ATAGO/NHẬT

Khúc xạ kế đo nồng độ Polyvinyl alcohol  cầm tay, Model: PAL-85S, Hãng: ATAGO/NHẬT

Khúc xạ kế đo nồng độ Glyxerol cầm tay Model: PAL-85S Hãng: ATAGO Xuất xứ: Nhật Bản...

Khúc xạ kế đo nồng độ Glyxerol cầm tay, Model: PAL-23S, Hãng: ATAGO/NHẬT

Khúc xạ kế đo nồng độ Glyxerol cầm tay Model: PAL-23S Hãng: ATAGO Xuất xứ: Nhật Bản...

Khúc xạ kế đo nồng độ Glyxerol cầm tay, Model: PAL-24S, Hãng: ATAGO/NHẬT

Khúc xạ kế đo nồng độ Glyxerol cầm tay Model: PAL-24S Hãng: ATAGO Xuất xứ: Nhật Bản...

Khúc xạ kế đo nồng độ Inulin cầm tay, Model: PAL-25S, Hãng: ATAGO/NHẬT

Khúc xạ kế đo nồng độ Inulin cầm tay Model: PAL-25S Hãng: ATAGO Xuất xứ: Nhật...

Khúc xạ kế đo nồng độ  Mannitol  cầm tay, Model: PAL-26S, Hãng: ATAGO/NHẬT

Khúc xạ kế đo nồng độ Mannitol cầm tay Model: PAL-26S Hãng: ATAGO Xuất xứ: Nhật Bản...

Khúc xạ kế đo nồng độ Axit Formic cầm tay, Model: PAL-31S, Hãng: ATAGO/NHẬT

Khúc xạ kế đo nồng độ Axit Formic cầm tay Model: PAL-31S Hãng: ATAGO Xuất xứ: Nhật...

Khúc xạ kế đo nồng độ Natri Bromide cầm tay, Model: PAL-51S, Hãng: ATAGO/NHẬT

Khúc xạ kế đo nồng độ Axit Bromide cầm tay Model: PAL-51S Hãng: ATAGO Xuất xứ: Nhật...

Khúc xạ kế đo nồng độ Magie Sulphat cầm tay, Model: PAL-55S, Hãng: ATAGO/NHẬT

Khúc xạ kế đo nồng độ Magie Sulphat cầm tay Model: PAL-55S Hãng: ATAGO Xuất xứ: Nhật...

Khúc xạ kế đo nồng độ Kali Oxalat cầm tay, Model: PAL-66S, Hãng: ATAGO/NHẬT

Khúc xạ kế đo nồng độ Kali Oxalat cầm tay Model: PAL-66S Hãng: ATAGO/NHẬT Xuất xứ: Nhật...

Click me
0976677766