Slee Medical

Máy ly tâm tế bào, model: CS I, hãng: Slee Medical/Đức

Máy ly tâm tế bào Model: CS I Hãng: Slee Medical Xuất xứ: Đức ...

Máy ly tâm tế bào, model: CS II, hãng: Slee Medical/Đức

Máy ly tâm tế bào Model: CS II Hãng: Slee Medical Xuất xứ: Đức ...

Máy nhuộm tiêu bản tự động, model: MAS, hãng: Slee Medical/Đức

Máy nhuộm tiêu bản tự động Model: MAS Hãng: Slee Medical Xuất xứ: Đức ...

Máy nhuộm tiêu bản tuyến tính, model: Cromatec I, hãng: Slee Medical/Đức

Máy nhuộm tiêu bản tuyến tính Model: Cromatec I Hãng: Slee Medical Xuất xứ: Đức ...

Máy nhuộm tiêu bản tuyến tính, model: Cromatec II, hãng: Slee Medical/Đức

Máy nhuộm tiêu bản tuyến tính Model: Cromatec II Hãng: Slee Medical Xuất xứ: Đức ...

Máy nhuộm tiêu bản, model: MSM, hãng: Slee Medical/Đức

Máy nhuộm tiêu bản Model: MSM Hãng: Slee Medical Xuất xứ: Đức ...

Bể làm căng mô 1.6L, model: Slidetec Water S, hãng: Slee Medical/Đức

Bể làm căng mô 1.6L Model: Slidetec Water S Hãng: Slee Medical Xuất xứ: Đức ...

Bể làm căng mô 2L, model: Slidetec Water, hãng: Slee Medical/Đức

Bể làm căng mô 2L Model: Slidetec Water Hãng: Slee Medical Xuất xứ: Đức ...

Bàn sấy lam kính, model: Slidetec Heat, hãng: Slee Medical/Đức

Bàn sấy lam kính Model: Slidetec Heat Hãng: Slee Medical Xuất xứ: Đức ...

Bể làm căng mô và sấy lam kính, model: Slidetec Water/Heat, hãng: Slee Medical/Đức

Bể làm căng mô và sấy lam kính Model: Slidetec Water/Heat Hãng: Slee Medical Xuất xứ: Đức...

Máy cắt tiêu bản lạnh, model: MNT, hãng: Slee Medical/Đức

Máy cắt tiêu bản lạnh Model: MNT Hãng: Slee Medical Xuất xứ: Đức ...

Máy cắt tiêu bản lạnh, model: MEV +, hãng: Slee Medical/Đức

Máy cắt tiêu bản lạnh Model: MEV + Hãng: Slee Medical Xuất xứ: Đức ...

Máy cắt tiêu bản lạnh, model: MEV, hãng: Slee Medical/Đức

Máy cắt tiêu bản lạnh Model: MEV Hãng: Slee Medical Xuất xứ: Đức ...

Máy cắt tiêu bản tự động hoàn toàn, model: CUT 6062, hãng: Slee Medical/Đức

Máy cắt tiêu bản tự động hoàn toàn Model: CUT 6062 Hãng: Slee Medical Xuất xứ: Đức...

Máy cắt tiêu bản bán tự động, model: CUT 5062, hãng: Slee Medical/Đức

Máy cắt tiêu bản thủ công Model: CUT 5062 Hãng: Slee Medical Xuất xứ: Đức ...

Máy cắt tiêu bản thủ công, model: CUT 4062, hãng: Slee Medical/Đức

Máy cắt tiêu bản thủ công Model: CUT 4062 Hãng: Slee Medical Xuất xứ: Đức ...

Máy đúc mô bệnh phẩm, model: MPS P II, hãng: Slee Medical/Đức

Máy đúc mô bệnh phẩm Model: MPS P II Hãng: Slee Medical Xuất xứ: Đức ...

Máy đúc mô bệnh phẩm, model: MPS P I, hãng: Slee Medical/Đức

Máy đúc mô bệnh phẩm Model: MPS P I Hãng: Slee Medical Xuất xứ: Đức ...

Máy xử lý mô chân không, model: MTM-II, hãng: Slee Medical/Đức

Máy xử lý mô chân không Model: MTM-II Hãng: Slee Medical Xuất xứ: Đức ...

Máy xử lý mô chân không, model: MTM-I, hãng: Slee Medical/Đức

Máy xử lý mô chân không Model: MTM-I Hãng: Slee Medical Xuất xứ: Đức ...

Máy xử lý mô tự động, model: MTP, hãng: Slee Medical/Đức

Máy xử lý mô tự động Model: MTP Hãng: Slee Medical Xuất xứ: Đức ...

Click me
0976677766