Hãng DaiHan Labtech

Nồi hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp Pasma 130 lít, LPS-1130F, Daihan Labtech

MÁY HẤP TIỆT TRÙNG NHIỆT ĐỘ THẤP 130 LÍT PLASMA Model: LPS-1130F Hãng: Daihan Labtech/Hàn Quốc Sản xuất tại: Hàn Quốc Đặc tính kỹ thuật: Hiệu suất tuyệt vời: Nồi hấp tiệt trùng PLASMA thích hợp để khử trùng các thiết bị...

Nồi hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp Pasma 56 lít, LPS-1060T, Daihan Labtech

MÁY HẤP TIỆT TRÙNG NHIỆT ĐỘ THẤP 56 LÍT PLASMA Model: LPS-1060T Hãng: Daihan Labtech/Hàn Quốc Sản xuất tại: Hàn Quốc Đặc tính kỹ thuật: Hiệu suất tuyệt vời: Nồi hấp tiệt trùng PLASMA thích hợp để khử trùng các thiết bị...

TỦ THỬ NGHIỆM ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA DƯỢC PHẨM 80 LÍT LHT-0101P HÃNG DAIHAN LABTECH

 TỦ THỬ NGHIỆM ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA DƯỢC PHẨM Hãng: DAIHAN LABTECH/ Hàn Quốc Model: LHT-0101P  Mô tả: Để thử nghiệm độ ổn định của mẫu, thuốc thử và hành vi vật chất dưới các điều kiện nhiệt độ và độ...

TỦ THỬ NGHIỆM ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA DƯỢC PHẨM 154 LÍT LHT-0151P HÃNG DAIHAN LABTECH

 TỦ THỬ NGHIỆM ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA DƯỢC PHẨM Hãng: DAIHAN LABTECH/ Hàn Quốc Model: LHT-0151P  Mô tả: Để thử nghiệm độ ổn định của mẫu, thuốc thử và hành vi vật chất dưới các điều kiện nhiệt độ và độ...

TỦ THỬ NGHIỆM ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA DƯỢC PHẨM 252 LÍT LHT-3251PL HÃNG DAIHAN LABTECH

 TỦ THỬ NGHIỆM ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA DƯỢC PHẨM Hãng: DAIHAN LABTECH/ Hàn Quốc Model: LHT-3251PL  Mô tả: Để thử nghiệm độ ổn định của mẫu, thuốc thử và hành vi vật chất dưới các điều kiện nhiệt độ và độ...

TỦ THỬ NGHIỆM ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA DƯỢC PHẨM 504 LÍT LHT-0501P HÃNG DAIHAN LABTECH

 TỦ THỬ NGHIỆM ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA DƯỢC PHẨM Hãng: DAIHAN LABTECH/ Hàn Quốc Model: LHT-0501P  Mô tả: Để thử nghiệm độ ổn định của mẫu, thuốc thử và hành vi vật chất dưới các điều kiện nhiệt độ và độ...

TỦ THỬ NGHIỆM ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA DƯỢC PHẨM 756 LÍT LHT-0801P HÃNG DAIHAN LABTECH

 TỦ THỬ NGHIỆM ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA DƯỢC PHẨM Hãng: DAIHAN LABTECH/ Hàn Quốc Model: LHT-0801P   Mô tả: Để thử nghiệm độ ổn định của mẫu, thuốc thử và hành vi vật chất dưới các điều kiện nhiệt độ và độ...

TỦ THỬ NGHIỆM ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA DƯỢC PHẨM 154 LÍT LHT-3151PL HÃNG DAIHAN LABTECH

 TỦ THỬ NGHIỆM ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA DƯỢC PHẨM Hãng: DAIHAN LABTECH/ Hàn Quốc Model: LHT-3151PL  Mô tả: Để thử nghiệm độ ổn định của mẫu, thuốc thử và hành vi vật chất dưới các điều kiện nhiệt độ và độ...

TỦ THỬ NGHIỆM ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA DƯỢC PHẨM 252 LÍT LHT-0251P HÃNG DAIHAN LABTECH

 TỦ THỬ NGHIỆM ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA DƯỢC PHẨM Hãng: DAIHAN LABTECH/ Hàn Quốc Model: LHT-0251P  Mô tả: Để thử nghiệm độ ổn định của mẫu, thuốc thử và hành vi vật chất dưới các điều kiện nhiệt độ và độ...

TỦ THỬ NGHIỆM ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA DƯỢC PHẨM 504 LÍT LHT-3501PL HÃNG DAIHAN LABTECH/ Hàn Quốc

 TỦ THỬ NGHIỆM ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA DƯỢC PHẨM Hãng: DAIHAN LABTECH/ Hàn Quốc Model: LHT-3501PL   Mô tả: Để thử nghiệm độ ổn định của mẫu, thuốc thử và hành vi vật chất dưới các điều kiện nhiệt độ và độ...

TỦ THỬ NGHIỆM ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA DƯỢC PHẨM 756 LÍT LHT-3801PL HÃNG DAIHAN LABTECH/ Hàn Quốc

 TỦ THỬ NGHIỆM ĐỘ ỔN ĐỊNH CỦA DƯỢC PHẨM Hãng: DAIHAN LABTECH/ Hàn Quốc Model: LHT-3801PL   Mô tả: Để thử nghiệm độ ổn định của mẫu, thuốc thử và hành vi vật chất dưới các điều kiện nhiệt độ và độ...

MÁY LY TÂM MINI THẾ HỆ MỚI MAXPIN C-6MT, HÃNG: DAIHAN LABTECH/HÀN QUỐC

Máy ly tâm Model: MAXPIN C-6MT Hãng: DAIHAN LABTECH/HÀN QUỐC Xuất xứ: Hàn Quốc Mô tả: - DAIHAN® Máy ly tâm thể tích nhỏ chuyên dụng hiệu năng caoT hế hệ Mới “MaXpin C-12mt”, Max. 13,500rpm vòng/phút, Nắp nhôm đúc nguyên...

MÁY LY TÂM MINI HIỆU NĂNG CAO “CF-5”,, HÃNG: DAIHAN LABTECH/HÀN QUỐC

Máy ly tâm Model: CF-5 Hãng: DAIHAN LABTECH/HÀN QUỐC Xuất xứ: Hàn Quốc Mô tả: - DAIHAN® Máy ly tâm thể tích nhỏ chuyên dụng hiệu năng caoT hế hệ Mới “MaXpin C-12mt”, Max. 13,500rpm vòng/phút, Nắp nhôm đúc nguyên khối...

MÁY LY TÂM ỐNG EPPENDORF HIỆU NĂNG CAO “CF-10”, HÃNG: DAIHAN LABTECH/HÀN QUỐC

Máy ly tâm Model: CF-10 Hãng: DAIHAN LABTECH/HÀN QUỐC Xuất xứ: Hàn Quốc Mô tả: - DAIHAN® Máy ly tâm thể tích nhỏ chuyên dụng hiệu năng caoT hế hệ Mới “MaXpin C-12mt”, Max. 13,500rpm vòng/phút, Nắp nhôm đúc nguyên khối...

MÁY LY TÂM THỂ TÍCH NHỎ CHUYÊN DỤNG HIỆU NĂNG CAO MAXPIN C-12MT, HÃNG: DAIHAN LABTECH/HÀN QUỐC

Máy ly tâm Model: MAXPIN C-12MT Hãng: DAIHAN LABTECH/HÀN QUỐC Xuất xứ: Hàn Quốc Mô tả: - DAIHAN® Máy ly tâm thể tích nhỏ chuyên dụng hiệu năng caoT hế hệ Mới “MaXpin C-12mt”, Max. 13,500rpm vòng/phút, Nắp nhôm đúc nguyên...

MÁY LY TÂM CƠ BẢN CEF-6, HÃNG: DAIHAN LABTECH/HÀN QUỐC

Máy ly tâm Model: CEF-6 Hãng: DAIHAN SCIENTIFIC/HÀN QUỐC Xuất xứ: Hàn Quốc Mô tả: - DAIHAN® Máy ly tâm cơ bản “Cef” 1.5~50㎖, có cân bằng an toàn, 3000 & 6000 vòng/phút kèm theo Rotor cố định góc loại...

MÁY LY TÂM CƠ BẢN CEF-8, HÃNG: DAIHAN LABTECH/HÀN QUỐC

Máy ly tâm Model: CEF-8 Hãng: DAIHAN LABTECH/HÀN QUỐC Xuất xứ: Hàn Quốc Mô tả: - DAIHAN® Máy ly tâm cơ bản “Cef” 1.5~50㎖, có cân bằng an toàn, 3000 & 6000 vòng/phút kèm theo Rotor cố định góc loại...

MÁY LY TÂM CƠ BẢN CEF-50.6, HÃNG: DAIHAN LABTECH/HÀN QUỐC

Máy ly tâm Model: CEF-50.6 Hãng: DAIHAN LABTECH/HÀN QUỐC Xuất xứ: Hàn Quốc  Mô tả: - DAIHAN® Máy ly tâm cơ bản “Cef” 1.5~50㎖, có cân bằng an toàn, 3000 & 6000 vòng/phút kèm theo Rotor cố định góc loại...

MÁY LY TÂM VI XỬ LÝ “CEF-D50.6”,, HÃNG: DAIHAN LABTECH/HÀN QUỐC

Máy ly tâm Model: CEF-D50.6 Hãng: DAIHAN LABTECH/HÀN QUỐC Xuất xứ: Hàn Quốc Mô tả: - DDAIHAN® Máy ly tâm vi xử lý “Cef-D50.6”, dung tích 1.5~50㎖, Khóa liên động an toàn, Max. 4000 vòng/phút - Model kỹ thuật số kèm...

TỦ AN TOÀN SINH HỌC CẤP II

Tủ an toàn sinh học cấp II Model: LCB-0123B-A2 Hãng sản xuất: Dai Han Labtech Xuất xứ: Hàn Quốc Đạt tiêu chuẩn: ISO9001:2008, ISO13485:2012  I. CẤU HÌNH: 1    Tủ chính kèm các phụ kiện tiêu chuẩn           ...

NỒI HẤP TIỆT TRÙNG BẰNG HƠI NƯỚC (dạng đứng) Model: LAC-5xx5SP Series

NỒI HẤP TIỆT TRÙNG BẰNG HƠI NƯỚC (dạng đứng) Model: LAC-5xx5SP Series Hãng sản xuất: Daihan Labtech Xuất xứ: Hàn Quốc Đặc điểm:  -    Hệ thống sấy tiệt trùng tiền chân không trước và sau . Giai đoạn tiền chân...

NỒI HẤP TIỆT TRÙNG Model: LAC-51xxSD Series

NỒI HẤP TIỆT TRÙNG  Model:LAC-51xxSD Series Hãng sản xuất: Labtech Xuất xứ: Hàn Quốc Tính năng: - Quá trình khử trùng hoàn toàn tự động Chỉ cần nhấn một nút để hoạt động đến khi hoàn thành - Vận hành an toàn...

TỦ SẤY ĐA NĂNG Model: LDO-0x0E Series

TỦ SẤY ĐA NĂNG Model: LDO-0x0E Series Hãng sản xuất: DaiHan Labtech Xuất xứ: Hàn Quốc Đặc điểm - tính năng  - Dòng khí đối lưu tự nhiên trong môi trường sạch không có bụi - Với thang nhiệt độ kiểm...

TỦ CẤY VI SINH DÒNG Silver Model: LCB-Series VE/HE

TỦ CẤY VI SINH DÒNG SILVER Model: LCB-Series VE/HE Hãng sản xuất: DaiHan Labtech - Hàn Quốc   *Đặc điểm – Tính năng: - Đáp ứng tiêu chuẩn ISO14644 Class 5 (Class 100): Màng lọc HEPA loại bỏ 99.97 ~...

Click me
0976677766