Ngành thực phẩm – đồ uống (Bia – Rượu – NGK) ở Việt Nam đã có từ lâu nhưng phát triển nhanh trong hơn một thập kỷ vừa qua, trên cơ sở: Chính sách đổi mới, mở cửa của Nhà nước - Nền kinh tế phát triển nhanh, nhu cầu và mức sống của người dân được cải thiện- Du lịch quốc tế và FDI tăng mạnh. Mục tiêu xây dựng Ngành Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam thành một ngành kinh tế quan trọng được Chính phủ đặc biệt quan tâm, bên cạnh đó sản xuất phải có chất lượng cao, phát triển bền vững, đảm bảo vệ sinh ATTP và bảo vệ môi trường và Áp dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến hiện đang được các đơn vị cơ sở sản xuất chú trọng đầu tư.

0976677766