Tin hội thảo - sự kiện

Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược tại Đà Nẵng - Medi-Pharm Danang 2018

Phi Nguyễn 05/ 05/ 2018

Mời tham dự Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược tại Đà Nẵng 2018 Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược tại Đà Nẵng – Medi-pharm Danang 2018 lần đầu được diễn ra tại thành phố Đà Nẵng do VPĐD Cục Xúc tiến Thương mại tại Đà Nẵng phối hợp với Công ty CP Hội chợ Triển lãm và Quảng cáo Việt Nam (VIETFAIR) tổ chức. 1.Thời gian: Từ ngày 18/07 đến ngày 21/07/2018. ...

VIETNAM MEDI-PHARM 2018

Phi Nguyễn 05/ 05/ 2018

VIETNAM MEDI-PHARM 2018 Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Y Dược Việt Nam lần thứ 25 Thời gian: Từ 09/05 đến 12/05/2018 Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội (Cung Văn hóa)...
0976677766