Hoạt động Kinh doanh thiết bị Khoa học – kỹ thuật-công nghệ luôn đặc biệt ở Công ty An Hòa, luôn luôn đảm bảo yếu tố cạnh tranh về chất lượng, đặc biệt chú trọng về giá cả, phù hợp với ngân sách, tài chính của chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân.

     Nhiệm vụ xây dựng kho hàng thiết bị, vật tư dụng cụ khoa học luôn ở trong trạng thái đáp ứng nhu cầu cần ngay, khẩn trương, đúng tiến độ của người sử dụng cũng như trong tổ chức và hoạt động quản lý hệ thống kênh phân phối của công ty An Hòa.

0976677766