PG INSTRUMENT/ ANH

Lò vi sóng phá mẫu 50 vị trí Model: 8350 Hãng: PG Instruments Ltd/Anh

LÒ VI SÓNG PHÁ MẪU 50 VỊ TRÍ Model: 8350 Code:8300-8350 Hãng sản xuất: PG Instruments Ltd/Anh Xuất xứ: Anh Cấu hình cung cấp: Lò phá mẫu vi sóng Model: 8318 và các phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Bộ Sách hướng dẫn sử dụng:...

Lò vi sóng phá mẫu 40 vị trí Model: 8340 Hãng: PG Instruments Ltd/Anh

LÒ VI SÓNG PHÁ MẪU 40 VỊ TRÍ Model: 8340 Code:8300-8340 Hãng sản xuất: PG Instruments Ltd/Anh Xuất xứ: Anh Cấu hình cung cấp: Lò phá mẫu vi sóng Model: 8318 và các phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Bộ Sách hướng dẫn sử dụng:...

Lò vi sóng phá mẫu 18 vị trí Model: 8318 Hãng: PG Instruments Ltd/Anh

LÒ VI SÓNG PHÁ MẪU 18 VỊ TRÍ Model: 8318 Code:8300-8318 Hãng sản xuất: PG Instruments Ltd/Anh Xuất xứ: Anh Cấu hình cung cấp: Lò phá mẫu vi sóng Model: 8318 và các phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Bộ Sách hướng dẫn sử dụng:...

Lò vi sóng phá mẫu 12 vị trí Model: 8312 Hãng: PG Instruments Ltd/Anh

LÒ VI SÓNG PHÁ MẪU 12 VỊ TRÍ Model: 8312 Code:8300-8312 Hãng sản xuất: PG Instruments Ltd/Anh Xuất xứ: Anh Cấu hình cung cấp: Lò phá mẫu vi sóng Model: 8312 và các phụ kiện tiêu chuẩn: 01 Bộ Sách hướng dẫn sử dụng:...

Máy quang phổ huỳnh quang nguyên tử model: AF420 Hãng:PG Instruments Ltd/Anh

MÁY QUANG PHỔ HUỲNH QUANG NGUYÊN TỬ Model: AF420 Hãng sản xuất: PG Instruments Ltd/Anh Xuất xứ: Anh Cung cấp bao gồm: Hướng dẫn sử dụng Máy chính (máy quang phổ huỳnh quang nguyên tử) Bộ phun thạch anh Đèn Cathode rỗng (As,Sb,Bi,Hg)...

Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS hệ thống lò Graphite và ngọn lửa Model:AA500FG, Hãng: PG Instruments Ltd/Anh

MÁY QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ AAS HỆ THỐNG LÒ GRAPHITE VÀ NGỌN LỬA Model: AA500FG Hãng sản xuất: PG Instruments – Anh Xuất xứ: Anh Cấu hình cung cấp: Máy chính kèm theo các phụ kiện: Bộ giữ đèn...

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-VIS chùm tia kép T85+ Hãng: PG Instruments Ltd/Anh

MÁY QUANG PHỔ TỬ NGOẠI KHẢ KIẾN UV-VIS CHÙM TIA ĐÔI   Model: T85+ Hãng sản xuất: PG Instruments Ltd/Anh Xuất xứ: Anh Cung cấp bao gồm: Máy chính: 01 Chiếc Đèn Tungsten Halogen (dự phòng): 01 Chiếc Black Block for Dark Current Correction: 01...

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-VIS chùm tia kép T92+ Hãng: PG Instruments Ltd/Anh

MÁY QUANG PHỔ TỬ NGOẠI KHẢ KIẾN UV-VIS CHÙM TIA ĐÔI   Model: T92+ Hãng sản xuất: PG Instruments Ltd/Anh Xuất xứ: Anh Cung cấp bao gồm: Giấy chứng nhận hợp chuẩn: 01 bản Giá đỡ vị trí cố định tiêu chuẩn ( Mẫu...

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-VIS 02 bộ đơn sắc T110+, PG Instruments Ltd/Anh

MÁY QUANG PHỔ TỬ NGOẠI KHẢ KIẾN UV-VIS CHÙM TIA ĐÔI 2 BỘ ĐƠN SẮC Model: T110+ Hãng sản xuất: PG Instruments Ltd/Anh Xuất xứ: Anh Cung cấp bao gồm: Giấy chứng nhận hợp chuẩn: 01 bản Giá đỡ vị trí cố định...

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-VIS 02 bộ đơn sắc T112+, PG Instruments Ltd/Anh

MÁY QUANG PHỔ TỬ NGOẠI KHẢ KIẾN UV-VIS CHÙM TIA ĐÔI 2 BỘ ĐƠN SẮC Model: T112+ Hãng sản xuất: PG Instruments Ltd/Anh Xuất xứ: Anh Cung cấp bao gồm: Giấy chứng nhận hợp chuẩn: 01 bản Giá đỡ vị trí cố định...

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến chùm tia kép UV-VIS T80 Hãng: PG Instruments Ltd/Anh

MÁY QUANG PHỔ TỬ NGOẠI KHẢ KIẾN CHÙM TIA ĐÔI  Model: T80 Hãng sản xuất: PG Instruments Ltd/Anh Xuất xứ: Anh Cung cấp bao gồm: Máy chính: 01 Chiếc Đèn Tungsten Halogen (dự phòng): 01 Chiếc Black Block for Dark Current Correction: 01...

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến chùm tia kép UV-VIS T80+ Hãng: PG Instruments Ltd/Anh

MÁY QUANG PHỔ TỬ NGOẠI KHẢ KIẾN CHÙM TIA ĐÔI UV-VIS Model: T80+ Hãng sản xuất: PG Instruments Ltd/Anh Xuất xứ: Anh Cung cấp bao gồm: Máy chính: 01 Chiếc Đèn Tungsten Halogen (dự phòng): 01 Chiếc Black Block for Dark Current Correction:...

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến tách tia UV-VIS T70 Hãng: PG Instruments Ltd/Anh

MÁY QUANG PHỔ TỬ NGOẠI KHẢ KIẾN UV-VIS Model: T70 Hãng sản xuất: PG Instruments Ltd/Anh Xuất xứ: Anh Cung cấp bao gồm: Máy chính: 01 Chiếc Đèn Tungsten Halogen: 01 Chiếc Black Block for Dark Current Correction: 01 Chiếc Dây nguồn: 01 Chiếc. Cầu chì...

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến chùm tia đôi UV-VIS T75 Hãng: PG Instruments Ltd/Anh

MÁY QUANG PHỔ TỬ NGOẠI KHẢ KIẾN UV-VIS CHÙM TIA ĐÔI Model: T75 Hãng sản xuất: PG Instruments Ltd/Anh Xuất xứ: Anh Cung cấp bao gồm: Máy chính: 01 Chiếc Đèn Tungsten Halogen: 01 Chiếc Black Block for Dark Current Correction: 01 Chiếc Dây nguồn:...

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến chùm tia đôi UV-VIS T75+ Hãng: PG Instruments Ltd/Anh

MÁY QUANG PHỔ TỬ NGOẠI KHẢ KIẾN UV-VIS CHÙM TIA ĐÔI Model: T75+ Hãng sản xuất: PG Instruments Ltd/Anh Xuất xứ: Anh Cung cấp bao gồm: Máy chính: 01 Chiếc Đèn Tungsten Halogen: 01 Chiếc Black Block for Dark Current Correction: 01 Chiếc Dây nguồn:...

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-VIS chùm tia kép T85 Hãng: PG Instruments Ltd/Anh

MÁY QUANG PHỔ TỬ NGOẠI KHẢ KIẾN UV-VIS CHÙM TIA ĐÔI   Model: T85 Hãng sản xuất: PG Instruments Ltd/Anh Xuất xứ: Anh Cung cấp bao gồm: Máy chính: 01 Chiếc Đèn Tungsten Halogen (dự phòng): 01 Chiếc Black Block for Dark Current Correction: 01...

Hệ sắc ký lỏng hiệu năng cao LC200 Series Model: LC200M-Gradient Hãng: PG Instruments Ltd/Anh

Hệ sắc ký lỏng hiệu năng cao LC200 Series Model: LC200M-Gradient Hãng sản xuất: PG Instruments Ltd/Anh Xuất xứ: Anh Mô tả chung: Máy sắc ký lỏng LC200 được thiết kế cho việc phân tích định lượng với kết quả chính...

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến, tách tia UV-VIS T60U Hãng: PG Instruments Ltd/Anh

MÁY QUANG PHỔ TỬ NGOẠI KHẢ KIẾN TÁCH TIA UV-VIS Model: T60U Hãng sản xuất: PG Instruments Ltd/Anh Xuất xứ: Anh Cung cấp bao gồm: Máy quang phổ tử ngoại/ khả kiến UVVIS, tách tia, bộ cell 05 vị trí cho cuvet...

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến tách tia UV-VIS T70+ Hãng: PG Instruments Ltd/Anh

MÁY QUANG PHỔ TỬ NGOẠI KHẢ KIẾN UV-VIS TÁCH TIA Model: T70+ Hãng sản xuất: PG Instruments Ltd/Anh Xuất xứ: Anh Cung cấp bao gồm: Máy chính: 01 Chiếc Đèn Tungsten Halogen: 01 Chiếc Black Block for Dark Current Correction: 01 Chiếc Dây nguồn: 01...

Máy quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier FTIR-7800 Hãng: PG Instruments Ltd/Anh

MÁY QUANG PHỔ HỒNG NGOẠI BIẾN ĐỔI FOURIER Model: FTIR-7800 Hãng sản xuất: PG Instruments Ltd/Anh Xuất xứ: Anh Hệ thống cung cấp bao gồm:  Máy chính FTIR-7800: 01 Chiếc Phần mềm FT-Win chứa tất cả các thói quen cần thiết cho...

Máy quang phổ khả kiến xách tay C30, PG Instruments Ltd/Anh

MÁY QUANG PHỔ KHẢ KIẾN VIS XÁCH TAY Model: C30/C30M Hãng sản xuất: PG Instruments Ltd/Anh Xuất xứ: Anh Cung cấp bao gồm: Máy quang phổ khả kiến cầm tay C30/C30M: 01 Chiếc. Bộ phụ kiện chuẩn: 01 Bộ Tài liệu hướng dẫn...

Quang kế ngọn lửa Model:FP910-4, Hãng: PG Instruments Ltd/Anh

QUANG KẾ NGỌN LỬA PHÂN TÍCH 4 NGUYÊN TỐ K, Li, Na, Ca Model: FP910-4 Hãng sản xuất: PG Instruments Ltd/Anh Xuất xứ: Anh Cấu hình cung cấp: Máy chính: 01 Bộ Máy nén khí không dầu tích hợp: 01 Chiếc. Dung...

Quang kế ngọn lửa Model:FP910-5, Hãng: PG Instruments Ltd/Anh

QUANG KẾ NGỌN LỬA ĐỊNH LƯỢNG 5 NGUYÊN TỐ K, Li, Na, Ca, Ba Model: FP910-5 Hãng sản xuất: PG Instruments Ltd/Anh Xuất xứ: Anh Cấu hình cung cấp: Máy chính: 01 Bộ Máy nén khí không dầu: 01 Chiếc. Dung dịch...

Máy quang phổ khả kiến tách tia T60V Hãng: PG Instruments Ltd/Anh

MÁY QUANG PHỔ KHẢ KIẾN TÁCH TIA Model: T60V Hãng sản xuất: PG Instruments Ltd/Anh Xuất xứ: Anh Cung cấp bao gồm: Máy quang phổ khả kiến VIS, tách tia, bộ cell 05 vị trí cho cuvet từ 5-100mm: 01 Chiếc Quantitative...

Click me
0976677766