Trong sự phát triển đi lên của xã hội nói chung và sự phát triển của ngành y tế nói riêng, giữa những khó khăn và thách thức để tồn tại và phát triển, y đức và chất lượng khám chữa bệnh được coi là vấn đề cốt lõi của toàn ngành y tế.Trong thời gian gần đây, Y học của Việt Nam đã bắt đầu được qua tâm và có những bước phát triển ban đầu. Công ty An Hòa tự hào là một trong các doanh nghiệp  góp phần nhỏ bé vào các chính sách định hướng của Nhà nước trong việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật để phát huy trí tuệ của toàn ngành cũng như mở rộng hợp tác quốc tế.

0976677766