Công nghiệp khai khoáng-vật liệu Việt Nam hình thành từ cuối thế kỷ 19, tuy nhiên, đến nay còn tồn tại nhiều điểm hạn chế, một trong những yếu tố kể đến là công nghệ chưa thích hợp, việc khai thác sẽ ảnh hưởng rất lớn đến môi trường và an sinh xã hội. Chưa kể đến giá trị và hiệu quả sử dụng thấp, đồng thời gây lãng phí rất lớn tài nguyên do không tận dụng được đáng kể sản phẩm khoáng sản khác đi kèm. Do đo cần thiết phải đổi mới và hiện đại hóa công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong khai thác chế biến khoáng sản, như công nghệ khai thác lộ thiên,công nghệ khai thác hầm lò,công nghệ tuyển khoáng…

0976677766