DYNAMICA /ANH

MÁY LY TÂM TỐC ĐỘ CAO Velocity 30R, Hãng: DYNAMICA/ ANH

MÁY LY TÂM TỐC ĐỘ CAO MODEL: VELOCITY 30R HÃNG: DYNAMICA/ ANH ĐẶC TÍNH THIẾT BỊ:...

MÁY ĐO ĐỘ PH, model: pHMaster LAB, Hãng: DYNAMICA/ ANH

MÁY ĐO ĐỘ PH MODEL: PHMASTERLAB Hãng: DYNAMICA/ ANH ĐẶC TÍNH THIẾT BỊ ...

MÁY ĐO ĐỘ PH, model: pHMaster BIO , Hãng: DYNAMICA/ ANH

MÁY ĐO ĐỘ PH MODEL: PHMASTERBIO Hãng: DYNAMICA/ ANH ĐẶC TÍNH THIẾT BỊ ...

MÁY LY TÂM Velocity 15R Pro , model: Velocity 15R Pro , Hãng: DYNAMICA/ ANH

MÁY LY TÂM TỐC ĐỘ CAO VELOCITY 15R PRO MODEL: VELOCITY 15R PRO Hãng: DYNAMICA/ ANH ...

MÁY LY TÂM Velocity 15 Pro , model: Velocity 15 Pro , Hãng: DYNAMICA/ ANH

MÁY LY TÂM VELOCITY 15PRO MODEL: VELOCITY 15PRO Hãng: DYNAMICA/ ANH ĐẶC TÍNH THIẾT BỊ ...

MÁY LY TÂM MINI VELOCITY 13µ , model: VELOCITY 13µ  , Hãng: DYNAMICA/ ANH

MÁY LY TÂM MINI VELOCITY 13µ MODEL: VELOCITY 13µ Hãng: DYNAMICA/ ANH ĐẶC TÍNH THIẾT...

MÁY LY TÂM LẠNH , model: SW20RHS , Hãng: DYNAMICA/ ANH

MÁY LY TÂM LẠNH MODEL: SW20RHS Hãng: DYNAMICA/ ANH ĐẶC TÍNH THIẾT BỊ ...

MÁY LY TÂM LẠNH , model: VELOCITY 10R, Hãng: DYNAMICA/ ANH

MÁY LY TÂM LẠNH MODEL: VELOCITY 10R Hãng: DYNAMICA/ ANH ĐẶC TÍNH THIẾT BỊ ...

MÁY LY TÂM, model: VELOCITY 14 PRO ,Hãng: DYNAMICA/ ANH

MÁY LY TÂM MODEL: VELOCITY 14 PRO Hãng: DYNAMICA/ ANH ĐẶC TÍNH THIẾT BỊ ...

MÁY LY TÂM LẠNH, model: VELOCITY 14R PRO ,Hãng: DYNAMICA/ ANH

MÁY LY TÂM LẠNH MODEL: VELOCITY 14R PRO Hãng: DYNAMICA/ ANH ĐẶC TÍNH THIẾT BỊ ...

MÁY LY TÂM LẠNH , model: VELOCITY 18R, Hãng: DYNAMICA/ ANH

MÁY LY TÂM LẠNH MODEL: VELOCITY 18R Hãng: DYNAMICA/ ANH ĐẶC TÍNH THIẾT BỊ ...

MÁY RỬA TẤM VI LƯỢNG , model: HALO PLATEMASTER 96, Hãng: DYNAMICA/ ANH

MÁY RỬA TẤM VI LƯỢNG MODEL: HALO PLATEMASTER 96 Hãng: DYNAMICA/ ANH ĐẶC TÍNH THIẾT BỊ ...

MÁY ĐỌC KHAY VI THỂ , model: HALO LED 96, Hãng: DYNAMICA/ ANH

MÁY ĐỌC KHAY VI THỂ MODEL: HALO LED 96 Hãng: DYNAMICA/ ANH ĐẶC TÍNH THIẾT BỊ ...

MÁY ĐỌC KHAY VI THỂ , model: HALO MPR-96, Hãng: DYNAMICA/ ANH

MÁY ĐỌC KHAY VI THỂ MODEL: HALO MPR-96 Hãng: DYNAMICA/ ANH ĐẶC TÍNH THIẾT BỊ ...

MÁY QUANG PHỔ BIOMASTER , model: HALO BIOMASTER, Hãng: DYNAMICA/ ANH

MÁY QUANG PHỔ BIOMASTER MODEL: HALO BIOMASTER Hãng: DYNAMICA/ ANH ĐẶC TÍNH THIẾT BỊ ...

MÁY QUANG PHỔ ĐỊNH LƯỢNG DNA, RNA VÀ PROTEIN , model:  HALO DNA MASTER, Hãng: DYNAMICA/ ANH

MÁY QUANG PHỔ ĐỊNH LƯỢNG DNA, RNA VÀ PROTEIN MODEL: HALO DNA MASTER Hãng: DYNAMICA/ ANH ĐẶC...

MÁY QUANG PHỔ HALO , model:  HALO DB-20R, Hãng: DYNAMICA/ ANH

MÁU QUANG PHỔ HALO MODEL: DB-20R Hãng: DYNAMICA/ ANH ĐẶC TÍNH THIẾT BỊ ...

MÁY QUANG PHỔ HALO , model:  HALO DB-20S, Hãng: DYNAMICA/ ANH

MÁU QUANG PHỔ HALO MODEL: DB-20S Hãng: DYNAMICA/ ANH ĐẶC TÍNH THIẾT BỊ ...

MÁY QUANG PHỔ HALO  , model:  HALO DB-20, Hãng: DYNAMICA/ ANH

MÁY QUANG PHỔ HALO MODEL: DB-20 Hãng: DYNAMICA/ ANH ĐẶC TÍNH THIẾT BỊ ...

MÁY QUANG PHỔ HALO , model:  RB-10, Hãng: DYNAMICA/ ANH

MÁY QUANG PHỔ HALO MODEL: RB-10 Hãng: DYNAMICA/ ANH ĐẶC TÍNH THIẾT BỊ Quang học...

MÁY QUANG PHỔ HALO VIS-20, model: HALO VIS-20, Hãng: DYNAMICA/ ANH

MÁY QUANG PHỔ HALO VIS-20 MODEL: VIS-20 Hãng: DYNAMICA/ ANH Đặc tính sản phẩm: ...

MÁY QUANG PHỔ HALO XB-10, model: HALO XB-10, Hãng: DYNAMICA/ ANH

MÁY QUANG PHỔ HALO XB-10 Hãng: DYNAMICA/ ANH Đặc tính sản phẩm: Halo XB-10 và VIS-20 có...

Click me
0976677766