Nuve - Thổ Nhĩ Kỳ

Tủ lạnh bảo quản máu 1090L, model: KN504, hãng Nuve/Thổ Nhĩ Kỳ

Tủ lạnh bảo quản máu 1090L Model: KN504 Hãng: Nuve Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ ...

Tủ lạnh bảo quản máu 630L, model: KN294, hãng Nuve/Thổ Nhĩ Kỳ

Tủ lạnh bảo quản máu 630L Model: KN294 Hãng: Nuve Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ ...

Tủ lạnh bảo quản máu 303L, model: KN120, hãng Nuve/Thổ Nhĩ Kỳ

Tủ lạnh bảo quản máu 303L Model: KN120 Hãng: Nuve Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ ...

Tủ lạnh bảo quản máu 200L, model: KN72, hãng Nuve/Thổ Nhĩ Kỳ

Tủ lạnh bảo quản máu 200L Model: KN72 Hãng: Nuve Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ ...

Tủ làm ấm túi máu (tiểu cầu) 270L, model: PN300, Hãng Nuve/Thổ Nhĩ Kỳ

Tủ làm ấm túi máu (tiểu cầu) 270L Model: PN300 Hãng: Nuve Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ...

Tủ làm ấm túi máu (tiểu cầu) 150L, model: PN150, Hãng Nuve/Thổ Nhĩ Kỳ

Tủ làm ấm túi máu (tiểu cầu) 150L Model: PN150 Hãng: Nuve Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ...

Máy ly tâm ống 12x15ml, model: NF200, Hãng Nuve/Thổ Nhĩ Kỳ

Máy ly tâm ống 12x15ml Model: NF200 Hãng: Nuve Xuất xứ: Thổ Nhĩ kỳ ...

Máy ly tâm Microlitre & Haematocrit, model: NF048, Hãng Nuve/Thổ Nhĩ Kỳ

Máy ly tâm Microlitre & Haematocrit Model: NF048 Hãng: Nuve Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ ...

Máy ly tâm, model: NF400, Hãng Nuve/Thổ Nhĩ Kỳ

Máy ly tâm Model: NF400 Hãng: Nuve Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ ...

Máy ly tâm, model: NF800, Hãng Nuve/Thổ Nhĩ Kỳ

Máy ly tâm Model: NF800 Hãng: Nuve Xuất xứ: Thổ Nhỹ Kỳ ...

Máy ly tâm, model: NF1200, Hãng Nuve/Thổ Nhĩ Kỳ

Máy ly tâm Model: NF1200 Hãng: Nuve Xuất xứ: Thổ Nhỹ Kỳ ...

Tủ môi trường (nhiệt độ, độ ẩm) 290L, model: ID301, Hãng Nuve/Thổ Nhĩ Kỳ

Tủ môi trường (nhiệt độ, độ ẩm) 290L Model: ID301 Hãng: Nuve Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ...

Tủ môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng) 632L, model: TK600, Hãng Nuve/Thổ Nhĩ Kỳ

Tủ môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng) 632L Model: TK600 Hãng: Nuve Xuất xứ: Thổ...

Tủ môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng) 252L, model: TK252, Hãng Nuve/Thổ Nhĩ Kỳ

Tủ môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng) 252L Model: TK252 Hãng: Nuve Xuất xứ: Thổ...

Tủ môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng) 120L, model: TK120, Hãng Nuve/Thổ Nhĩ Kỳ

Tủ môi trường (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng) 120L Model: TK120 Hãng: Nuve Xuất xứ: Thổ...

Tủ âm sâu -86 °C, 260L, Model: DF290, Hãng Nuve/Thổ Nhĩ Kỳ

Tủ âm sâu -86 °C, 260L Model: DF290 Hãng: Nuve Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ ...

Tủ âm sâu -45°C, 260L, model: FR290, Hãng Nuve/Thổ Nhĩ Kỳ

Tủ âm sâu -45°C, 260L Model: FR290 Hãng: Nuve Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ ...

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 770L, model: KD700, Hãng Nuve/Thổ Nhĩ Kỳ

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 770L Model: KD700 Hãng: Nuve Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ ...

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 380L, model: KD400, Hãng Nuve/Thổ Nhĩ Kỳ

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 380L Model: KD400 Hãng: Nuve Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ ...

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 200L, model: KD200, Hãng Nuve/Thổ Nhĩ Kỳ

Tủ sấy đối lưu cưỡng bức 200L Model: KD200 Hãng: Nuve Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ ...

Lò nung 1300oC, 6,3L, model: MF306, Hãng Nuve/Thổ Nhĩ Kỳ

Lò nung 1300oC, 6,3L Model: MF306 Hãng: Nuve Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ ...

Lò nung 1200oC, 7L, model: MF207, Hãng Nuve/Thổ Nhĩ Kỳ

Lò nung 1200oC, 7L Model: MF207 Hãng: Nuve Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ ...

Lò nung 1200oC, 5L, model: MF205, Hãng Nuve/Thổ Nhĩ Kỳ

Lò nung 1200oC, 5L Model: MF205 Hãng: Nuve Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ ...

Lò nung 1100oC, 10L, model: MF110, Hãng Nuve/Thổ Nhĩ Kỳ

Lò nung 1100oC, 10L Model: MF110 Hãng: Nuve Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ ...

Click me
0976677766