Ngày nay, vấn đề ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm nguồn nước và không khí đã và đang ngày càng trở nên nghiêm trọng không chỉ ở Việt Nam mà các Quốc gia trên Thế giới đều quan tâm. Với nỗ lực mong muốn đóng góp phần nhỏ trong vấn đề bảo vệ môi trường, thông qua hoạt động cung cấp chuyển giao trang thiết bị công nghệ tiên tiến cho các tổ chức có chức năng chuyên trách trong công tác đánh giá, giám sát kiểm tra chất lượng môi trường, nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lí kịp thời, triệt để những hành vi gây ô nhiễm môi trường của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất-kinh doanh.

0976677766