BIOBASE/TRUNG QUỐC

Tủ cấy vi sinh thổi đứng ngồi 2 mặt đối diện, model: BBS-SSC, Hãng: Biobase/Trung Quốc

Tủ cấy vi sinh thổi đứng ngồi 2 mặt đối diện Model: BBS-SSC Hãng: Biobase/Trung Quốc ...

Tủ thao tác PCR, model: PCR-800, Hãng: Biobase/Trung Quốc

Tủ thao tác PCR Model: PCR-800 Hãng: Biobase/Trung Quốc Xuất xứ: Trung Quốc ...

Tủ Pha Chế Thuốc Gây Độc Cho Tế Bào, model: 11224BBC86, hãng: Biobase/Trung Quốc

Tủ Pha Chế Thuốc Gây Độc Cho Tế Bào Model: 11224BBC86 Hãng: Biobase/Trung Quốc Xuất xứ: Trung...

Tủ Pha Chế Thuốc Gây Độc Cho Tế Bào, model: 11234BBC86, hãng: Biobase/Trung Quốc

Tủ Pha Chế Thuốc Gây Độc Cho Tế Bào Model: 11234BBC86 Hãng: Biobase/Trung Quốc Xuất xứ: Trung...

Tủ cấy vi sinh dòng thổi ngang, model: BBS-H1500 (BBS-SDS), Hãng: Biobase/Trung Quốc

Tủ cấy vi sinh dòng thổi ngang Model: BBS-H1500 (BBS-SDS) Hãng: Biobase/Trung Quốc Xuất xứ: Trung Quốc...

Tủ hút khí độc, model: FH1000(A), hãng: Biobase/Trung Quốc

Tủ hút khí độc Model: FH1000(A) Hãng: Biobase/Trung Quốc Xuất xứ: Trung Quốc ...

Tủ hút khí độc, model: FH1200(A), hãng: Biobase/Trung Quốc

Tủ hút khí độc Model: FH1200(A) Hãng: Biobase/Trung Quốc Xuất xứ: Trung Quốc ...

Tủ hút khí độc, model: FH1000(X), hãng: Biobase/Trung Quốc

Tủ hút khí độc Model: FH1000(X) Hãng: Biobase/Trung Quốc Xuất xứ: Trung Quốc ...

Tủ hút khí độc, model: FH1200(X), hãng: Biobase/Trung Quốc

Tủ hút khí độc Model: FH1200(X) Hãng: Biobase/Trung Quốc Xuất xứ: Trung Quốc ...

Tủ hút khí độc, model: FH1500(X), hãng: Biobase/Trung Quốc

Tủ hút khí độc Model: FH1500(X) Hãng: Biobase/Trung Quốc Xuất xứ: Trung Quốc ...

Tủ hút khí độc, model: FH1800(X), hãng: Biobase/Trung Quốc

Tủ hút khí độc Model: FH1800(X) Hãng: Biobase/Trung Quốc Xuất xứ: Trung Quốc ...

Tủ hút khí độc, model: FH1000(C), hãng: Biobase/Trung Quốc

Tủ hút khí độc Model: FH1000(C) Hãng: Biobase/Trung Quốc Xuất xứ: Trung Quốc ...

Tủ hút khí độc, model: FH1200(C), hãng: Biobase/Trung Quốc

Tủ hút khí độc Model: FH1200(C) Hãng: Biobase/Trung Quốc Xuất xứ: Trung Quốc ...

Tủ hút khí độc, model: FH1500(C), hãng: Biobase/Trung Quốc

Tủ hút khí độc Model: FH1500(C) Hãng: Biobase/Trung Quốc Xuất xứ: Trung Quốc ...

Tủ hút khí độc, model: FH1800(C), hãng: Biobase/Trung Quốc

Tủ hút khí độc Model: FH1800(C) Hãng: Biobase/Trung Quốc Xuất xứ: Trung Quốc ...

Tủ hút khí độc, model: FH1800(A), hãng: Biobase/Trung Quốc

Tủ hút khí độc Model: FH1800(A) Hãng: Biobase/Trung Quốc Xuất xứ: Trung Quốc ...

Tủ hút khí độc, model: FH1500(A), hãng: Biobase/Trung Quốc

Tủ hút khí độc Model: FH1500(A) Hãng: Biobase/Trung Quốc Xuất xứ: Trung Quốc ...

Tủ hút khí độc, model: FH1000(E), hãng: Biobase/Trung Quốc

Tủ hút khí độc Model: FH1000(E) Hãng: Biobase/Trung Quốc Xuất xứ: Trung Quốc ...

Tủ hút khí độc, model: FH1200(E), hãng: Biobase/Trung Quốc

Tủ hút khí độc Model: FH1200(E) Hãng: Biobase/Trung Quốc Xuất xứ: Trung Quốc ...

Tủ hút khí độc, model: FH1500(E), hãng: Biobase/Trung Quốc

Tủ hút khí độc Model: FH1500(E) Hãng: Biobase/Trung Quốc Xuất xứ: Trung Quốc ...

Tủ hút khí độc, model: FH1800(E), hãng: Biobase/Trung Quốc

Tủ hút khí độc Model: FH1800(E) Hãng: Biobase/Trung Quốc Xuất xứ: Trung Quốc ...

Tủ hút khí độc, model: FH1500(W), hãng: Biobase/Trung Quốc

Tủ hút khí độc Model: FH1500(W) Hãng: Biobase/Trung Quốc Xuất xứ: Trung Quốc ...

Tủ hút khí độc, model: FH1800(W), hãng: Biobase/Trung Quốc

Tủ hút khí độc Model: FH1800(W) Hãng: Biobase/Trung Quốc Xuất xứ: Trung Quốc ...

Tủ cấy vi sinh loại để bàn, model: BYKG-VII, Hãng: Biobase/Trung Quốc

Tủ cấy vi sinh loại để bàn Model: BYKG-VII Hãng: Biobase/Trung Quốc Xuất xứ: Trung Quốc ...

Click me
0976677766