Máy thở, Model: LYRA x2, Hãng: Axcent medical - Đức

Thương hiệu: Axcent medical - Đức

Máy thở

Model: LYRA x2

Hãng: Axcent medical - Đức

Xuất xứ: Đức

Thông số kỹ thuật

 • Thông số vật lý
  • Kích thước: 327 mm x 310 mm x 493 mm
  • (L x W x H): 664 mm x 600 mm x 1520 mm
  • (với xe đẩy)
  • Khối lượng: Xấp xỉ 12.0 kg, Xấp xỉ 33.0 kg (với
  • xe đẩy)
 • Màn hình
  • Kích thước màn hình: Cảm ứng TFT ma trận hoạt động màu 18,3 inch
  • Độ phân giải màn hình (H) x (V): 1080 x 1980 pixel, Độ sáng: Có thể điều chỉnh
 • Thông số kỹ thuật thông khí
  • Loại bệnh nhân: Người lớn, Trẻ em, Trẻ sơ sinh
  • Chế độ thông khí xâm lấn:
   • VCV (Thông khí kiểm soát thể tích)
   • PCV (Thông khí kiểm soát áp lực)
   • VSIMV (Thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng
   • bộ thể tích)
   • PSIMV (Thông khí bắt buộc ngắt quãng đồng
   • bộ áp lực)
   • CPAP/PSV (Thở áp lực dương liên tục /
   • Thông khí kiểm soát áp lực)
   • PRVC (Phương thức kiểm soát thể tích điều
   • khiển áp lực)
   • V + SIMV (PRVC + SIMV)
   • BPAP (Thông khí với hai ngưỡng áp lực
   • dương)
   • APRV (Thông khí xả áp lực đường thở))
   • Thông khí ngưng thở
  • Chế độ thông khí không xâm lấn:
   • CPAP (Thở áp lực dương liên tục )
   • PCV (Thông khí kiểm soát áp lực)
   • PPS (Proportional Pressure Support)
   • S/T (Spontaneous and Timed)
   • VS (Volume Support)
 • Các thông số được kiểm soát
  • O2%: 21-100% (khoảng tăng 1%)
  • VT (Thể tích khí lưu thông): người lớn: 100-2000 mL (khoảng tăng 10 mL) / Trẻ em: 20-300 mL / trẻ sơ sinh: 2-300 mL (khoảng tăng 1 mL)
  • f (Tần suất thông khí): 1-80 bpm / trẻ sơ sinh: 1-150 bpm (khoảng tăng 1 bpm)
  • fSIMV (Tần suất thông khí ở chế độ SIMV):
  • 1-80 bpm / trẻ sơ sinh: 1-150 bpm (khoảng tăng 1 bpm)
  • Khoảng I:E: 4:1-1:10 (khoảng tăng 0.5)
  • Tinsp (Thời gian hít vào): 0.20-10 s (khoảng tăng 0.05 s)
  • Tslope (Thời gian tăng áp suất): Thigh 0-2.00 s (khoảng tăng 0.05 s)
  • Tlow: 0.2-30 s (khoảng tăng 0.1 s)
  • Tpause: 0.2-30 s (khoảng tăng 0.1 s) ΔPinsp:
  • 5%-60 cm H2O (khoảng tăng 1 cm H2O), Off
  • ΔPsupp: 0-60 cm H2O (khoảng tăng 1 cm H2O)
  • Phigh: 0-60 cm H2O (khoảng tăng 1 cm H2O)
  • Plow: 0-45 cm H2O (khoảng tăng 1 cm H2O)
  • PEEP: 1-45 cm H2O (khoảng tăng 1 cm H2O), tắt
  • Flow trigger: 0.5-15 L/min (khoảng tăng 0.1 L/ min)
  • Pressure trigger: -10 to -0.5 cm H2O (khoảng tăng 0.5 cm H2O)
  • Exp% (mức kết thúc thở ra): 10-85% (khoảng tăng 5%), tự động
  • CPAP: 4-25 cm H2O (khoảng tăng 1 cm H2O)
  • EPAP: 4-25 cm H2O (khoảng tăng 1 cm H2O)
  • IPAP: 4-20 cm H2O (khoảng tăng 1 cm H2O)
  • Rise time: 1-5 (khoảng tăng 1)
  • Ramp time: 5-45 min (khoảng tăng 5 min), tắt
  • Min P (VS tối thiểu IPAP): 5-30 cm H2O (khoảng tăng 1 cm H2O)
  • Max P (VS tối đa IPAP): 6-40 cm H2O (khoảng tăng 1 cm H2O)
  • Max P (PPV giới hạn áp lực tối đa): 5-40 cm H2O (khoảng tăng 1 cm H2O)
  • Max V (PPV Giới hạn thể tích tối đa): 200-3500 mL (khoảng tăng 5 ml)
  • Max E: 0-100 cm H2O/L (khoảng tăng 1 cm H2O/L)
  • Max R: 0-50 cm H2O/L (khoảng tăng 1 cm H2O/L)
  • PPV%: 0%-100% (khoảng tăng 1%)
 • Thông khí ngưng thở
  • Vtvapnea: Người lớn: 100-2000 mL (khoảng tăng 10 mL) / Trẻ em: 20-300 mL / Trẻ sơ sinh: 2-300 mL (khoảng tăng 1 mL)
  • ΔPapnea: 5-60 cm H2O (khoảng tăng 1 cm H2O)
  • Fapnea: 1-80 bpm (khoảng tăng 1 bpm)
  • Apnea Tinsp: 0.20-10 s (khoảng tăng 0.05 s)​​​​​​​
 • Thở dài
  • Công tắc thở dài: Bật, Tắt
  • Khoảng thời gian: 20 giây-180 phút (khoảng tăng 1 giây từ 20 đến 59 giây, khoảng tăng 1 phút từ 1 đến 180 phút)
  • Chu kỳ thở dài: 1-20 (gia số 1)
  • Δint.PEEP: 1-45 cm H2O (khoảng tăng 1 cm H2O), Tắt
 • Tuân thủ đồng bộ ống nội khí quản
  • Loại ống: ống ET Tube, ống Trach Tube, Disable STRC
  • I.D. ống: người lớn 5.0-12.0 mm (khoảng tăng 0.5 mm) / trẻ em: 2.5-8.0 mm (khoảng tăng 0.5 mm)
  • Koảng bù: 0-100% khoảng tăng 1%)
  • Công tắc tuân thủ thở ra: Bật, Tắt
 • Độ chính xác điều khiển
  • % O2: ± (3 vol.% + 1% cài đặt)
  • TV: ± (10 mL + 10% cài đặt) (BTPS)
  • Tinsp: ± 0,1 s hoặc ± 10% cài đặt, tùy theo giá trị nào lớn hơn
  • I: E: 2: 1 đến 1: 4: ± 10% cài đặt, phạm vi khác: ± 15% cài đặt
  • f: ± 1 bpm
  • fSIMV: ± 1 bpm
  • Tslope: ± (0,2 giây + 20% cài đặt)
  • PEEP: ± (2,0 cm H2O + 5% cài đặt)
  • ΔPinsp: ± (2,0 cm H2O + 5% cài đặt)
  • ΔPsupp: ± (2,0 cm H2O + 5% cài đặt)
  • Phigh: ± (2,0 cm H2O + 5% cài đặt)
  • Plow: ± (2,0 cm H2O + 5% thiết lập)
  • Thigh: ± 0,2 s hoặc ± 10% cài đặt, tùy theo giá trị nào lớn hơn
  • Tlow: ± 0,2 s hoặc ± 10% cài đặt, tùy theo giá trị nào lớn hơn
  • Pressure Trigger (Kích hoạt áp suất): ± (1,0 cm H2O + 10% cài đặt)
  • Flow Trigger (Kích hoạt dòng): ± (1,0 L / phút + 10% cài đặt)
  • Δint.PEEP: ± (2,0 cm H2O + 5% cài đặt)%
  • Exp: ± 10%
  • CPAP: ± (2,0 cm H2O + 5% cài đặt)
  • EPAP: ± (2,0 cm H2O + 5% cài đặt)
  • IPAP: ± (2,0 cm H2O + 5% cài đặt)
  • Thời gian tăng: -
  • Thời gian dốc: ± 1 s
  • Min P (VS IPAP tối thiểu): ± (2,0 cm H2O + 5% cài đặt)
  • Max P (VS IPAP tối đa): ± (2,0 cm H2O + 5% cài đặt)
  • Max P (giới hạn áp suất tối đa PPV): ± (2,0 cm H2O + 5% cài đặt)
  • Max V (giới hạn âm lượng tối đa PPV): ± 15% cài đặt
  • Max E: -
  • Max R: -
  • Fapnea: ± 1 bpm
  • ΔPapnea: ± (2,0 cm H2O + 5% cài đặt)
  • Tvapnea: ± (10 mL + 10% cài đặt) (BTPS)
  • Apnea Tinsp: ± 0,1 s hoặc ± 10% cài đặt, tùy theo giá trị nào lớn hơn
 • Theo dõi độ chính xác
  • Áp suất đường thở (Ppeak, Pplat, Pmean, PEEP, PAP, EPAP): ± (2 cm H2O + 4% giá trị thực tế)
  • Thể tích khí lưu thông (Tvi, Tve, TVe / IBW, TVe spn):
  • 0 ml -100 ml: ± (10 ml + 3% số đọc thực) (BTPS) / 100 ml - 4000 ml: ± (3 ml + 10% số đọc thực) (BTPS)
  • Thể tích phút (MV, MVspn, Mvleak): ± 0,3 L / phút hoặc ± 8% giá trị đọc thực tế, tùy theo giá trị nào lớn hơn (BTPS)
  • Tần suất (ftotal, fmand, fspn): ± 5% giá trị đọc hoặc ± 1 bpm, tùy theo giá trị nào lớn hơn
  • Oxy hít vào (FiO2): ± (2,5 vol.% + 2,5% giá trị đọc thực tế)
  • Sức cản: 0 đến 50: ± 10 cm H2O / L / s Phạm vi khác: 50% số đọc thực tế
  • Tuân thủ: 25% số đọc thực tế hoặc ± 10 ml / cm H2O, tùy theo giá trị nào lớn hơn
  • RSBI: 0 đến 999 1 / (phút * L): ± (3 1 / (phút * L) ± 15% giá trị đọc thực tế)
  • WOB: -
  • NIF: ± (2 cm H2O + 4% giá trị đọc thực tế)
  • P0.1: ± (2 cm H2O + 4% giá trị đọc thực tế)
  • PEEPi: -
  • Rcexp: 
 • Cài đặt báo động
  • Thể tích khí lưu thông: Cao / Thấp
  • Thể tích phút: Cao / Thấp
  • Áp suất đường thở: Cao / Thấp
  • Tần suất: Cao / Thấp
  • Oxygen hít vào (FiO2): Cao / Thấp
  • etCO2: Cao / Thấp
  • Thời gian báo động ngưng thở: 5-60 
 • Xu hướng (trend)
  • Loại: Bảng, Hình ảnh
  • Thời lượng: 72 giờ
  • Nội dung: Thông số màn hình, cài đặt thông số (Cài đặt chế độ thông khí và các thông số)
 • Liệu pháp oxy lưu lượng cao
  • Các thông số điều khiển:
   • % O2: 21-100% (gia số 1%)
   • Lưu lượng: 4-60 L / phút
  • Độ chính xác được kiểm soát:
   • % O2: ± (3 vol.% + 1% cài đặt)
   • Lưu lượng: ± (2 L / phút + 10% cài đặt) (BTPS)
 • Điều kiện môi trường
  • Nhiệt độ: 5-40 ° C (hoạt động); -20 đến 60 ° C (lưu trữ và vận chuyển, cảm biến O2: -20 đến 50 ° C)
  • Độ ẩm tương đối: 10-95% (hoạt động); 10-95% (lưu trữ và vận chuyển)
  • Áp suất khí quyển: 62-106 kPa (hoạt động); 50-106 kPa (lưu trữ và vận chuyển)
 • Pin dự phòng
  • Nguồn điện AC bên ngoài
  • Điện áp đầu vào: 100-240 V
  • Tần số đầu vào: 50/60 Hz
  • Dòng điện đầu vào: Tối đa 2,5 A
  • Cầu chì: T2.5 AH / 250 V
  • Pin bên trong
  • Số lượng pin: Một hoặc Hai (Tùy chọn)
  • Loại pin: Pin Lithium-ion tích hợp, 11,25 VDC, 6400 mAh
  • Thời gian chạy pin: 3 giờ (Được cung cấp bởi một pin mới được sạc đầy trong điều kiện làm việc tiêu chuẩn) / 6 giờ (Được cung cấp bởi hai pin mới được sạc đầy trong điều kiện làm việc tiêu chuẩn)
 • Khác
  • Giao diện kết nối: RS-232, Ethernet, cổng
  • USB, đầu nối máy phân tích CO2
  • Cung cấp khí: O2
  • (HPO) Đầu nối oxy: NIST (tùy chọn DISS)
  • Áp suất cung cấp khí: 280-600 kP

Cấu hình cung cấp

 • Máy chính: 01 chiếc
 • Hướng dẫn sử dụng
 • Phụ kiện tiêu chuẩn theo kèm

​---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đại diện nhập khẩu và phân phối Thiết bị hồi sức tích cực Hãng Axcent Medical tại Việt Nam

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Thương Mại An Hòa

Hotline: 0986.843.684

Email: levanlinh.anhoaco@gmail.com

Hân hạnh được phục vụ quý khách hàng trong những dự án sắp tới !

Hotline Zalo Facebook
Messenger