Máy thở, Model: LYRA x1, Hãng: Axcent medical - Đức

Thương hiệu: Axcent medical - Đức

Liên hệ

Hotline:  0862.191.383
Email:  levanlinh.anhoaco@gmail.com

Máy thở

Model: LYRA x1

Hãng: Axcent medical - Đức

Xuất xứ: Đức

Thông số kỹ thuật

 • Thông số vật lý
  • Kích thước: 336 mm x 330 mm x 345 mm
  • (L x W x H): 664 mm x 600 mm x 1370 mm(Với xe đẩy)
  • Khối lượng: xấp xỉ 9.5 kg,
  • Xấp xỉ 31.0 kg (với xe đẩy)
 • Màn hình
  • Kích thước hiển thị: 12.1 Cảm ứng TFT ma trận hoạt động màu
  • Độ phân giải hiển thị (H) x (V): 1280 x 800 pixel, Độ sáng: Có thể điều chỉnh
 • Thông số kỹ thuật thông khí
  • Loại bệnh nhân: Người lớn, Trẻ em, Trẻ sơ sinh
  • Chế độ thông khí xâm lấn:
   • VCV (Thông khí kiểm soát thể tích)
   • PCV (Thông khí kiểm soát áp lực)
   • VSIMV (Thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng bộ thể tích)
   • PSIMV (Thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng bộ áp lực)
   • CPAP/PSV (Thở áp lực dương liên tục / Thông khí kiểm soát áp lực)
   • PRVC (Phương thức kiểm soát thể tích điều khiển áp lực)
   • V + SIMV (PRVC + SIMV)
   • BPAP (Thông khí với hai ngưỡng áp lực dương)
   • APRV (Thông khí xả áp lực đường thở)
   • Thông khí ngưng thở
  • Chế độ thông khí không xâm lấn:
   • PCV (Thông khí kiểm soát áp lực)
   • PSIMV (Thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng bộ áp lực)
   • CPAP/PSV (Thở áp lực dương liên tục / Thông khí kiểm soát áp lực)
   • BPAP (Thông khí với hai ngưỡng áp lực dương)
   • APRV (Thông khí xả áp lực đường thở))
  • Liệu pháp O2: Liệu pháp Oxy lưu lượng cao
 • Các thông số được kiểm soát
  • % O2: 21-100% (gia số 1%)
  • VT (Thể tích khí lưu thông): Người lớn: 100-2000 mL (khoảng tăng 10 mL) / Trẻ em: 20-300 mL / Trẻ sơ sinh: 2-300 mL (khoảng tăng 1 mL).
  • f (Tần suất thông khí): 1-80 bpm / Trẻ sơ sinh: 1-150 bpm (khoảng tăng 1 bpm)
  • fSIMV (Tần suất thông khí ở chế độ SIMV): 1-80 bpm / Trẻ sơ sinh: 1-150 bpm (khoảng tăng 1 bpm)
  • Phạm vi I: E: 4: 1-1: 10 (khoảng tăng 0,5)
  • Tinsp (Thời gian hít vào): 0,20-10 giây (khoảng tăng 0,05 giây)
  • Tslope (Thời gian tăng áp suất): 0-2.00 s (trong 0,05 s)
  • Thigh: 0,2-30 giây (khoảng tăng 0,1 giây)
  • Tlow: 0,2-30 giây (khoảng tăng 0,1 giây)
  • Tpause: 5% -60% (khoảng tăng 1%), Tắt)
  • ΔPinsp: 5-60 cm H2O (khoảng tăng 1 cm H2O)
  • ΔPsupp: 0-60 cm H2O (khoảng tăng 1 cm H2O)
  • Phigh: 0-60 cm H2O (khoảng tăng 1 cm H2O)
  • Plow: 0-45 cm H2O (khoảng tăng 1 cm H2O)
  • PEEP: 1-45 cm H2O (khoảng tăng1 cm H2O), Tắt)
  • Flow trigger (khởi động dòng khí): 0,5-15 L / phút (gia số 0,1 L / phút)
  • Pressure trigger (khởi động áp lực): -10 đến -0,5 cm H2O (khoảng tăng 0,5 cm H2O)
  • % Exp (mức kết thúc thở ra): 10-85% (khoảng tăng 5%), Tự động
 • Thông khí ngưng thở
  • Vtapnea: người lớn: 100-2000 mL (khoảng tăng 10 mL) / Trẻ em: 20-300 mL / Trẻ sơ sinh 2-300 mL (khoảng tăng 1 mL)
  • ΔPapnea: 5-60 cm H2O (khoảng tăng 1 cm H2O)
  • Fapnea: 1-80 bpm (khoảng tăng 1 bpm)
  • Apnea Tinsp: 0.20-10 s (Khoảng tăng 0.05 s)
 • Thở dài
  • Công tắc thở dài: Bật, Tắt
  • Khoảng thời gian: 20 giây-180 phút (khoảng tăng 1 giây từ 20 đến 59 giây, khoảng tăng 1 phút từ 1 đến 180 phút)
  • Chu kỳ thở dài: 1-20 (gia số 1)
  • Δint.PEEP: 1-45 cm H2O (gia tăng 1 cm H2O), Tắt
 • Tuân thủ đồng bộ ống nội khí quản
  • Loại ống: Ống ET, ống Trach, Disable STRC
  • I.D. ống: người lớn: 5.0 -12.0 mm (khoảng tăng 0.5 mm) / trẻ em: 2.5 - 8.0 mm (khoảng tăng 0.5 mm)
  • Khoảng bù: 0-100% (khoảng tăng 1%)
  • Công tắc tuân thủ thở ra: Bật, Tắt
 • Độ chính xác điều khiển
  • O2%: ±(3 vol.% +1% cài đặt)
  • TV: ±(10 mL +10% cài đặt) (BTPS)
  • Tinsp: ±0.1 s or ±10% cài đặt, tùy theo giá trị nào lớn hơn
  • I: E 2:1 to 1:4: ±10% cài đặt, other range: ±15% cài đặt
  • f: ±1 bpm
  • fSIMV: ±1 bpm
  • Tslope: ±(0.2 s + 20% cài đặt)
  • PEEP: ±(2.0 cm H2O + 5% cài đặt)
  • ΔPinsp: ±(2.0 cm H2O + 5% cài đặt)
  • ΔPsupp: ±(2.0 cm H2O + 5% cài đặt)
  • Phigh: ±(2.0 cm H2O + 5% cài đặt)
  • Plow: ±(2.0 cm H2O + 5% cài đặt)
  • Thigh: ±0.2 s or ±10% cài đặt, tùy theo giá trị nào lớn hơn
  • Tlow: ±0.2 s or ±10% cài đặt, tùy theo giá trị nào lớn hơn
  • Pressure Trigger: ±(1.0 cm H2O + 10% cài đặt)
  • Flow Trigger: ±(1.0 L/min + 10% cài đặt)
  • Δint.PEEP: ±(2.0 cm H2O + 5% cài đặt)
  • Exp%: ±10%
  • fapnea: ±1 bpm
  • ΔPapnea: ±(2.0 cm H2O + 5% cài đặt)
  • Tvapnea: ±(10 mL + 10% cài đặt) (BTPS)
  • Apnea Tinsp: ±0.1 s or ±10% cài đặt, tùy theo giá trị nào lớn hơn
 • Theo dõi độ chính xác
  • Áp suất đường thở (Ppeak, Pplat, Pmean, PEEP, PAP, EPAP): ± (2 cm H2O + 4% giá trị
  • thực tế)
  • Thể tích khí lưu thông: (Tvi, Tve, TVe / IBW, TVe spn):
  • 0 ml-100 ml: ± (10 ml + 3% số đọc thực tế) (BTPS)
  • 100 ml-4000 ml: ± (3 ml + 10% số đọc thực tế) (BTPS)
  • Thể tích phút (MV, MVspn, Mvleak): ± 0,3 L / phút hoặc ± 8% giá trị đọc thực tế, tùy theo giá trị nào lớn hơn (BTPS)
  • Tần suất (ftotal, fmand, fspn): ± 5% giá trị đọc hoặc ± 1bpm, tùy theo giá trị nào lớn hơn
  • Oxy hít vào (FiO2): ± (2,5 vol.% + 2,5% giá trị đọc thực tế)
  • Sức cản: 0 đến 50: ± 10 cm H2O / L / s
  • Phạm vi khác: 50% số đọc thực tế
  • Tuân thủ: 25% số đọc thực tế hoặc ± 10 ml / cm H2O, tùy theo giá trị nào lớn hơn
  • RSBI: 0 đến 999 1 / (phút * L): ± (3 1 / (phút * L) ± 15% giá trị đọc thực tế)
  • WOB: -
  • NIF: ± (2 cm H2O + 4% giá trị đọc thực tế)
  • P0.1: ± (2 cm H2O + 4% giá trị đọc thực tế)
  • PEEPi: -
  • Rcexp: -
 • Cài đặt báo động
  • Thể tích khí lưu thông: Cao / Thấp
  • Thể tích phút: Cao / Thấp
  • Áp suất đường thở: Cao / Thấp
  • Tần suất: Cao / Thấp
  • Oxygen hít vào (FiO2): Cao / Thấp
  • etCO2: Cao / Thấp
  • Thời gian báo động ngưng thở: 5-60 giây
 • Xu hướng (trend)
  • Loại: Bảng, Hình ảnh
  • Thời lượng: 72 giờ
  • Nội dung: theo dõi thông số, Cài đặt thông số (Cài đặt chế độ thông khí và thông số)
 • Liệu pháp Oxy lưu lượng cao
  • Các thông số được kiểm soát:
   • % O2: 21-100% (khoảng tăng 1%)
   • Lưu lượng: 4-60 L / phút
  • Độ chính xác được kiểm soát:
   • % O2: ± (3 vol.% + 1% cài đặt)
   • Lưu lượng: ± (2 L / phút + 10% cài đặt) (BTPS)
 • Điều kiện môi trường
  • Nhiệt độ: 5-40 ° C (hoạt động); -20 đến 60 ° C (lưu trữ và vận chuyển, cảm biến O2: -20 đến 50 ° C)
  • Độ ẩm tương đối: 10-95% (hoạt động); 10-95% (lưu trữ và vận chuyển)
  • Áp suất khí quyển: 62-106 kPa (hoạt động); 50-106 kPa (lưu trữ và vận chuyển)
 • Pin dự phòng
  • Nguồn điện AC bên ngoài
  • Điện áp đầu vào: 100-240 V
  • Tần số đầu vào: 50/60 Hz
  • Dòng điện đầu vào: Tối đa 2,5 A
  • Cầu chì: T2.5 AH / 250 V
  • Pin bên trong
  • Số lượng pin: Một hoặc Hai (Tùy chọn)
  • Loại pin: Pin Lithium-ion tích hợp, 11,25 VDC, 6400 mAh
  • Thời gian hoạt động của pin: 3 giờ (Được cung cấp năng lượng bởi một pin mới được sạc đầy trong điều kiện làm việc tiêu chuẩn), 6 giờ (được cung cấp bởi hai pin mới được sạc đầy trong điều kiện làm việc tiêu chuẩn)
 • Khác
  • Giao diện truyền thông: RS-232, Ethernet, cổng USB, đầu nối máy phân tích CO2
  • Cung cấp khí: O2
  • (HPO) Đầu nối oxy: NIST (tùy chọn DISS)
  • Áp suất cung cấp khí: 280-600 kPa

Cấu hình cung cấp

 • Máy chính: 01 chiếc
 • Hướng dẫn sử dụng
 • Phụ kiện tiêu chuẩn theo kèm

​---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đại diện nhập khẩu và phân phối Thiết bị hồi sức tích cực Hãng Axcent Medical tại Việt Nam

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại An Hòa

Hotline: 0986.843.684

Email: levanlinh.anhoaco@gmail.com

Hân hạnh được phục vụ quý khách hàng trong những dự án sắp tới !

0976677766