LIVAM/ ĐỨC

Máy cất nước công nghiệp ADE-40 , model: ADE-40 , Hãng: LIVAM/ĐỨC

    Máy cất nước công nghiệp  Model: ADE-40 Hãng: LIVAM/ ĐỨC Xuất xứ: Nga   Đặc điểm nổi bật: Các nút và bộ phận tiếp xúc với hơi nước và nước cất được làm bằng thép không gỉ AISI 321 và các vật...

Máy cất nước công nghiệp ADE-50 , model: ADE-50 , Hãng: LIVAM/ĐỨC

    Máy cất nước công nghiệp  Model: ADE-50 Hãng: LIVAM/ ĐỨC Xuất xứ: Nga   Đặc điểm nổi bật: Các nút và bộ phận tiếp xúc với hơi nước và nước cất được làm bằng thép không gỉ AISI 321 và các vật...

Máy cất nước công nghiệp DE-40 , model: DE-40 , Hãng: LIVAM/ĐỨC

    Máy cất nước công nghiệp  Model: DE-40 Hãng: LIVAM/ ĐỨC Xuất xứ: Nga   Đặc điểm nổi bật: Các nút và bộ phận tiếp xúc với hơi nước và nước cất được làm bằng thép không gỉ AISI 321 và các vật...

Máy cất nước công nghiệp DE-50 , model: DE-50  , Hãng: LIVAM/ĐỨC

    Máy cất nước công nghiệp  Model: DE-50 Hãng: LIVAM/ ĐỨC Xuất xứ: Nga   Đặc điểm nổi bật: Các nút và bộ phận tiếp xúc với hơi nước và nước cất được làm bằng thép không gỉ AISI 321 và các vật...

Máy cất nước công nghiệp DE-70 , model: DE-70  , Hãng: LIVAM/ĐỨC

    Máy cất nước công nghiệp  Model: DE-70  Hãng: LIVAM/ ĐỨC Xuất xứ: Nga   Đặc điểm nổi bật: Các nút và bộ phận tiếp xúc với hơi nước và nước cất được làm bằng thép không gỉ AISI 321 và các vật...

Máy cất nước công nghiệp DE-100, model: DE-100  , Hãng: LIVAM/ĐỨC

    Máy cất nước công nghiệp  Model: DE-100 Hãng: LIVAM/ ĐỨC Xuất xứ: Nga   Đặc điểm nổi bật: Các nút và bộ phận tiếp xúc với hơi nước và nước cất được làm bằng thép không gỉ AISI 321 và các vật...

Máy cất nước công nghiệp DE-140, model: DE-140  , Hãng: LIVAM/ĐỨC

    Máy cất nước công nghiệp  Model: DE-140 Hãng: LIVAM/ ĐỨC Xuất xứ: Nga   Đặc điểm nổi bật: Các nút và bộ phận tiếp xúc với hơi nước và nước cất được làm bằng thép không gỉ AISI 321 và các vật...

Máy cất nước công nghiệp DE-210, model: DE-210  , Hãng: LIVAM/ĐỨC

   Máy cất nước công nghiệp  Model: DE-210 Hãng: LIVAM/ ĐỨC Xuất xứ: Nga  Đặc điểm nổi bật: Các nút và bộ phận tiếp xúc với hơi nước và nước cất được làm bằng thép không gỉ AISI 321 và các vật...

Máy khử ion nước UPVD, model: UPVD-5  , Hãng: LIVAM/ĐỨC

   Máy khử ion nước UPVD Model: UPVD-5 Hãng: LIVAM/ ĐỨC Xuất xứ: Nga  Đặc điểm nổi bật: Ba giai đoạn thanh lọc: Giai đoạn thanh lọc sơ bộ, Giai đoạn thanh lọc thẩm thấu ngược, Giai đoạn khử ion. Một bộ ion dự phòng Chất lượng nước...

Máy khử ion nước UPVD, model: UPVD-10  , Hãng: LIVAM/ĐỨC

   Máy khử ion nước UPVD Model: UPVD-10 Hãng: LIVAM/ ĐỨC Xuất xứ: Nga  Đặc điểm nổi bật:   Ba giai đoạn thanh lọc: Giai đoạn thanh lọc sơ bộ, Giai đoạn thanh lọc thẩm thấu ngược, Giai đoạn khử ion. Một bộ ion dự phòng Chất lượng nước...

Máy khử ion nước UPVD, model: UPVD-30  , Hãng: LIVAM/ĐỨC

   Máy khử ion nước UPVD Model: UPVD-30  Hãng: LIVAM/ ĐỨC Xuất xứ: Nga  Đặc điểm nổi bật: Ba giai đoạn thanh lọc: Giai đoạn thanh lọc sơ bộ, Giai đoạn thanh lọc thẩm thấu ngược, Giai đoạn khử ion. Chất lượng nước sản xuất phụ...

Máy khử ion nước UPVD, model: UPVD-60 , Hãng: LIVAM/ĐỨC

  Máy khử ion nước UPVD Model: UPVD-60 Hãng: LIVAM/ ĐỨC Xuất xứ: Nga Đặc điểm nổi bật: Ba giai đoạn thanh lọc: Giai đoạn thanh lọc sơ bộ, Giai đoạn thanh lọc thẩm thấu ngược, Giai đoạn khử ion. Chất lượng nước sản xuất phụ...

Hệ thống tạo nước cấp thuốc thử UPVA, model: UPVA-5 , Hãng: LIVAM/ĐỨC

  Hệ thống tạo nước cấp thuốc thử UPVA Model: UPVA-5 Hãng: LIVAM/ ĐỨC Xuất xứ: Nga Đặc điểm nổi bật: Các nút và bộ phận tiếp xúc với hơi nước và nước cất được làm bằng thép không gỉ AISI 321...

Hệ thống tạo nước cấp thuốc thử UPVA, model: UPVA-15 , Hãng: LIVAM/ĐỨC

  Hệ thống tạo nước cấp thuốc thử UPVA Model: UPVA-15 Hãng: LIVAM/ ĐỨC Xuất xứ: Nga Đặc điểm nổi bật: Các nút và bộ phận tiếp xúc với hơi nước và nước cất được làm bằng thép không gỉ AISI 321...

Hệ thống tạo nước cấp thuốc thử UPVA, model: UPVA-25 , Hãng: LIVAM/ĐỨC

  Hệ thống tạo nước cấp thuốc thử UPVA Model: UPVA-25 Hãng: LIVAM/ ĐỨC Xuất xứ: Nga Đặc điểm nổi bật: Các nút và bộ phận tiếp xúc với hơi nước và nước cất được làm bằng thép không gỉ AISI 321...

Hệ thống tạo nước cấp thuốc thử UPVA, model:UPVA-5-1 , Hãng: LIVAM/ĐỨC

  Hệ thống tạo nước cấp thuốc thử UPVA Model: UPVA-5-1 Hãng: LIVAM/ ĐỨC Xuất xứ: Nga Đặc điểm nổi bật: Các nút và bộ phận tiếp xúc với hơi nước và nước cất được làm bằng thép không gỉ AISI 321...

Máy cất nước AE-2 , model: AE-2 , hãng: LIVAM/ ĐỨC

  Máy cất nước AE-2 Model: AE-2 Hãng: LIVAM/ ĐỨC Xuất xứ: Nga Đặc điểm nổi bật: Các nút và bộ phận tiếp xúc với hơi nước và nước cất được làm bằng thép không gỉ AISI 321 và các vật liệu khác...

Máy cất nước AE-4 , model: AE-4 , hãng: LIVAM/ ĐỨC

  Máy cất nước AE-4 Model: AE-4 Hãng: LIVAM/ ĐỨC Xuất xứ: Nga Đặc điểm nổi bật: Các nút và bộ phận tiếp xúc với hơi nước và nước cất được làm bằng thép không gỉ AISI 321 và các vật liệu khác...

Máy cất nước AE-5 , model: AE-5 , hãng: LIVAM/ ĐỨC

  Máy cất nước AE-5 Model: AE-5 Hãng: LIVAM/ ĐỨC Xuất xứ: Nga Đặc điểm nổi bật: Các nút và bộ phận tiếp xúc với hơi nước và nước cất được làm bằng thép không gỉ AISI 321 và các vật liệu khác...

Máy cất nước AE-10 , model: AE-10 , hãng: LIVAM/ ĐỨC

  Máy cất nước AE-10 Model: AE-10 Hãng: LIVAM/ ĐỨC Xuất xứ: Nga Đặc điểm nổi bật: Các nút và bộ phận tiếp xúc với hơi nước và nước cất được làm bằng thép không gỉ AISI 321 và các vật liệu khác...

Máy cất nước AE-15 , model: AE-15 , hãng: LIVAM/ ĐỨC

  Máy cất nước AE-15 Model: AE-15 Hãng: LIVAM/ ĐỨC Xuất xứ: Nga Đặc điểm nổi bật: Các nút và bộ phận tiếp xúc với hơi nước và nước cất được làm bằng thép không gỉ AISI 321 và các vật liệu khác...

Máy cất nước AE-25 , model:AE-25 , hãng: LIVAM/ ĐỨC

  Máy cất nước AE-25  Model: AE-25  Hãng: LIVAM/ ĐỨC Xuất xứ: Nga Đặc điểm nổi bật: Các nút và bộ phận tiếp xúc với hơi nước và nước cất được làm bằng thép không gỉ AISI 321 và các vật liệu khác...

Máy cất nước АЕ-4/8, model:АЕ-4/8, hãng: LIVAM/ ĐỨC

  Máy cất nước АЕ-10/20 Model:АЕ-10/20 Hãng: LIVAM/ ĐỨC Xuất xứ: Nga Đặc điểm nổi bật: Các nút và bộ phận tiếp xúc với hơi nước và nước cất được làm bằng thép không gỉ AISI 321 và các vật liệu...

Máy cất nước 2 lần BE-2, model:  BE-2, hãng: LIVAM/ ĐỨC

  Máy cất nước 2 lần BE-2 Model: BE-2 Hãng: LIVAM/ ĐỨC Xuất xứ: Nga Đặc điểm nổi bật: Các nút và bộ phận tiếp xúc với hơi nước và nước cất được làm bằng thép không gỉ AISI 321 và các...

Click me
0976677766