Tin công ty

Chuyển giao thành công ứng dụng của bom nhiệt lượng CT5000 trong xác định nhiệt lượng riêng của Than

Phi Nguyễn 05/ 05/ 2018

Vừa qua, công ty An Hòa đã chuyển giao thành công hệ thống bom nhiệt lượng CT5000, phục vụ cho công tác đánh giá, kiểm tra chất lượng than. Từ đó nâng cao nâng cao công tác quản lý và sản xuất, vận hành khai thác than mỏ. Được biết thiết bị bom nhiệt lượng CT5000 phục vụ trực tiếp cho công tác Kiểm tra Chất lượng Sản phẩm (KCS) đối với các sản phẩm than từ mỏ của Tổng công ty Than Đông Bắc và...
0976677766