PG INSTRUMENT/ ANH

Lò vi sóng phá mẫu 50 vị trí Model: 8350 Hãng: PG Instruments Ltd/Anh

LÒ VI SÓNG PHÁ MẪU 50 VỊ TRÍ Model: 8350 Code:8300-8350 Hãng sản xuất: PG Instruments Ltd/Anh...

Lò vi sóng phá mẫu 40 vị trí Model: 8340 Hãng: PG Instruments Ltd/Anh

LÒ VI SÓNG PHÁ MẪU 40 VỊ TRÍ Model: 8340 Code:8300-8340 Hãng sản xuất: PG Instruments Ltd/Anh...

Lò vi sóng phá mẫu 18 vị trí Model: 8318 Hãng: PG Instruments Ltd/Anh

LÒ VI SÓNG PHÁ MẪU 18 VỊ TRÍ Model: 8318 Code:8300-8318 Hãng sản xuất: PG Instruments Ltd/Anh...

Lò vi sóng phá mẫu 12 vị trí Model: 8312 Hãng: PG Instruments Ltd/Anh

LÒ VI SÓNG PHÁ MẪU 12 VỊ TRÍ Model: 8312 Code:8300-8312 Hãng sản xuất: PG Instruments Ltd/Anh...

Máy quang phổ huỳnh quang nguyên tử model: AF420 Hãng:PG Instruments Ltd/Anh

MÁY QUANG PHỔ HUỲNH QUANG NGUYÊN TỬ Model: AF420 Hãng sản xuất: PG Instruments Ltd/Anh Xuất xứ:...

Máy quang phổ hấp thụ nguyên tử AAS hệ thống lò Graphite và ngọn lửa Model:AA500FG, Hãng: PG Instruments Ltd/Anh

MÁY QUANG PHỔ HẤP THỤ NGUYÊN TỬ AAS HỆ THỐNG LÒ GRAPHITE VÀ NGỌN LỬA Model: AA500FG Hãng sản xuất: PG Instruments...

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-VIS chùm tia kép T85+ Hãng: PG Instruments Ltd/Anh

MÁY QUANG PHỔ TỬ NGOẠI KHẢ KIẾN UV-VIS CHÙM TIA ĐÔI Model: T85+ Hãng sản xuất: PG Instruments Ltd/Anh ...

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-VIS chùm tia kép T92+ Hãng: PG Instruments Ltd/Anh

MÁY QUANG PHỔ TỬ NGOẠI KHẢ KIẾN UV-VIS CHÙM TIA ĐÔI Model: T92+ Hãng sản xuất: PG Instruments Ltd/Anh ...

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-VIS 02 bộ đơn sắc T110+, PG Instruments Ltd/Anh

MÁY QUANG PHỔ TỬ NGOẠI KHẢ KIẾN UV-VIS CHÙM TIA ĐÔI 2 BỘ ĐƠN SẮC Model: T110+ Hãng sản xuất: PG Instruments...

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-VIS 02 bộ đơn sắc T112+, PG Instruments Ltd/Anh

MÁY QUANG PHỔ TỬ NGOẠI KHẢ KIẾN UV-VIS CHÙM TIA ĐÔI 2 BỘ ĐƠN SẮC Model: T112+ Hãng sản xuất: PG Instruments...

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến chùm tia kép UV-VIS T80 Hãng: PG Instruments Ltd/Anh

MÁY QUANG PHỔ TỬ NGOẠI KHẢ KIẾN CHÙM TIA ĐÔI Model: T80 Hãng sản xuất: PG Instruments Ltd/Anh ...

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến chùm tia kép UV-VIS T80+ Hãng: PG Instruments Ltd/Anh

MÁY QUANG PHỔ TỬ NGOẠI KHẢ KIẾN CHÙM TIA ĐÔI UV-VIS Model: T80+ Hãng sản xuất: PG Instruments Ltd/Anh ...

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến tách tia UV-VIS T70 Hãng: PG Instruments Ltd/Anh

MÁY QUANG PHỔ TỬ NGOẠI KHẢ KIẾN UV-VIS Model: T70 Hãng sản xuất: PG Instruments Ltd/Anh Xuất...

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến chùm tia đôi UV-VIS T75 Hãng: PG Instruments Ltd/Anh

MÁY QUANG PHỔ TỬ NGOẠI KHẢ KIẾN UV-VIS CHÙM TIA ĐÔI Model: T75 Hãng sản xuất: PG Instruments Ltd/Anh ...

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến chùm tia đôi UV-VIS T75+ Hãng: PG Instruments Ltd/Anh

MÁY QUANG PHỔ TỬ NGOẠI KHẢ KIẾN UV-VIS CHÙM TIA ĐÔI Model: T75+ Hãng sản xuất: PG Instruments Ltd/Anh ...

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến UV-VIS chùm tia kép T85 Hãng: PG Instruments Ltd/Anh

MÁY QUANG PHỔ TỬ NGOẠI KHẢ KIẾN UV-VIS CHÙM TIA ĐÔI Model: T85 Hãng sản xuất: PG Instruments Ltd/Anh ...

Hệ sắc ký lỏng hiệu năng cao LC200 Series Model: LC200M-Gradient Hãng: PG Instruments Ltd/Anh

Hệ sắc ký lỏng hiệu năng cao LC200 Series Model: LC200M-Gradient Hãng sản xuất: PG Instruments Ltd/Anh ...

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến, tách tia UV-VIS T60U Hãng: PG Instruments Ltd/Anh

MÁY QUANG PHỔ TỬ NGOẠI KHẢ KIẾN TÁCH TIA UV-VIS Model: T60U Hãng sản xuất: PG Instruments Ltd/Anh ...

Máy quang phổ tử ngoại khả kiến tách tia UV-VIS T70+ Hãng: PG Instruments Ltd/Anh

MÁY QUANG PHỔ TỬ NGOẠI KHẢ KIẾN UV-VIS TÁCH TIA Model: T70+ Hãng sản xuất: PG Instruments Ltd/Anh ...

Máy quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier FTIR-7800 Hãng: PG Instruments Ltd/Anh

MÁY QUANG PHỔ HỒNG NGOẠI BIẾN ĐỔI FOURIER Model: FTIR-7800 Hãng sản xuất: PG Instruments Ltd/Anh Xuất...

Máy quang phổ khả kiến xách tay C30, PG Instruments Ltd/Anh

MÁY QUANG PHỔ KHẢ KIẾN VIS XÁCH TAY Model: C30/C30M Hãng sản xuất: PG Instruments Ltd/Anh Xuất...

Quang kế ngọn lửa Model:FP910-4, Hãng: PG Instruments Ltd/Anh

QUANG KẾ NGỌN LỬA PHÂN TÍCH 4 NGUYÊN TỐ K, Li, Na, Ca Model: FP910-4 Hãng sản xuất: PG Instruments Ltd/Anh ...

Quang kế ngọn lửa Model:FP910-5, Hãng: PG Instruments Ltd/Anh

QUANG KẾ NGỌN LỬA ĐỊNH LƯỢNG 5 NGUYÊN TỐ K, Li, Na, Ca, Ba Model: FP910-5 Hãng sản xuất: PG Instruments Ltd/Anh...

Máy quang phổ khả kiến tách tia T60V Hãng: PG Instruments Ltd/Anh

MÁY QUANG PHỔ KHẢ KIẾN TÁCH TIA Model: T60V Hãng sản xuất: PG Instruments Ltd/Anh Xuất xứ:...

Click me
0976677766