: 4 x 1.000 ml Bộ điều khiển Spincontrol...

MÁY LY TÂM, MODEL: SIGMA 4-16S, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

Máy ly tâm Model: Sigma 4-16S Hãng: Sigma/Đức Xuất xứ: Đức Đặc tính kỹ thuật Phạm vi tốc độ lên đến 13.500 vòng / phút Dung tích tối đa: 4 x 750 ml Bộ điều khiển Spincontrol S thân thiện với người dùng Màn...

MÁY LY TÂM, MODEL: SIGMA 3-16L, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

Máy ly tâm Model: Sigma 3-16L Hãng: Sigma/Đức Xuất xứ: Đức Đặc tính kỹ thuật Máy ly tâm để bàn đa năng Phạm vi tốc độ lên đến 15.300 vòng / phút Dung tích tối đa: 4 x 400 ml Bộ điều khiển Spincontrol...

MÁY LY TÂM, MODEL: SIGMA 2-16P, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

Máy ly tâm Model: Sigma 2-16P Hãng: Sigma/Đức Xuất xứ: Đức Đặc tính kỹ thuật Phạm vi tốc độ lên đến 15.000 vòng / phút Công suất tối đa: 4 x 100 ml Bộ điều khiển đa năng Spincontrol trực quan Các nút có...

MÁY LY TÂM, MODEL: SIGMA 2-7, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

Máy ly tâm Model: Sigma 2-7 Hãng: Sigma/Đức Xuất xứ: Đức Đặc tính kỹ thuật Máy ly tâm nhỏ hiệu suất cao Chỉ báo chạy bằng đèn LED sáng tạo, dễ nhìn thấy ở khoảng cách xa Phạm vi tốc độ lên...

MÁY LY TÂM LẠNH, MODEL: SIGMA 8KS, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

Máy ly tâm Model: Sigma 8KS Hãng: Sigma/Đức Xuất xứ: Đức Đặc tính kỹ thuật Máy ly tâm tiêu chuẩn làm lạnh nhỏ gọn RCF tối đa: 20.461 x g Công suất tối đa: 12 x 1.000 ml Hiệu quả năng lượng cao Chiều cao...

MÁY LY TÂM, MODEL: SIGMA 4-5L, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

Máy ly tâm  Model: Sigma 4-5L Hãng: Sigma/Đức Xuất xứ: Đức Đặc tính kỹ thuật Máy ly tâm để bàn hiệu suất cao Phạm vi tốc độ lên đến 4.700 chiều Dung tích tối đa: 4 x 750 ml Lên đến 144 ống lấy...

MÁY LY TÂM LẠNH, MODEL: SIGMA 6-16HS, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

Máy ly tâm lạnh Model: Sigma 6-16HS Hãng: Sigma/Đức Xuất xứ: Đức Đặc tính kỹ thuật Máy ly tâm để bàn đa năng Phạm vi tốc độ lên đến 13500 vòng / phút Công suất tối đa: 4 x 1.000 ml Bộ điều khiển...

MÁY LY TÂM LẠNH, MODEL: SIGMA 6-16KS, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

MÁY LY TÂM LẠNH Model: SIGMA 6-16KS Hãng: Sigma/Đức Xuất xứ: Đức Đặc tính kỹ thuật Máy ly tâm để bàn đa năng Phạm vi tốc độ lên đến 15000 vòng / phút Công suất tối đa: 4 x 1.000 ml Bộ điều khiển...

MÁY LY TÂM LẠNH/NÓNG, MODEL: SIGMA 6-16KHS, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

MÁY LY TÂM LẠNH/NÓNG Model: Sigma 6-16KHS Hãng: Sigma/Đức Xuất xứ: Đức Đặc tính kỹ thuật Máy ly tâm để bàn đa năng Phạm vi tốc độ lên đến 15000 vòng / phút Công suất tối đa: 4 x 1.000 ml Bộ điều khiển...

MÁY LY TÂM LẠNH TÚI MÁU CÔNG SUẤT LỚN, MODEL: SIGMA 8KBS, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

Máy ly tâm lạnh túi máu công suất lớn Model: Sigma 8KBS Hãng: Sigma/Đức Xuất xứ: Đức Đặc tính kỹ thuật Máy ly tâm máu lạnh nhỏ gọn RCF tối đa: 8,578 x g Dung lượng tối đa: 12 x 1.000 ml hoặc...

MÁY LY TÂM LẠNH/NÓNG, MODEL: SIGMA 4-16KHS, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

Máy ly tâm lạnh Model: Sigma 4-16KHS Hãng: Sigma/Đức Xuất xứ: Đức Đặc tính kỹ thuật Phạm vi tốc độ lên đến 15.000 vòng / phút Dung tích tối đa: 4 x 750 ml Bộ điều khiển Spincontrol S thân thiện với người...

MÁY LY TÂM LẠNH, MODEL: SIGMA 4-16KS, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

Máy ly tâm lạnh Model: Sigma 4-16KS Hãng: Sigma/Đức Xuất xứ: Đức Đặc tính kỹ thuật Phạm vi tốc độ lên đến 15.000 vòng / phút Dung tích tối đa: 4 x 750 ml Bộ điều khiển Spincontrol S thân thiện với người...

MÁY LY TÂM LẠNH, MODEL: SIGMA 3-30KS, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

Máy ly tâm lạnh Model: Sigma 3-30KS Hãng: Sigma/Đức Xuất xứ: Đức Đặc tính kỹ thuật Máy ly tâm để bàn tốc độ cao Phạm vi tốc độ lên đến 30.000 vòng / phút RCF tối đa 70,121 x g Bộ điều khiển Spincontrol...

MÁY LY TÂM LẠNH/NÓNG, MODEL: SIGMA 3-30KHS, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

Máy ly tâm lạnh/nóng Model: Sigma 3-30KHS Hãng: Sigma/Đức Xuất xứ: Đức Đặc tính kỹ thuật Máy ly tâm để bàn tốc độ cao Phạm vi tốc độ lên đến 30.000 vòng / phút RCF tối đa 70,121 x g Bộ điều khiển Spincontrol...

MÁY LY TÂM LẠNH, MODEL: SIGMA 3-18KS, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

Máy ly tâm lạnh Model: Sigma 3-18KS Hãng: Sigma/Đức Xuất xứ: Đức Đặc tính kỹ thuật Máy ly tâm để bàn đa năng Phạm vi tốc độ lên đến 18.000 vòng / phút Dung tích tối đa: 4 x 400 ml Bộ điều khiển...

MÁY LY TÂM LẠNH/NÓNG, MODEL: SIGMA 3-18KHS, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

Máy ly tâm lạnh/nóng Model: Sigma 3-18KHS Hãng: Sigma/Đức Xuất xứ: Đức Đặc tính kỹ thuật Máy ly tâm để bàn đa năng Phạm vi tốc độ lên đến 18.000 vòng / phút Dung tích tối đa: 4 x 400 ml Bộ điều khiển...

MÁY LY TÂM LẠNH/NÓNG, MODEL: SIGMA 3-16KL, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

MÁY LY TÂM LẠNH/NÓNG Model: SIGMA 3-16KL Hãng: Sigma/Đức Xuất xứ: Đức Đặc tính kỹ thuật Máy ly tâm để bàn đa năng Phạm vi tốc độ lên đến 18.000 vòng / phút Dung tích tối đa: 4 x 400 ml Bộ điều...

MÁY LY TÂM LẠNH, MODEL: SIGMA 2-16KL, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

MÁY LY TÂM LẠNH Model: SIGMA 2-16KL Hãng: Sigma/Đức Xuất xứ: Đức Đặc tính kỹ thuật Máy ly tâm phòng thí nghiệm đa năng Phạm vi tốc độ lên đến 15.300 vòng / phút Công suất tối đa: 4 x 100 ml Bộ...

MÁY LY TÂM LẠNH/NÓNG, MODEL: SIGMA 2-16KHL, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

MÁY LY TÂM LẠNH/NÓNG Model: SIGMA 2-16KHL Hãng: Sigma/Đức Xuất xứ: Đức Đặc tính kỹ thuật Máy ly tâm phòng thí nghiệm đa năng Phạm vi tốc độ lên đến 15.300 vòng / phút Công suất tối đa: 4 x 100 ml Bộ...

MÁY LY TÂM, MODEL: SIGMA 2-7 CYTO, HÃNG: SIGMA/ĐỨC

Máy ly tâm  Model: Sigma 2-7 Cyto Hãng: Sigma/Đức Xuất xứ: Đức Đặc tính kỹ thuật Máy ly tâm đa năng để ly tâm tế bào và thu lấy tế bào Phạm vi tốc độ từ 400 đến 2.000 vòng /...

Click me
0976677766