Grant Instruments

MÁY TUẦN HOÀN LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ BẰNG UV LOẠI UVR-MI, HÃNG GRANT INSTRUMENT/ANH

MÁY TUẦN HOÀN LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ BẰNG UV Hãng: GRANT INSTRUMENT/ANH Model: UVR-MI ...

MÁY TUẦN HOÀN LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ BẰNG UV LOẠI UVR-M, HÃNG GRANT INSTRUMENT/ANH

MÁY TUẦN HOÀN LÀM SẠCH KHÔNG KHÍ BẰNG UV Hãng: GRANT INSTRUMENT/ANH Model: UVR-M ...

TỦ THAO TÁC PCR - PCRC-3 , HÃNG: TAISITE/MỸ

TỦ THAO TÁC PCR Hãng: GRANT INSTRUMENTS/ANH Model: PCR - PCRC-3 ...

TỦ THAO TÁC PCR - PCRC-2 , HÃNG: TAISITE/MỸ

TỦ THAO TÁC PCR Hãng: GRANT INSTRUMENTS/ANH Model: PCR - PCRC-2 ...

TỦ THAO TÁC PCR - PCRC-1 , HÃNG: TAISITE/MỸ

TỦ THAO TÁC PCR Hãng: GRANT INSTRUMENTS/ANH Model: PCR - PCRC-1 ...

ĐÈN TIỆT TRÙNG - MODEL: HM-14/HM-35 , HÃNG: TAISITE/MỸ

ĐÈN TIỆT TRÙNG Hãng: GRANT INSTRUMENTS/ANH Model: HM-14/HM-35 ...

BỂ RỬA SIÊU ÂM LOẠI ANALOGUE (1.75 LÍT) XUBA1 - GRANT INSTRUMENTS/ANH

BỂ RỬA SIÊU ÂM LOẠI ANALOGUE (1.75 LÍT) Hãng: GRANT INSTRUMENTS/ANH Model: XUBA1 ...

BỂ RỬA SIÊU ÂM LOẠI DIGITAL (5L), XUB5 - GRANT INSTRUMENTS/ANH

BỂ RỬA SIÊU ÂM LOẠI DIGITAL (5L) Hãng: GRANT INSTRUMENTS/ANH Model: XUB5 ...

BỂ RỬA SIÊU ÂM LOẠI DIGITAL (18,5 L), XUB18 - GRANT INSTRUMENTS/ANH

BỂ RỬA SIÊU ÂM LOẠI DIGITAL (18,5 L) Hãng: GRANT INSTRUMENTS/ANH Model: XUB18 ...

BỂ RỬA SIÊU ÂM LOẠI DIGITAL (18,5 L), XUB18 - GRANT INSTRUMENTS/ANH

BỂ RỬA SIÊU ÂM LOẠI DIGITAL (25 L) Hãng: GRANT INSTRUMENTS/ANH Model: XUB25 ...

BỂ RỬA SIÊU ÂM LOẠI DIGITAL (25 L), XUB25 - GRANT INSTRUMENTS/ANH

BỂ RỬA SIÊU ÂM LOẠI DIGITAL (25 L) Hãng: GRANT INSTRUMENTS/ANH Model: XUB25 ...

BỂ RỬA SIÊU ÂM LOẠI DIGITAL (10.5 L), XUB10 - GRANT INSTRUMENTS/ANH

BỂ RỬA SIÊU ÂM LOẠI DIGITAL (10.5 L) Hãng: GRANT INSTRUMENTS/ANH Model: XUB10 ...

BỂ RỬA SIÊU ÂM LOẠI ANALOGUE (2.5 LÍT) XUBA3 - GRANT INSTRUMENTS/ANH

BỂ RỬA SIÊU ÂM LOẠI ANALOGUE (2.5 LÍT) Hãng: GRANT INSTRUMENTS/ANH Model: XUBA3 ...

BỂ RỬA SIÊU ÂM LOẠI DIGITAL (11.5 L), XUB12 - GRANT INSTRUMENTS/ANH

BỂ RỬA SIÊU ÂM LOẠI DIGITAL (11.5 L) Hãng: GRANT INSTRUMENTS/ANH Model: XUB12 ...

MÁY KHUẤY TỪ MMS-3000, HÃNG: GRANT INSTRUMENT/ANH

MÁY KHUẤY TỪ Hãng: GRANT INSTRUMENT/ANH Model: MMS-3000 Ứng dụng: ...

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT MSH-300I , HÃNG: GRANT INSTRUMENT/ANH

MÁY KHUẤY TỪ GIA NHIỆT Hãng: GRANT INSTRUMENT/ANH Model: MSH-300I Ứng dụng: ...

MÁY LY TÂM CỠ NHỎ ĐỂ BÀN MICROSPIN 12, HÃNG: GRANT INSTRUMENT/ANH

MÁY LY TÂM CỠ NHỎ Model: MICROSPIN 12 Hãng: GRANT INSTRUMENT/ANH Xuất xứ: Anh ...

MÁY LY TÂM ĐỂ BÀN TỐC ĐỘ THẤP LOẠI LMC-3000 , HÃNG GRANT INSTRUMENT/ANH

MÁY LY TÂM ĐỂ BÀN TỐC ĐỘ THẤP Model: LMC-3000 Hãng: GRANT INSTRUMENT/ANH Xuất xứ: Anh ...

MÁY LY TÂM/KHUẤY TẤM PCR LOẠI CVP-2, HÃNG GRANT INSTRUMENT/ANH

MÁY LY TÂM/KHUẤY TẤM PCR Model: CVP-2 Hãng: GRANT INSTRUMENT/ANH Xuất xứ: Anh ...

MÁY LY TÂM ĐỂ BÀN CÓ LÀM LẠNH LOẠI LMC-4200R , HÃNG GRANT INSTRUMENT/ANH

MÁY LY TÂM ĐỂ BÀN CÓ LÀM LẠNH Model: LMC-4200R Hãng: GRANT INSTRUMENT/ANH Xuất xứ: Anh...

MÁY LY KẾT HỢP KHẤY TRỘN LOẠI PCV-2400 , HÃNG GRANT INSTRUMENT/ANH

MÁY LY KẾT HỢP KHUẤY TRỘN Model: PCV-2400 Hãng: GRANT INSTRUMENT/ANH Xuất xứ: Anh ...

MÁY LY KẾT HỢP KHUẤY TRỘN LOẠI PCV-6000 , HÃNG GRANT INSTRUMENT/ANH

MÁY LY KẾT HỢP KHUẤY TRỘN Model: PCV-6000 Hãng: GRANT INSTRUMENT/ANH Xuất xứ: Anh ...

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh 1,1L, model: RC3000G, hãng: Grant Instruments / Anh

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh 1,1L Model: RC3000G Hãng: Grant Instruments / Anh Sản xuất tại:...

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh 2,5L, model: RC1400G, hãng: Grant Instruments / Anh

Bể điều nhiệt tuần hoàn lạnh 2,5L Model: RC1400G Hãng: Grant Instruments / Anh Sản xuất tại:...

Click me
0976677766