Với mong muốn đóng góp tích cực và hiệu quả cho sự nghiệp khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn., đặc biệt liên quan tới tầm kiểm soát bệnh tật cũng như nguyên nhân có nguồn gốc liên quan tới vấn đề an toàn thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, phân bón trong nuôi – trồng trong Nông Nghiệp, Công ty An Hòa đã và đang đưa ra thị trường các sản phẩm thiết bị Khoa học đáp ứng theo các tiêu chuẩn ngành, và hiện đang được nhiều tổ chức, đơn vị có chức năng quản lý, giám sát, kiểm tra đánh giá cao

0976677766